• LESU ZDAR! – 2. deň s lesníkom

     • Národné lesnícke centrum – centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky Zvolen v rámci projektu LESU ZDAR! – lesná pedagogika pre stredné školy organizovalo 26. septembra 2023 stretnutie študentov v Spišskej Belej, 2. deň s lesníkom.

      Cieľom stretnutia bolo predstaviť študentom II.AM, III. AM a IV.AM význam a úlohy lesného hospodárstva. Študenti boli pridelení k lesníkovi, s ktorým mali možnosť pracovať samostatne v lese s pílou, kliešťami a s krovinorezom. Po ťažkej práci sa študenti posilnili drevorubačskou desiatou a pokračovali v aplikácii ochranných manžiet ihličnatých stromčekov proti ohrýzaniu zverou. Boli nápomocní pri výrobe vtačích búdiek na párenie sýkoriek. Na záver zodpovedali lesníkom na niekoľko otázok a spoločne diskutovali pri ohnisku o lesníctve na Slovensku. Študenti boli za svoj výkon vecne odmení, čo ich veľmi potešilo.

       Ing. Veronika Dziaková, Ing. Martina Lachová

     • Kurz na ochranu života a zdravia človeka

     • Mesiac september svojím počasím prial turistike. V tretích ročníkoch sa realizoval kurz na ochranu života a zdravia človeka - KOŽAZ.

      Študenti spoznávali lužný les, mokrade, TANAP, opakovali si podávanie prvej pomoci v teréne, rozširovali si vedomosti o ochrane prírody. To všetko pod vedením Ing. Ivana Troppa a Ing.Kamily Chovancovej.

      Ing. Kamila Chovancová

     • Jesenná výzdoba v Rakúsoch

     • iačky na elokovanom pracovisku v Rakúsoch si skrášľovali areál školy a v interiéry budovy nainštalovali jesennú výzdobu.

      Bc. Božena Suchanovská

     • Úradné hodiny pre študentov školy a rodičov

     • Úradné hodiny pre vybavovanie potvrdení o návšteve školy, preukážok na dopravu (ŽSR, SAD, ISIC), žiadosti na sociálne, motivačné a prospechové štipendium:

      Pondelok – piatok   

      13:00 – 15:00

      Potvrdenia sa vybavujú v novom kongresovom centre školy na ulici Kušnierska brána. Vstup cez dvor od Baštovej ulice.

      Potvrdenia mimo úradných hodín nebudú vybavené.

     • Slávnostné otvorenie Minifarmy v Pradiarni

     • V piatok 22. septembra 2023 bola slávnostne otvorená naša nová Minifarma v Pradiarni. Zhotoviteľ ju odovzdal Prešovskému samosprávnemu kraju (PSK) a začiatkom októbra by mala byť skolaudovaná. Ide podľa vedúceho odboru školstva PSK Jána Furmana o významnú investíciu. Nový komplex stojí 3,7 milióna eur, ďalších 1,8 milióna eur pôjde na materiálno-technické vybavenie.

      Nová stavba pozostáva z pavilónu na ustajnenie zvierat, garáže s učebňou a dielňou. Zázemie na chov a starostlivosť pre zvieratá dopĺňajú napríklad obilný kombajn, dron na aplikáciu pesticídov a hnojív a ďalšia nová poľnohospodárska technika. Súčasťou stavby je aj moderná pitevňa pre veterinárny odbor. Výstavba areálu spĺňa podľa Furmana všetky požiadavky na výuku moderného poľnohospodárstva s inovatívnym a ekologickým prístupom. "Do budúcna by mala agrofarma pracovať na vlastných alebo prenajatých poliach, aby sme vedeli aj vyrábať krmivo pre zvieratá a následne spracovávať produkty z tohto chovu," dodal Furman.

      Riaditeľ školy Stanislav Marhefka skonštatoval, že vďaka tejto významnej investícii dokážu prispôsobiť podmienky vyučovacieho procesu pre poľnohospodárske odbory na úroveň 21. storočia. "Doteraz sme mali staré priestory, starú a nevyhovujúcu techniku. Škola za posledné dva roky prechádza obrovským investičným boomom. Máme 554 žiakov a už vďaka prevej investícii z roku 2017, keď sme kúpili základnú poľnohospodársku techniku, sme zaregistrovali zvýšený záujem o štúdium u nás. Pevne veríme, že tento trend bude dlho trvajúci, aby sme mohli pripraviť žiakov pre potreby trhu práce," zdôraznil riaditeľ.

      Minifarma v lokalite Pradiareň je už treťou investíciou PSK v rámci zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry na SOŠ. Finišuje tiež obnova hlavnej budovy na Kušnierskej bráne a elokovaného pracoviska v neďalekých Rakúsoch. Celkové investičné náklady vrátane stavebných prác a materiálno-technického vybavenia sú v objeme 10,5 milióna eur, pričom 95 percent tvorí dotácia v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Stavebné práce sa podľa Furmana v dôsledku krízy predražili približne o 20 percent.

      "Pevne verím, že táto investícia bude motivovať mladých ľudí, aby študovali v agrosektore. Táto stavba je architektonicky veľmi pekná, čo je taktiež dôležité, a zároveň je veľmi komplexná," zhodnotila expertka Svetovej banky Helena Virčíková.

      Projekt kraj realizuje v rámci iniciatívy Catching up - Regions v spolupráci so Svetovou bankou a Európskou komisiou. Ide už o štvrtú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, kde sa takýmto spôsobom zlepšujú podmienky vzdelávania, inovujú študijné programy a budujú moderné školské pracoviská.

      (TASR)

     • Zemiaky naše každodenné

     • Pri príležitosti konania 19. ročníka Spišského zemiakarského jarmoku v Spišskej Belej sa žiaci našej školy zúčastnili kvízovej súťaže Zemiaky naše každodenné. Kvízu sa zúčastnilo 41 žiakov z odborov veterinárne zdravotníctvo a hygiena a mechanizácia pôdohospodárstva.

      Kvíz pozostával z niekoľkých okruhov otázok o zemiakoch, ktoré boli z oblasti biológie, histórie, pestovania a skladovania zemiakov, chorôb a škodcov, odrôd a v neposlednom rade stolová hodnota zemiakov.

      Na 1. mieste sa umiestnila žiačka Daniela Neubauerová z III.AV, na 2. mieste Daniela Vitková zo IV.AV a 3. miesto obsadili Alexandra Svitaňová z I.AV a Dominik Haľama z I.AM. Diplom a hodnotné ceny víťazom odovzdajú organizátori 19. ročníka Spišského zemiakarského jarmoku.

      Víťazom srdečne blahoželáme.

      Ing. Martina Lachová

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

     • Septembrom končí leto, čas dovoleniek a prázdnin a začína opäť školský rok plný povinností. Po dvojmesačnej prestávke aj naša škola 4. septembra, zatiaľ ešte stále v núdzových priestoroch školského internátu, otvorila svoje brány. 

      Pri príležitosti začiatku nového školského roka riaditeľ školy Ing. Stanislav Marhefka privítal všetkých študentov  a popriali im veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý strávia v škole. Už čoskoro nás čaká sťahovanie do vynovených priestorov školy na Kušnierskej bráne, ako aj do nového areálu v Pradiarni a zrekonštruovaného elekovaného pracoviska v Rakúsoch. Bude to náročný rok, ale verím, že sa všetci dáme dokopy a ako jedna rodiny ho dovedieme do úspešného konca.

      - om -

     • Naši prví operátori spracovania plastov

     • Naši prví končiaci operátori spracovania plastov v dňoch 19. a 20.6.2023 úspešne ukončili štúdium záverečnou praktickou a ústnou skúškou.

      o ďalšieho života Vám prajeme veľa šťastia.

      Ing. Renáta Vašašová, Mgr. Veronika Kellnerová

     • Pondelky s Enigmou

     • TAJNÝ SVET ŠIFIER v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach.

      Školský výlet odboru Mechanik počítačových sietí.

      Ing. Peter Barančo, Ing. Marcela Jurčová

     • Alternatívne vyučovanie

     • V čase, keď sa naša materská škola rekonštruuje, počasie nám praje a môžeme využívať na vyučovanie prírodné prostredie. Je to príjemná zmena.

      Ing. Kamila Chovancová

     • Posledný deň v škole - III.C

     • 9. jún bol posledný deň v skole pre moje triedy III.CB, III.CC, III.CP.​​​​​​

      Som na Vás hrdá a mám Vás rada!

      Ľudmila Žačiková - triedna učiteľka 

     • KOŽaZ s III.E

     • Trieda III.E bola posledná, ktorá uzavrela kurz na ochranu života a zdravia človeka.

      Realizovali sa aktivity v Múzeu TANAP-u v Tatranskej Lomnici, turistickú prechádzku na Hrebienok, Reinerovú chatu, Studenovodské voddopády a ukončenie bolo na náučnom chodníku Pramenište v Tatranskej Lomnici. Počasie nám prialo a KOŽaZ splnil svoj cieľ.

      Ing. Kamila Chovancová