• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Stredná odborná škola agropotravinárska a technická na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
   • Email školy
   • sekretariat@soskezmarok.sk; sekretariat@sos-kusnierska-kk.vucpo.sk
   • Telefón
   • +421 52 4523040
   • Adresa školy
   • Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok
    Slovakia
   • IČO
   • 000159468
   • Facebook
   • https://www.facebook.com/people/SO%C5%A0-agropotravin%C3%A1rska-a-technick%C3%A1-Ke%C5%BEmarok/61558753343215/
   • Digitálny koordinátor
   • Ondrej Maitner
   • Riaditeľ školy
   • Ing. Stanislav Marhefka; riaditel@sos-kusnierska-kk.vucpo.sk
   • Zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie
   • Ing. Zlatica Martančíková
   • Zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie
   • Ing. Iveta Fodorová
   • Vedúca ekonomického úseku
   • Ing. Iveta Koššárová
   • Vedúci školskej jedálne
   • Mgr Ján Hanesovský
   • Výchovný poradca
   • Ing. Zuzana Rumlová