• Sektorová konferencia v Nestville Taberne

     • Dňa 22. septembra 2022 sme sa so žiakmi II.CK a III.CK zúčastnili sektorovej konferencie, spolu s majsterkou odborného výcviku Janou Regitkovou.

      Konferencia sa konala v rámci národného projektu Zlepšenie stredného odborného školstva. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Témou konferencie bola: „Sezónnosť – lokálnosť – udržateľnosť v gastronómii“. Konferencia sa konala  v Hniezdnom, v Taberne, v areáli Nestville parku.

      Otvoril ju vedúci odboru školstva PSK PaeDr. Ján Furman. Privítal všetkých prítomných a poďakoval organizátorom za možnosť konania sa tejto akcie. Poďakoval vedeniu Nestville Parku a SOŠ hotelovej v Hornom Smokovci, ktorí sa zúčastnili na realizácii celej tejto konferencie.

      Vypočuli sme si prednášku Doc. Ľubomíra Štrbu z TU v Košiciach o udržaní našej planéty, tzv. zelenej planéty. Potom vystúpila pani  Ing. Anna Balková, členka Výkonného výboru Vidieckej platformy. Spolu s MOV v Hornom Smokovci.  hovorili o lokálnosti, sezónnosti, ktorú treba zakomponovať priamo do výučby na školách.

      Neskôr sa  zapojil a predseda PSK PaeDr. Milan Majerský, ktorý vystúpil so svojim príhovorom.

      Veľmi zaujímavá bola panelová diskusia, spojená s komentovaným varením šéfkuchára Hotela Lomnica v Tatranskej Lomnici. Predviedol   varenie  naživo so žiakmi zo SOŠ hotelovej v Hornom Smokovci. Veľkou atrakciou pre zúčastnených bolo varenie šiestich školských družstiev, ktoré prebiehalo na poschodí Taberny.

      Verím, že táto sektorová konferencia bolo prínosom pre všetkých zúčastnených, hlavne pre žiakov a študentov.

     • Zemiaky naše každodenné - vyhodnotenie kvízovej súťaže

     • Pri príležitosti konania 18. ročníka Spišského zemiakarského jarmoku v Spišskej Belej sa žiaci našej školy zúčastnili kvízovej súťaže Zemiaky naše každodenné.

      Kvízu sa zúčastnilo 38 žiakov z odborov veterinárne zdravotníctvo a hygiena, mechanizátor a agromechanizátor.

      Kvíz pozostával z niekoľkých okruhov otázok o zemiakoch, ktoré boli z oblasti biológie, histórie, pestovania a skladovania zemiakov, chorôb a škodcov, odrôd a v neposlednom rade stolová hodnota zemiakov.

      Na prvom mieste sa umiestnili Katarína Kočšáková z III.AV a Viktória Pľutová zo IV.AV, na druhom mieste Lukas Frindt zo IV.AV a tretie miesto obsadil Adam Gállik z III.AV. Diplom a hodnotné ceny víťazom odovzdajú organizátori 18. ročníka Spišského zemiakarského jarmoku.

      Víťazom srdečne blahoželáme.

      Ing. Martina Lachová