• Školské kolo súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2024

     • Dňa 26. januára 2024 sa uskutočnilo školské kolo súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2024. Zúčastnilo sa ho 9
      žiakov z odboru autoopravár mechanik.

      V deň testovania bol vygenerovaný každému súťažiacemu online test, ktorý bolo možné vypracovať len jeden raz (test nie je možné opakovať). Po ukončení sa následne zobrazil každému súťažiacemu žiakovi jeho výsledok.
      Stručné pravidlá:
      - časový rozsah testu – 40 min,
      - počet otázok – 60,
      - iba jedna možná správna odpoveď.

      Do oblastného kola do Košíc postupuje žiak Samuel Kažimír.

      Ing. Ján Richtarčík

     • Školský turnaj vo florbale

     • Dňa 8. februára 2024 sa uskutoční školský turnaj vo florbale.

      Podmienka:

      Na ploche sú 4 hráči bez brankára. Náhradníci môžu byť maximálne dvaja - nie sú povinní. Súpisky jednotlivých tried poslať na Edupage Ing. Ivanovi Troppovi do 6.2.2024. V súpiske pri mene uviesť triedu aj odbor každého hráča.

      Tešíme sa na Vašu účasť.