• Októbrový KOŽaZ

     • Októbrový KOŽaZ bol ukončený triedami III.CB a III.CC.

       

      Jesenné počasie prialo a kurz splnil svoj cieľ.

      Ing. Kamila Chovancová

     • Burza informácií a stredných škôl v Poprade

     • Dňa 12. októbra 2023 sa v Poprade konala Burza informácií a stredných škôl zameraná na poskytovanie informácií pre žiakov 9. ročníka základných škôl o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce, prezentáciu zamestnávateľov v našom regióne a stredných škôl.

      Pozvanie na burzu, ktorú organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad v spolupráci s Centrom poradenstva a prevencie Poprad prijalo spolu s nami 26 stredných škôl.
      Našou úlohou bolo poskytnúť návštevníkom burzy informácie o možnostiach štúdia na našej škole v budúcom školskom roku. Prezentáciou, rozhovormi a praktickými ukážkami sa prezentovali naši žiaci Vanesa Šilonová (I.AV), Michaela Hudačeková (III.CK) a Petra Tkáčová (IV.AV) pod vedením Ing. Zuzany Rumlovej, Ing. Kamily Chovancovej, Bc. Zuzany Veselovskej a Bc. Jaroslava Bolcara. Celému tímu, ktorý sa podieľal na výbornej reprezentácii našej školy patrí naše poďakovanie.

      Ing. Zuzana Rumlová

     • SWEET CUP 2023

     • Žiaci z tried I.CK, II.CK, II.CC, III.CK, III.CC a IV.CK pod vedením Mgr. Marty Steigaufovej a svojich triednych učiteľov sa zúčastnili odbornej exkurzie na medzinárodnej súťaži SWEET CUP 2023 v SOŠ gastronómie a služieb v Prešove. 

      Žiaci svojou účasťou morálne podporili svojich spolužiakov, ktorí sa umiestnili na popredných miestach a to: v Zlatom pásme na 2. mieste Adela Tokarčíková (IV.CK) a Alexandra Kolcúnová (II.CK) v odbore kuchár a Veronika Galliková (II.NP) v Zlatom pásme získala krásne 4. miesto v odbore cukrár. Žiačky sa pripravovali pod vedením Bc. Jany Regitkovej, Bc. Andrey Hanesovskej a Ing. Kataríny Vaverčákovej.

      Mgr. Marta Steigaufová

     • KOŽAZ v III.E

     • Október nesklamal počasím a študenti III.E pod vedením Ing. Ivana Troppa a Ing.Kamily Chovancovej  realizovali kurz na ochranu  života a zdravia človeka v jesennej slnečnej tatranskej prírode.

     • LESU ZDAR! – 2. deň s lesníkom

     • Národné lesnícke centrum – centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky Zvolen v rámci projektu LESU ZDAR! – lesná pedagogika pre stredné školy organizovalo 26. septembra 2023 stretnutie študentov v Spišskej Belej, 2. deň s lesníkom.

      Cieľom stretnutia bolo predstaviť študentom II.AM, III. AM a IV.AM význam a úlohy lesného hospodárstva. Študenti boli pridelení k lesníkovi, s ktorým mali možnosť pracovať samostatne v lese s pílou, kliešťami a s krovinorezom. Po ťažkej práci sa študenti posilnili drevorubačskou desiatou a pokračovali v aplikácii ochranných manžiet ihličnatých stromčekov proti ohrýzaniu zverou. Boli nápomocní pri výrobe vtačích búdiek na párenie sýkoriek. Na záver zodpovedali lesníkom na niekoľko otázok a spoločne diskutovali pri ohnisku o lesníctve na Slovensku. Študenti boli za svoj výkon vecne odmení, čo ich veľmi potešilo.

       Ing. Veronika Dziaková, Ing. Martina Lachová

     • Kurz na ochranu života a zdravia človeka

     • Mesiac september svojím počasím prial turistike. V tretích ročníkoch sa realizoval kurz na ochranu života a zdravia človeka - KOŽAZ.

      Študenti spoznávali lužný les, mokrade, TANAP, opakovali si podávanie prvej pomoci v teréne, rozširovali si vedomosti o ochrane prírody. To všetko pod vedením Ing. Ivana Troppa a Ing.Kamily Chovancovej.

      Ing. Kamila Chovancová

     • Jesenná výzdoba v Rakúsoch

     • iačky na elokovanom pracovisku v Rakúsoch si skrášľovali areál školy a v interiéry budovy nainštalovali jesennú výzdobu.

      Bc. Božena Suchanovská