• Úradné hodiny pre študentov školy a rodičov

     • Úradné hodiny pre vybavovanie potvrdení o návšteve školy, preukážok na dopravu (ŽSR, SAD, ISIC), žiadosti na sociálne, motivačné a prospechové štipendium:

      Pondelok – piatok   

      13:00 – 15:00

      Potvrdenia sa vybavujú v novom kongresovom centre školy na ulici Kušnierska brána. Vstup cez dvor od Baštovej ulice.

      Potvrdenia mimo úradných hodín nebudú vybavené.

     • Slávnostné otvorenie Minifarmy v Pradiarni

     • V piatok 22. septembra 2023 bola slávnostne otvorená naša nová Minifarma v Pradiarni. Zhotoviteľ ju odovzdal Prešovskému samosprávnemu kraju (PSK) a začiatkom októbra by mala byť skolaudovaná. Ide podľa vedúceho odboru školstva PSK Jána Furmana o významnú investíciu. Nový komplex stojí 3,7 milióna eur, ďalších 1,8 milióna eur pôjde na materiálno-technické vybavenie.

      Nová stavba pozostáva z pavilónu na ustajnenie zvierat, garáže s učebňou a dielňou. Zázemie na chov a starostlivosť pre zvieratá dopĺňajú napríklad obilný kombajn, dron na aplikáciu pesticídov a hnojív a ďalšia nová poľnohospodárska technika. Súčasťou stavby je aj moderná pitevňa pre veterinárny odbor. Výstavba areálu spĺňa podľa Furmana všetky požiadavky na výuku moderného poľnohospodárstva s inovatívnym a ekologickým prístupom. "Do budúcna by mala agrofarma pracovať na vlastných alebo prenajatých poliach, aby sme vedeli aj vyrábať krmivo pre zvieratá a následne spracovávať produkty z tohto chovu," dodal Furman.

      Riaditeľ školy Stanislav Marhefka skonštatoval, že vďaka tejto významnej investícii dokážu prispôsobiť podmienky vyučovacieho procesu pre poľnohospodárske odbory na úroveň 21. storočia. "Doteraz sme mali staré priestory, starú a nevyhovujúcu techniku. Škola za posledné dva roky prechádza obrovským investičným boomom. Máme 554 žiakov a už vďaka prevej investícii z roku 2017, keď sme kúpili základnú poľnohospodársku techniku, sme zaregistrovali zvýšený záujem o štúdium u nás. Pevne veríme, že tento trend bude dlho trvajúci, aby sme mohli pripraviť žiakov pre potreby trhu práce," zdôraznil riaditeľ.

      Minifarma v lokalite Pradiareň je už treťou investíciou PSK v rámci zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry na SOŠ. Finišuje tiež obnova hlavnej budovy na Kušnierskej bráne a elokovaného pracoviska v neďalekých Rakúsoch. Celkové investičné náklady vrátane stavebných prác a materiálno-technického vybavenia sú v objeme 10,5 milióna eur, pričom 95 percent tvorí dotácia v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Stavebné práce sa podľa Furmana v dôsledku krízy predražili približne o 20 percent.

      "Pevne verím, že táto investícia bude motivovať mladých ľudí, aby študovali v agrosektore. Táto stavba je architektonicky veľmi pekná, čo je taktiež dôležité, a zároveň je veľmi komplexná," zhodnotila expertka Svetovej banky Helena Virčíková.

      Projekt kraj realizuje v rámci iniciatívy Catching up - Regions v spolupráci so Svetovou bankou a Európskou komisiou. Ide už o štvrtú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, kde sa takýmto spôsobom zlepšujú podmienky vzdelávania, inovujú študijné programy a budujú moderné školské pracoviská.

      (TASR)

     • Zemiaky naše každodenné

     • Pri príležitosti konania 19. ročníka Spišského zemiakarského jarmoku v Spišskej Belej sa žiaci našej školy zúčastnili kvízovej súťaže Zemiaky naše každodenné. Kvízu sa zúčastnilo 41 žiakov z odborov veterinárne zdravotníctvo a hygiena a mechanizácia pôdohospodárstva.

      Kvíz pozostával z niekoľkých okruhov otázok o zemiakoch, ktoré boli z oblasti biológie, histórie, pestovania a skladovania zemiakov, chorôb a škodcov, odrôd a v neposlednom rade stolová hodnota zemiakov.

      Na 1. mieste sa umiestnila žiačka Daniela Neubauerová z III.AV, na 2. mieste Daniela Vitková zo IV.AV a 3. miesto obsadili Alexandra Svitaňová z I.AV a Dominik Haľama z I.AM. Diplom a hodnotné ceny víťazom odovzdajú organizátori 19. ročníka Spišského zemiakarského jarmoku.

      Víťazom srdečne blahoželáme.

      Ing. Martina Lachová