• Naši florbalisti víťazmi turnaja

     • Výber chlapcov z našej školy sa 21. marca 2024 zúčastnil okresného kola vo florbale v športovej hale Focus Kežmarok.

      V konkurencii 5 družstiev naši chlapci po skvelom a bojovnom výkone turnaj vyhrali a postúpili na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 9. apríla v Prešove. Ďakujeme chlapcom za skvelú hru a krásny výsledok.

      Našu školu reprezentovali: Marko Pavlikovič (IV.AA), Matúš Sekerák (IV.AP), Valentín Hudák (IV.AM), Patrik Kubašovský (III.EA), Tomáš Tropp (III.EA), Gabriel Talár (III.AM), Matúš Zamkovský (I.AM), Dávid Zamkovský (I.AM), Dominik Haľama (I.AM), Pavol Lizák (I.EM) a Jozef Lešundák (I.EM).

      Ing. Ivan Tropp

     • AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2024

     • Dňa 20. marca 2024 sa uskutočnilo oblastné kolo 22. ročníka súťaže Autoopravár Junior v učebnom odbore autoopravár – mechanik, ktorá sa konala v Košiciach.

      Organizátorom súťaže bol Cech predajcov a autoservisov SR (CPASR) a usporiadateľom oblastného kola súťaže bola Stredná odborná škola automobilová Košice. Našu školu reprezentoval Tadeášom Neupauerom, žiak III.EA.

      Súťaž sa konala v Stredisku praktického vyučovania pri Strednej odbornej škole automobilovej v Košiciach. Na oblastnej súťaži sa zúčastnilo 20 žiakov z 15 škôl z Košického, Prešovského, Žilinského a Banskobystrického kraja. Súťaž pozostávala z 3 časti. Praktická časť, kde žiak plnil 6 zadaných úloh. Testovacia časť, kde žiak mal vypracovať 70 otázok v čase 45 minút. Poznávacia časť, kde žiak ústne odpovedal na 20 otázok k učebným modelom za 20 minút.

      Pri  vyhlásení výsledkov boli vyhlásení štyria  najlepší, ktorý postupujú do celoslovenského finále. V silnej konkurencií náš žiak Tadeáš  Neupauer obsadil krásne 4. miesto.

      Jaroslav Beskyd

     • Príprava odstredeného mlieka a smotany

     • V rámci projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku“ došlo k modernizácii materiálno-technického vybavenia chemického laboratória.

      Nové zariadenia napríklad aj odstredivka na mlieko prispejú k lepšiemu pochopeniu procesov pri spracovaní mlieka. Žiaci pod vedením učiteľky Ing. Zuzany Rumlovej a majsterky OV Ing. Michaely Jurdíkovej si prakticky vyskúšali prípravu odstredeného mlieka a smotany. „Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť“. V ďalšom kroku budú na laboratórnom cvičení zisťovať, či mlieko a smotana spĺňajú aj požadované fyzikálno-chemické požiadavky.

      Ing. Zuzana Rumlová

     • Mladý ekofarmár - Súťaž o mlieku

     • Dňa 20.3.2024 si žiaci tretieho a štvrtého ročníka odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena preverili svoje vedomosti a zručnosti na súťaži Mladý ekofarmár.

      Súťaž tvorilo 5 disciplín:

      • test o mlieku,
      • vlastné dojenie,
      • laboratórne skúšky surového kravského mlieka,
      • hodnotenie kvality mlieka a degustačné skúšky,
      • rastlinná výroba.

      Žiaci pracovali zodpovedne, disciplinovane pod vedením Ing. Ivety Fodorovej, Ing. Kamily Chovancovej, Ing. Martiny Lachovej a Ing. Michala Mara.

      Umiestnenie:

      1.miesto – Lenka Ťažká (III.AV)

      2.miesto – Adam Gallik (IV.AV)

      3.miesto – Lucia Šedivá (III.AV)

      Výhercom gratulujeme a všetkým ďakujeme za príjemnú atmosféru. Najúspešnejší žiaci nás budú reprezentovať na celoslovenskom kole súťaže Mladý ekofarmár.

      Ing. Kamila Chovancová

     • Naši volejbalisti 2. v okrese

     • Dňa 20.03.2024 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola vo volejbale zmiešaných družstiev stredných škôl. Turnaj sa odohral v telocvični Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.

      Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá z nášho okresu (Gymnázium P. O. Hviezdoslava Kežmarok, Hotelová akadémia Kežmarok, Gymnázium Spišská Stará Ves a SOŠ agropotravinárska a technická Kežmarok). Hralo sa systémom každý s každým na dva vyhraté sety.
      Naši žiaci predviedli skvelý kolektívny výkon a po veľmi vyrovnaných zápasoch obsadili celkové 2. miesto.
      Našu školu reprezentovali: Emma Kovalčíková, Bianka Ribovičová, Tmea Relovská, Tatiana Dziaková, Valentín Hudák, Marko Pavlikovič, Jozef Gecelovský. Trénerom a vedúcim družstva bol Mgr. Tomáš Šimoňák.

      Mgr. Tomáš Šimoňák

     • Hodina s knihou

     • “Čím viac čítate, tým viac sa naučíte. Čím viac sa naučíte, tým viac miest objavíte.” Dr. Suess

      Pri príležitosti mesiaca knihy sme na EP Rakúsy pripravili “Hodinu s knihou.” Porozprávali sme sa o knihách a pripomenuli si význam čítania aj v dnešnej dobe.

      Bc. Božena Suchanovská

     • Lyžiarsky kurz 2024

     • V dňoch od 4. až 8. marca 2024 sa trieda I.A (všetky odbory) zúčastnila lyžiarskeho kurzu v stredisku Ždiar-Strednica.

      Napriek februárovému jarnému počasiu, boli snehové podmienky v stredisku priaznivé a kurz sa mohol uskutočniť podľa stanoveného plánu. V rámci kurzu sa uskutočnili aj lyžiarske preteky v ktorých žiaci si svoju lyžiarsku techniku mohli otestovať medzi slalomovým bránkami.

      Výsledok pretekov:

      1. miesto: Jakub Oravec

      2. miesto: Krištof Šraga

      3. miesto: Matúš Zamkovský

      Ing. Kamila Chovancová, Ing. Ivan Tropp