• Podpora vzdelávania a vybavenie BOSCH

     • Dňa 15. februára.2024 sa Bc. Jaroslav Beskyd a Ing. Ján Richtarčík zúčastnili školenia „Podpora vzdelávania
      a vybavenie BOSCH pre automobilové školy“ v SOŠA, pracovisko praktického vyučovania Jarmočná 6,
      Košice.
       

      Na školení bola prezentovaná firma BOSCH, boli uvedené výsledky súťaže Autoopravár Junior 2023 a porovnanie v rámci SR a ČR, prebehlo školenie ohľadom dielenského vybavenia a SW ESI(TRONIC), problematika ADAS a vysvetlenie kalibrácie - uvedenie statickej a dynamickej kalibrácie pomocou DAS 3000.

      Nasledovalo predstavenie prepracovanej verzie ESI(tronic) – prepracovaný, jednoduchší software v diagnostike vozidiel. Predvedená bola sériová diagnostika (informačný systém), Secure Gateway, vzdialená diagnostika. V záverečnej časti boli teoretické poznatky prakticky predvedené na vozidlách Škoda Kodiaq a VW Passat.

      Ing. Ján Richtarčík

     • Ponuka práce

     • Príjmeme do pracovného pomeru kuchárku do školskej jedálne.

      Pracovný pomer na dobu určitú - záskok počas materskej dovolenky, nástup ihneď.

      Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životipisom prosím zaslať na adresu: jedalen@soskezmarok.sk, alebo osobne Mgr. Jánovi Hanesovskému do školskej jedálne, Jakuba Kraya 8, 060 01  Kežmarok

      Katrarína Gancarčíková, mzdová a personálna účtovníčka

     • Deň otvorených dverí v EP Rakúsy

     • Dňa 15.2.2024 sa na EP Rakúsy konal Deň otvorených dverí, pre žiakov ZŠ.

      Žiaci mali možnosť vidieť svojich starších kamarátov priamo na odbornom výcviku pri práci.Predstavili sme im dvojročné odbory - potravinárska výroba, stavebná výroba a spracúvanie dreva.Veríme, že sa s mnohými z nich uvidíme v novom školskom roku.

      Bc. Božena Suchanovská

     • Školenie obslúh traktorov a mechanizátorov

     • 'Dňa 8. februára 2024 sa naša škola v zastúpení žiakov II.EM pod dozorom Ing. Samuela Mačáka zúčastnila na školení obslúh traktorov a mechanizátorov organizovanom na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

      Jeho cieľom bolo popísať aj prakticky ukázať správnu údržbu a prevádzku traktorov, predstaviť systémy navigácie traktorov vrátane ukážky ovládania a nastavovania navigácie a tiež popísanie moderných možností servisného zabezpečenia. Na školení sa tiež predstavili novinky z portfólia spoločnosti John Deere vrátane nových modelov traktorov a iných strojov a boli prezentované trendy vývoja poľnohospodárskej techniky.

      Ing. Samuel Mačák
       

     • Majstrovstvá školy vo florbale

     • Dňa 8. februára 2024 sa uskutočnil školský turnaj vo florbale.

      Turnaj sa hral v dvoch skupinách. Víťazi skupín hrali finále, druhý v skupinách si to rozdali o 3. miesto.

      Po bojovných, a veľa krát vyrovnaných zápasov, sa stali víťazmi a majstrami školy žiaci s výberu IV.AP, IV.AA. Druhé miesto patrí výberu triedy I.E a 3. miesto mixu IV.AV, II.ND a I.E.

      Víťazná zostava: Máro Šugerek, Matúš Danielčák, Jakub Chovaňák, Matúš Sekerák, Milan Koščák (všetci IV.AP) a Marko Pavlikovič (IV.AA).

      Ďakujeme všetkým hráčom za predvedené výkony a vysokú úroveň turnaja.

      Ing. Ivan Tropp, Mgr. Tomáš Šimoňák

     • Záverečná konferencia v Bratislave

     • Svetová Banka spolu s partnermi Iniciatívy dobiehajúcich regiónov (SK CuRI) našu školu pozvala na záverečnú konferenciu a výstavu pod názvom “Modernizácia stredného školstva a jej význam pre ekonomiku Slovenska a jeho regiónov: Príspevok CuRI ” 

      Cieľom konferencie bolo priblížiť a zhodnotiť výsledky komponentu v oblasti stredného odborného školstva počas celej doby implementácie Iniciatívy na Slovensku. Zároveň bola pre účastníkov pripravená aj výstava vybraných škôl z regiónov PSK, KSK a BBSK, v rámci ktorej  školy predstavili ich zameranie a výstupy.

      Ing. Ivete Fodorová

     • Naši basketbalisti na 2. mieste

     • Dňa 7. februára 2024 sa družstvo našich chlapcov zúčastnilo okresného kola v basketbale stredných škôl. Turnaj sa odohral v mestskej športovej hale Vlada Jančeka v Kežmarku.

      Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev z nášho okresu (Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hotelová akadémia, Škola umeleckého priemyslu, Gymnázium Sp. Stará Ves a SOŠ agropotravinárska a technická). Hralo sa systémom každý s každým.

      Družstvo našich chlapcov obsadilo po skvelých a bojovných výkonoch celkové 2. miesto.

      Našu školu reprezentovali: Valentín Hudák, Marko Pavlikovič, Pavol Vosovič, Tomáš Tropp, Matúš Sekerák, Kristián Michalák, Matej Mačák, Adam Gallik, Matúš Danielčák. Trénerom a vedúcim družstva bol Mgr. Tomáš Šimoňák.

      Mgr. Tomáš Šimoňák