• NAJ agro dievča NAJ agro chlapec

     • Po dlhšej prestávke spôsobenej koronavírusom sa rozhodla redakcia SLOVENSKÝ CHOV obnoviť súťaž ,,NAJ agro chlapec, NAJ agro dievča“.

      Cieľom súťaže je nájsť a verejnosti predstaviť odborne zdatných, komunikatívnych mladých ľudí, ktorí chcú svoju profesionálnu budúcnosť spojiť s prácou v poľnohospodárstve a životom na vidieku. Zapojilo sa 15 stredných škôl s odbormi poľnohospodárskeho zamerania. 

      Súťaž sa konala 25. apríla 2023 v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Našej školu reprezentovali žiaci z odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena: I.AV – Ján Halčin, II. AV – Melánia Martonová a III. AV – Soňa Mešťanová, Kristián Michalák. 

      Ing. Veronika Dziaková

       

     • INTERLIGA 2023

     • 21. – 22.apríla 2023 sa uskutočnilo v Rožnove pod Radhoštěm 1.kolo VIII. ročníka medzinárodnej súťaže  stredných škôl INTERLIGA 2023. Súťažilo sa v štyroch disciplínach.

      1. disciplína - VOLEJBAL dievčat

      Júlia Gontkovská, Veronika Gecelovská, Kristína Grichová (II.NP), Ema Kovalčíková , Bianka Ribovičová (IV.CK), Viktória Pľutová (IV.AV), Petra Pirhalová (II.AV). 

      Dievčatá obsadili 3.miesto.

      2. disciplína – FLORBAL chlapci

      Tomáš Tropp (II.EA), Gabriel Talár (II.AM), Mário Šugerek (III.AP), Valentín Hudák (III.AM), Kristián Michaľák (III.AV), Adrian Soľava(II.ND).

      Chlapci si vybojovali 2.miesto.

      3. disciplína – STOLNÝ TENIS

      Denisa Trautmanová (IV.CK), Jozef Gecelovský (I.ND), Filip Krišák (II.ND)

      Žiaci sa umiestnili na 2. mieste.

      4. disciplína – JAZDA ZRUČNOSTI

      Jakub Budzák (IV.AM), Tomáš Halčin (II.EM), Lukáš Poľanovský (II.ND).

      Svojou zručnosťou si chlapci „vyjazdili“ 2.miesto.

      Pedagogicky Interligu zastrešovali Ing. Kamila Chovancová, Ing. Ivan Tropp a Bc. Jaroslav Bolcar.

      Zo získaných výsledkov sa naša škola umiestnila na peknom 2.mieste. Všetkým našim reprezentantom patrí veľké ĎAKUJEME!

      Ing. Kamila Chovancová

     • Basketbalový turnaj o Pohár predsedu PSK

     • Dňa 20. apríla 2023 sa na Strednej športovej škole v Poprade uskutočnil prvý ročník basketbalového turnaja pedagogických zamestnancov o Pohár predsedu PSK. Turnaja sa zúčastnilo deväť družstiev z rôznych okresov.

      Okres Kežmarok + Levoča tvorilo 10 hráčov (5 z Kežmarku a 5 z Levoče). Naša škola bola zastúpená Mgr. Tomášom Šimoňákom. Výber okresu najprv vyhral päť člennú skupinu, kde si poradil so súpermi z Prešova, Bardejova, Vranova nad Topľou a Popradu. Následne si zahrali finále, kde podľahli výberu VÚC a v konečnom hodnotení obsadili 2. miesto.

      Mgr. Tomáš Šimoňák

     • Mentoring – Tutoring (Bardejov a Tatranská Lesná)

     • Počas školského roka sme sa spolu so žiačkami Melániou Martonovou (II.AV) a Petrou Pirhalovou (II.AV) zúčastnili workshopu s názvom Mentoring a tutoring na stredných odborných školách, ktorý bol rozdelený do štyroch modulov.

      Workshopy boli realizované v Bardejove, na Strednej odbornej škole ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka a v Detskom raji v Tatranskej Lesnej.

      Počas úvodných stretnutí sme sa oboznamovali s pojmami „mentor“ a „tútor“ a so samotným cieľom workshopov. Realizovali sme rôzne aktivity na osvojenie si mentoringu a tútoringu. Aktivity sme realizovali priamo v škole, ale aj v teréne.

      V nasledujúcom období sa bude realizovať implementačná fáza, počas ktorej budeme osvojené zručnosti a vedomosti aplikovať v praxi.

      Mgr. Tatiana Jacenková, Mgr. Zuzana Krišandová, Mgr. Anna Valenečíková a Mgr. Eva Harabinová

     • Viac ako NI(c)K

     • Dňa 03.04.2023 sme sa zúčastnili pracovného stretnutia, ktorého cieľom bolo nadobudnúť nové informácie ohľadom Národnej linky na pomoc deťom v ohrození s názvom VIAC AKO NI(c)K.

      Cieľom linky je nepretržite pomáhať, aby sa na ňu deti mohli s dôverou kedykoľvek obrátiť a nájsť riešenie ich situácie. Práve preto funguje 24 hodín denne/7 dní v týždni.

      Linka funguje prostredníctvom chatu s konzultantom.  V prípade potreby ich nájdete na www.viacakonick.gov.sk alebo ako aplikáciu dostupnú na Google Play aj na App Store. Bližšie informácie Vám poskytnú: Mgr. Tatiana Jacenková, Ing. Zuzana Rumlová

     • Nové trendy v zdobení

     • V rámci projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“  sa v dňoch 23. a 24. marca 2023 uskutočnili dve vzdelávacie podujatia neformálneho vzdelávanie pre učiteľov a majstrov odbornej výchovy učebných odboroch  cukrár, cukrár kuchár a cukrár pekár - Nové trendy v zdobení medovníkov Nové trendy v zdobení cukrárskych výrobkov.

      Účastníčky si vyskúšali rôzne techniky zdobenia medovníkov - betón, kameň, drevo  - krakelovaním,  štýly vintage a cartoon cake. Zároveň sa venovali spájaniu jednotlivých techník do zaujímavých kompozícií.

      Pri zdobení slávnostnej torty použili metódu špachtľovania. Špachtľovanie patrí medzi moderné cukrárske techniky, ktoré si v poslednom období našli veľkú obľubu u zákazníkov. Pri tvorbe ozdôb tohto štýlu, je potrebná dávka umenia, trpezlivosti a zručnosti. Účastníčky si vyskúšali aj ručné maľovanie s použitím jedlých potravinárskych farieb pri dotváraní cukrárskych výrobkov.

      Vzdelávania sa zúčastnili Ing. Eva Pisarčíková, Mgr. Marta Steigaufová, Ing. Katarína Vaverčáková, Bc. Mária Strelková, Bc. Andrea Hanesovská a Viera Hudáčková.

      Takáto forma vzdelávania je veľkým prínosom pre učiteľov a majstrov odborného výcviku, ktorí takto nadobudnuté poznatky a zručnosti odovzdávajú svojím žiakom.

      Ing. Zuzana Rumlová