• Naši volejbalisti 2. v okrese

     • Dňa 20.03.2024 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola vo volejbale zmiešaných družstiev stredných škôl. Turnaj sa odohral v telocvični Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.

      Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá z nášho okresu (Gymnázium P. O. Hviezdoslava Kežmarok, Hotelová akadémia Kežmarok, Gymnázium Spišská Stará Ves a SOŠ agropotravinárska a technická Kežmarok). Hralo sa systémom každý s každým na dva vyhraté sety.
      Naši žiaci predviedli skvelý kolektívny výkon a po veľmi vyrovnaných zápasoch obsadili celkové 2. miesto.
      Našu školu reprezentovali: Emma Kovalčíková, Bianka Ribovičová, Tmea Relovská, Tatiana Dziaková, Valentín Hudák, Marko Pavlikovič, Jozef Gecelovský. Trénerom a vedúcim družstva bol Mgr. Tomáš Šimoňák.

      Mgr. Tomáš Šimoňák

     • Hodina s knihou

     • “Čím viac čítate, tým viac sa naučíte. Čím viac sa naučíte, tým viac miest objavíte.” Dr. Suess

      Pri príležitosti mesiaca knihy sme na EP Rakúsy pripravili “Hodinu s knihou.” Porozprávali sme sa o knihách a pripomenuli si význam čítania aj v dnešnej dobe.

      Bc. Božena Suchanovská

     • Lyžiarsky kurz 2024

     • V dňoch od 4. až 8. marca 2024 sa trieda I.A (všetky odbory) zúčastnila lyžiarskeho kurzu v stredisku Ždiar-Strednica.

      Napriek februárovému jarnému počasiu, boli snehové podmienky v stredisku priaznivé a kurz sa mohol uskutočniť podľa stanoveného plánu. V rámci kurzu sa uskutočnili aj lyžiarske preteky v ktorých žiaci si svoju lyžiarsku techniku mohli otestovať medzi slalomovým bránkami.

      Výsledok pretekov:

      1. miesto: Jakub Oravec

      2. miesto: Krištof Šraga

      3. miesto: Matúš Zamkovský

      Ing. Kamila Chovancová, Ing. Ivan Tropp

     • Podpora vzdelávania a vybavenie BOSCH

     • Dňa 15. februára.2024 sa Bc. Jaroslav Beskyd a Ing. Ján Richtarčík zúčastnili školenia „Podpora vzdelávania
      a vybavenie BOSCH pre automobilové školy“ v SOŠA, pracovisko praktického vyučovania Jarmočná 6,
      Košice.
       

      Na školení bola prezentovaná firma BOSCH, boli uvedené výsledky súťaže Autoopravár Junior 2023 a porovnanie v rámci SR a ČR, prebehlo školenie ohľadom dielenského vybavenia a SW ESI(TRONIC), problematika ADAS a vysvetlenie kalibrácie - uvedenie statickej a dynamickej kalibrácie pomocou DAS 3000.

      Nasledovalo predstavenie prepracovanej verzie ESI(tronic) – prepracovaný, jednoduchší software v diagnostike vozidiel. Predvedená bola sériová diagnostika (informačný systém), Secure Gateway, vzdialená diagnostika. V záverečnej časti boli teoretické poznatky prakticky predvedené na vozidlách Škoda Kodiaq a VW Passat.

      Ing. Ján Richtarčík

     • Ponuka práce

     • Príjmeme do pracovného pomeru kuchárku do školskej jedálne.

      Pracovný pomer na dobu určitú - záskok počas materskej dovolenky, nástup ihneď.

      Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životipisom prosím zaslať na adresu: jedalen@soskezmarok.sk, alebo osobne Mgr. Jánovi Hanesovskému do školskej jedálne, Jakuba Kraya 8, 060 01  Kežmarok

      Katrarína Gancarčíková, mzdová a personálna účtovníčka

     • Deň otvorených dverí v EP Rakúsy

     • Dňa 15.2.2024 sa na EP Rakúsy konal Deň otvorených dverí, pre žiakov ZŠ.

      Žiaci mali možnosť vidieť svojich starších kamarátov priamo na odbornom výcviku pri práci.Predstavili sme im dvojročné odbory - potravinárska výroba, stavebná výroba a spracúvanie dreva.Veríme, že sa s mnohými z nich uvidíme v novom školskom roku.

      Bc. Božena Suchanovská

     • Školenie obslúh traktorov a mechanizátorov

     • 'Dňa 8. februára 2024 sa naša škola v zastúpení žiakov II.EM pod dozorom Ing. Samuela Mačáka zúčastnila na školení obslúh traktorov a mechanizátorov organizovanom na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

      Jeho cieľom bolo popísať aj prakticky ukázať správnu údržbu a prevádzku traktorov, predstaviť systémy navigácie traktorov vrátane ukážky ovládania a nastavovania navigácie a tiež popísanie moderných možností servisného zabezpečenia. Na školení sa tiež predstavili novinky z portfólia spoločnosti John Deere vrátane nových modelov traktorov a iných strojov a boli prezentované trendy vývoja poľnohospodárskej techniky.

      Ing. Samuel Mačák
       

     • Majstrovstvá školy vo florbale

     • Dňa 8. februára 2024 sa uskutočnil školský turnaj vo florbale.

      Turnaj sa hral v dvoch skupinách. Víťazi skupín hrali finále, druhý v skupinách si to rozdali o 3. miesto.

      Po bojovných, a veľa krát vyrovnaných zápasov, sa stali víťazmi a majstrami školy žiaci s výberu IV.AP, IV.AA. Druhé miesto patrí výberu triedy I.E a 3. miesto mixu IV.AV, II.ND a I.E.

      Víťazná zostava: Máro Šugerek, Matúš Danielčák, Jakub Chovaňák, Matúš Sekerák, Milan Koščák (všetci IV.AP) a Marko Pavlikovič (IV.AA).

      Ďakujeme všetkým hráčom za predvedené výkony a vysokú úroveň turnaja.

      Ing. Ivan Tropp, Mgr. Tomáš Šimoňák

     • Záverečná konferencia v Bratislave

     • Svetová Banka spolu s partnermi Iniciatívy dobiehajúcich regiónov (SK CuRI) našu školu pozvala na záverečnú konferenciu a výstavu pod názvom “Modernizácia stredného školstva a jej význam pre ekonomiku Slovenska a jeho regiónov: Príspevok CuRI ” 

      Cieľom konferencie bolo priblížiť a zhodnotiť výsledky komponentu v oblasti stredného odborného školstva počas celej doby implementácie Iniciatívy na Slovensku. Zároveň bola pre účastníkov pripravená aj výstava vybraných škôl z regiónov PSK, KSK a BBSK, v rámci ktorej  školy predstavili ich zameranie a výstupy.

      Ing. Ivete Fodorová

     • Naši basketbalisti na 2. mieste

     • Dňa 7. februára 2024 sa družstvo našich chlapcov zúčastnilo okresného kola v basketbale stredných škôl. Turnaj sa odohral v mestskej športovej hale Vlada Jančeka v Kežmarku.

      Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev z nášho okresu (Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hotelová akadémia, Škola umeleckého priemyslu, Gymnázium Sp. Stará Ves a SOŠ agropotravinárska a technická). Hralo sa systémom každý s každým.

      Družstvo našich chlapcov obsadilo po skvelých a bojovných výkonoch celkové 2. miesto.

      Našu školu reprezentovali: Valentín Hudák, Marko Pavlikovič, Pavol Vosovič, Tomáš Tropp, Matúš Sekerák, Kristián Michalák, Matej Mačák, Adam Gallik, Matúš Danielčák. Trénerom a vedúcim družstva bol Mgr. Tomáš Šimoňák.

      Mgr. Tomáš Šimoňák

     • Školské kolo súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2024

     • Dňa 26. januára 2024 sa uskutočnilo školské kolo súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2024. Zúčastnilo sa ho 9
      žiakov z odboru autoopravár mechanik.

      V deň testovania bol vygenerovaný každému súťažiacemu online test, ktorý bolo možné vypracovať len jeden raz (test nie je možné opakovať). Po ukončení sa následne zobrazil každému súťažiacemu žiakovi jeho výsledok.
      Stručné pravidlá:
      - časový rozsah testu – 40 min,
      - počet otázok – 60,
      - iba jedna možná správna odpoveď.

      Do oblastného kola do Košíc postupuje žiak Samuel Kažimír.

      Ing. Ján Richtarčík

     • Školský turnaj vo florbale

     • Dňa 8. februára 2024 sa uskutoční školský turnaj vo florbale.

      Podmienka:

      Na ploche sú 4 hráči bez brankára. Náhradníci môžu byť maximálne dvaja - nie sú povinní. Súpisky jednotlivých tried poslať na Edupage Ing. Ivanovi Troppovi do 6.2.2024. V súpiske pri mene uviesť triedu aj odbor každého hráča.

      Tešíme sa na Vašu účasť.

     • Vianočný deň u nás!

     • Posledný deň v škole bol u nás poriadne vianočný 😊. Spríjemnili sme si ho vianočnými svetrami, šatami a rôznymi doplnkami. Prajeme Vám pohodové prežitie sviatkov.

      Mgr. Tatiana Jacenková, Mgr. Estera Horanská, Bc. Slavomíra Mlynarčíková a Mgr. Ľudmila Žáčiková

     • Vianočná burza pomoci

     • Dňa 11.12.2023 Nadácia PSK pre podporu rodiny usporiadala Vianočnú burzu pomoci na Úrade PSK za účasti poslancov.

      Vianočnej burzy pomoci sa zúčastnili stredné školy a jednou z nich bola aj naša škola.

      Bc. Mária Strelková

     • Výchovné a kariérové poradenstvo

     • Dňa 4. decembra navštívili našu školu zamestnanci obecného úradu z obce Stráne pod Tatrami, ktorí sú súčasťou podporného tímu pre žiakov.  Pomáhajú im pri problémoch s učením a riešia aj  dochádzku na vyučovanie. Nás teší, že dvaja z nich Róbert Badžo a Dominik Oračko sú absolventi našej školy a budú s nami úzko spolupracovať na zlepšení výchovno-vzdelávacích výsledkov a dochádzky žiakov na vyučovanie.

      Základná škola Grundschule v Kežmarku usporiadala dňa 7. decembra prezentačné podujatie pre žiakov 9. ročníka, ktorí sa rozhodujú, kam po ukončení základnej školy. 

      Náš tím v zložení Ing. Zuzana Rumlová, Ing. Marcela Jurčová, žiačky Melánia Martonová  (III.AV) a Vanesa Horváthová (IV.AA) predstavil všetky študijné a učebné odbory, ktoré máme schválené Prešovským samosprávnym krajom na budúci školský rok 2024/2025. Žiaci sa živo zaujímali o možnosti štúdia, prijímacie konanie na jednotlivé odbory, ako aj o uplatnenie absolventov našej školy v praxi.

                      Ing. Zuzana Rumlová, Ing. Marcela Jurčová

     • LOVU ZDRAR! – 3. deň s lesníkom

     • Národné lesnícke centrum – centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky  Zvolen v rámci projektu  LESU ZDAR! – lesná pedagogika pre stredné školy organizovalo 30. 11. 2023  stretnutie študentov v Spišskej Belej – Mestské lesy, 3. deň s lesníkom. Cieľom stretnutia bolo predstaviť študentom II.AM, III. AM a IV.AM, význam a úlohy lesného hospodárstva.

      3. deň s lesníkom sa konal v lesnej učebni správy  mestských lesov Spišská Belá na Šarpanci. Cieľom stretnutia bolo poskytnúť priestor na otvorenú a kreatívnu konverzáciu, preskúmať a poznať vybrané riešenia na otázky z dotazníkového prieskumu. Taktiež zdieľať nápady, názory, inšpirácie a dosiahnuť tak hlbšie porozumenie danej situácie a rôznych pohľadov na ňu. Študenti vyvíjali aktivitu, zapájali sa do diskusie, zdôvodňovali svoje názory na zadané témy. Spolupráca a tímová práca sa študentom veľmi páčila a zaujala ich samotná učebňa, v ktorej je prierez lesníctva od minulosti do súčasnosti. Študenti by uvítali, takéto stretnutia častejšie.

      Ing. Veronika Dziaková

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 5.12.2023 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku a žiaci našej školy opäť raz preukázali, že angličtina ich baví a je v súčasnosti takmer povinnou výbavou každého mladého človeka, uchádzajúceho sa o dobrú prácu. Celkovo sa olympiády zúčastnilo 11 študentov.

      Víťazkou sa stala Veronika Mizdošová zo IV.AP, na 2. mieste sa umiestnil Lukáš Pach zo IV.AP a tretím v poradí bol Adam Gallik zo IV.AV.

      Víťazka postupuje na okresné kolo.

      Best of luck.

      Ing. Eva Veselovská