• Spojené družstvo III.AP a III.AA majstrom školy vo florbale

     • Dňa 27. januára 2023 sa uskutočnil v telocvični našej školy školský turnaj vo florbale. Turnaja sa zúčastnili výbery jednotlivých tried - II.ND a I.ND; III.E; II.E; I.E; III.AP a III.AA, III.AV a III.AM; II.AP a II.AM; I.AP a I.AM.

      Žiaci ukázali chuť bojovať, športovať a víťaziť. Zaujímavosťou turnaja bolo, že finále si zahrali žiaci jednej triedy - III.A, ktorí vytvorili dva tímy. Vo vyrovnanom finálovom zápase, zvíťazili žiaci odborov III.AP, III.AA. Na druhom mieste to bol výber III.AV a III.AM a na treťom mieste spojené triedy II.ND a I.ND.

      Organizáciu a pedagogický dozor zapezpečoval Ing. Ivan Tropp a Mgr. Tomáš Šimoňák.

      Ing. Ivan Tropp

     • Autoopravár Junior 2023

     • Dňa 23. januára 2023 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Autoopravár Junior 2023, ktorého sa zúčastnilo 9 žiakov III.EA triedy. Víťazom sa stal Adrián Kruľ. Delené 2. miesto s rovnakým počtom bodov obsadili Patrik Čižík a Martin Čatloch.

      Víťaz školského kola postupuje na oblastné kolo, ktoré sa uskutoční 17. marca 2023 a organizačne ho zabezpečuje SOŠ automobilová Košice.

      Ing. Ján Richtarčík