• Zbierka pre deti z detského domova

     • Počas decembra sa na našej škole uskutočnila zbierka pre deti z detského domova. Vyzbierané veci, hračky, kancelárske potreby sme rozdelili do balíčkov, aby si každý našiel pod stromčekom darček so svojím menom.

      V utorok  20. decembra 2022 sme tieto darčeky aj ostatné veci odviezli do detského domova v Spišskej Belej. S niektorými deťmi sme mali možnosť sa stretnúť aj osobne a podarovať im nejakú tú maličkosť. Bolo to nádherné vidieť úsmev na ich tvárach.

      Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do zbierky alebo akokoľvek pomohli s prípravou balíčkov.

      Všetkým Vám prajeme príjemné vianočné sviatky

      Mgr. Ľudmila Žáčiková, Mgr. Tomáš Šimoňák

     • Na Vianoce nesmie byť nikto sám ...

     • Dňa 13. decembra žiaci našej školy potešili vianočným programom zamestnancov a klientov Zariadenia pre seniorov v Kežmarku.

      Soňa Mešťanová, Petra Tkáčová a Mário Klein z III.AV a III.AM zarecitovali vianočné básne za sprievodu vianočneju melódie. Moderným spevom sa predstavila žiačka Jana Hangurbadžová a gorálskym vinšom Valentín Hudáka a Kristián Michalák z III.AV.

      Mgr. Ľudmila Žáčiková

     • "Krásne Vianoce"

     • Dňa 13. decembra 2022 počas vianočných trhov v Kežmarku žiaci Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej reprezentovali našu školu hudobno-recitačným pásmom s názvom "Krásne Vianoce".

      Soňa Mešťanová, Petra Tkáčová a Mário Klein z III.AV a III.AM zarecitovali vianočné básne za sprievodu vianočneju melódie. Moderným spevom sa predstavila žiačka Jana Hangurbadžová a gorálskym vinšom Valentín Hudáka a Kristián Michalák z III.AV.

      Mgr. Ľudmila Žáčiková

     • Vianočná burza pomoci

     • V pondelok 12. decembra 2022 Prešovský samosprávny kraj (PSK) a nadácia PSK pre podporu rodiny v spolupráci so župnými zariadeniami sociálnych služieb a strednými odbornými školami v oblasti gastronómie usporiadali Vianočnú burzu pomoci na Úrade PSK za účasti poslancov.

      Na tejto Vianočnej burze pomoci žiaci stredných odborných škôl prezentovali svoje výrobky a práce. Jednou z nich bola aj naša škola.

      Výťažok z predaja bude venovaný žiadateľom krajskej nadácie ... Na pomoc núdznym ...

      Bc. Mária Strelková

     • Levočania víťazmi turnaja priateľstva

     • V piatok 9. decembra 2022 naša škola organizovala nohejbalový turnaj priateľstva O pohár riaditeľa školy. Turnaja sa zúčastnilo 6 tímov z Kežmarku, Levoče a Prešova. Našu školu reprezentovali  Mgr. Ľubomír Pitoňák, Mgr. Tomáš Šimoňák Ing. Tibor Tokár a Ing. Jozef Jurčo. Turnaj sa hral systémom každý s každým. Víťazom sa stali nohejbalisti SOŠ služieb Majstra Pavla z Levoče. Naši reprezentanti sa umiestnili na 5. mieste.

     • Deň otvorených dverí

     • 7. decembra sme otvorili naše brány pre žiakov základných škôl, ale aj pre širokú verejnosť. Návštevníci mali možnosť vidieť výrobky našich študentov, vyskúšať si svoje vedomosti v rôznych kvízoch, v tvorivých dielňach vyskúšať svoje zručnosti.

      -om-

     • Chalpci z II.E majstrami školy vo futsale

     • V stredu 7. 12. 2022 sa počas dni otvorených dverí školy uskutočnil školský turnaj vo futsale. Turnaja sa zúčastnili výbery tried - I.E, II.E, I.A, II.A, III.A, II.ND, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Víťazi skupín sa kvalifikovali priamo do finále.

      Po bojovných, a veľa krát vyrovnaných zápasoch sa stali víťazmi a majstrami školy žiaci II.E. Druhé miesto patrí výberu I.A a tretí skončili chlapci III.A. Organizátorom turnaja a zodpovední boli Ing. Ivan Tropp a Ing. Kamila Chovancová.

      Ďakujeme všetkým hráčom za predvedené výkony a vysokú úroveň turnaja.

      Ing. Ivan Tropp

     • "Z lásky k deťom" z detských domov

     • Z lásky k deťom z detských domovov sme pripravovali darčeky pod vianočný stromček.

      Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli.

      Mgr. Tomáš Šimoňák, Mgr. Ľudmila Žáčiková