• Prijímacie skúšky 2024

   • Milí žiaci základných škôl,

    na tomto mieste Vám budeme podávať všetky informácie ohľadom prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025.

    Dokumenty, ktoré budeme zverejňovať si treba vždy dôkladne prečítať. V prípade otázok nás kontaktujte prostredníctvom EduPage, resp. telefonicky, alebo sa obráťte na svojich výchovných poradcov. 

    Prajeme Vám plno chuti do učenia, elánu a šťastnú ruku pri výbere strednej školy, kde budete pokračovať v ďalšom štúdiu.

    Ponuka študijných a učebných odborov na školský rok 2024/2025

   • Termíny prijímacích skúšok

   • 1. kolo            1. termín         2. 5. – 3. 5. 2024

                            2. termín         6. 5. – 7. 5 . 2024

    2. kolo                                     18. 6. – 19.6. 2024   (len v prípade voľných miest)