• Prijímacie skúšky 2024

   • Milí žiaci základných škôl,

    na tomto mieste Vám budeme podávať všetky informácie ohľadom prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025.

    Dokumenty, ktoré budeme zverejňovať si treba vždy dôkladne prečítať. V prípade otázok nás kontaktujte prostredníctvom EduPage, resp. telefonicky, alebo sa obráťte na svojich výchovných poradcov. 

    Prajeme Vám plno chuti do učenia, elánu a šťastnú ruku pri výbere strednej školy, kde budete pokračovať v ďalšom štúdiu.

    Ponuka študijných a učebných odborov na školský rok 2024/2025

   • Termíny prijímacích skúšok

   • 1. kolo            1. termín         2. 5. – 3. 5. 2024

                            2. termín         6. 5. – 7. 5 . 2024

    2. kolo                                     18. 6. – 19.6. 2024   (len v prípade voľných miest)

     

    Výsledky prijímacích skúšok - 1. kolo

    vyhodnotenie - mechanik počítačových sietí

    vyhodnotenie - mechanizácia pôdohospodá

    vyhodnotenie - technik spracovania plastov

    vyhodnotenie - veterinárne zdravotníctvo

    *zoradené podľa kódu testu

     

    Na úspešné absolvovanie prijímacej skúšky je potrebné aby uchádzač získal minimálne 30% bodov z jednotlivých predmetov.

    slovenský jazyk a literatúra: 25 - 8 bodov

    biológia:                                25 - 8 bodov

    matematika:                          20 - 6 bodov

     

    Riaditeľ školy zverejní na výveske a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (§ 68 ods. 1.)

    Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.) písomne alebo elektronicky (e-mail) potvrdí prijatie na vzdelávanie.