• Pracovné stretnutie s výchovnými poradcami

     • Keďže sa blíži termín na podanie prihlášok na stredné školy (20. marec 2023), sme  v rámci marketingových aktivít 22. februára privítali na pôde našej školy výchovných poradcov základných škôl z kežmarského okresu.

      Predstavili sme im širokú paletu našich študijných a učebných odborov. Zároveň sme ich požiadali, aby tlmočili rodičom a žiakom možnosti uplatnenia našich absolventov na trhu práce, s dôrazom na profesie v plastikárskom a mäsospracujúcom priemysle. Diskusia prebiehala v príjemnej atmosfére, ktorej sa z našej školy zúčastnili Ing. Stanislav Marhefka, riaditeľ školy; Ing. Zlatica Martančíková, zástupkyňa pre teoretické vyučovanie; Ing. Zuzana Rumlová, výchovná poradkyňa a Mgr. Tatiana Jacenková, špeciálna pedagogička.

      Ing. Zuzana Rumlová

     • Opäť úspech na olympiáde v anglickom jazyku

     • Po víťazstve v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku sa naša žiačka Veronika Mizdošová z III.AP zúčastnila krajského kola v Prešove a umiestnila sa na perfektnom 3. mieste.

      Veronika, blahoželáme.

     • Školenie obslúh traktorov a mechanizátorov v Nitre

     • Dňa 2. februára 2023 sa v priestoroch výstaviska Agrokomplexu v Nitre konalo Školenie obslúh traktorov a mechanizátorov.

      Doškoľovanie organizovala spoločnosť Agroservis spol. s r. o. Cieľom bolo doškolenie obsluhy strojov na traktory John Deere. Zamerané na zvýšenie kvalifikácie zúčastnených osôb, so zameraním na:

      • zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti strojov,
      • zníženie prevádzkových nákladov,
      • zvýšenie výkonnosti strojovej súpravy,
      • proaktívna starostlivosť o stroje.

      Školenia sa zúčastnili žiaci II.EM agromechanizátor, opravár a  II.ND dopravná prevádzka, pod pedagogickým dozorom Bc. Jaroslava Bolcara a Ing. Samuela Mačáka.

      Bc. Jaroslav Bolcar

     • prof. Ing. Milan Šimko, Phd. – úspešný absolvent školy

     • Dňa 2. februára 2023 sa konala odborná prednáška pod názvom Vplyv rezania a šrotovania na kvalitu kŕmnej dávky a prezentácia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pod vedením prof. Ing. Milana Šimka, PhD., prorektora pre vzdelávanie.

      Cieľom prezentácie bolo sprístupniť žiakom študijných odborov z III.AV, III.AM, IV.AV, IV.AM, I.NP, I.ND, II.NP a II.ND čo najviac informácií o študijných bakalárskych programoch jednotlivých fakúlt zameraných na poľnohospodárstvo a potravinárstvo.

                                          Ing. Veronika Dziaková

     • Pomoc pre teba

     • Ahoj, radi by sme ti predstavili náš dotazník, ktorý je svojimi otázkami zameraný na šikanu a psychické zdravie žiakov na našej škole, preto by sme boli radi, ak by si na otázky odpovedal/a pravdivo. Nemusíš sa báť, dotazník je ANONYMNÝ. 💚

      https://forms.gle/P5Bov5WoGrtTCEKE7

     • Burza informácií stredných škôl

     • Dňa 31. 1. 2023 sa konala Burza informácií stredných škôl za účasti 20-tich stredných škôl podtatranského regiónu na SOŠ Garbiarska v Kežmarku. Organizačne akciu spolu so školou zabezpečoval Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku  a Centrum poradenstva a prevencie v Kežmarku.

      Predstavili sme všetky študijné a učebné odbory formou prezentácie, videí,  bulletinov, rozhovorov s účastníkmi a tiež tvorivými dielňami v zastúpení  potravinárskych odborov.

      V tíme našej školy boli pedagogickí zamestnanci - Ing. Zuzana Rumlová, výchovná poradkyňa, Bc. Andrea Hanesovská, MOV a Bc. Jaroslav Bolcar, MOV a žiaci - Soňa Mešťanová (III.AV), Viktória Pľutová (IV.AV), Ján Gabler a Daniel Matejko (II.AP), Viktória Ribovičová a Ema Kovalčíková (IV.CK).

      Všetkým zúčastneným patrí veľké poďakovanie za vzornú reprezentáciu našej školy a veríme, že v budúcom školskom roku privítame veľa nových žiakov, pretože záujem o naše študijné a učebné odbory prejavilo mnoho účastníkov.

      Ing. Zuzana Rumlová