• Veronika Mizdošová víťazom anglickej olympiády

     • Dňa 24.11.2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D (kategória je určená pre žiakov stredných škôl s výnimkou gymnázií). Na olympiáde sa zúčastnilo 8 žiakov. Zodpovední učitelia za školské kolo boli  Ing. Tibor Tokár,  Ing. Eva Veselovská a Mgr. Jana Suchá.

      Olympiáda pozostávala z písomnej a ústnej časti. V písomnej časti žiaci riešili štyri úlohy – počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, test zo slovnej zásoby a gramatický test. V ústnej časti na základe obrázkov rozprávali príbeh a zodpovedali niekoľko doplnkových otázok. Úroveň súťaže bola veľmi dobrá a všetci súťažiaci preukázali výborné jazykové zručnosti.

      Prví traja najúspešnejší žiaci boli ocenení diplomami a všetci žiaci sladkými cenami, ktoré sa zakúpili z fondu RZ. Na prvých troch miestach sa umiestnili títo žiaci:

      1.miesto: Veronika Mizdošová (III.AP)

      2.miesto: Lukáš Pach (III.AP)

      3.miesto: Viktória Pľutová (IV.AV)

      Keďže je to postupová súťaž, žiačka na prvom mieste postupuje na obvodné kolo, ktoré sa bude konať v januári v Poprade. Držíme jej palce.

                                                                                                                                                   Ing. Tibor Tokár

     • Vianočná zbierka pre tých, ktorí to potrebujú!

     • Máš doma nepotrebné hračky, rôzne školské potreby? Prines ich a poteš na Vianoce tých, ktorí to potrebujú. Veci môžeš odovzdať do 16.12.2022 Mgr. Tomášovi Šimoňákovi.

      Ďakujeme za Tvoju pomoc.

     • Pracovný workshop: Marketingový plán školy II.

     • Pokračovanie pracovného workshopu v prebiehal opäť pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja v Starej Lesnej  14. - 15. novembra 2022.

      Tento krát sa ho zúčastnili Ing. Peter Barančo, ako administrátor školského Facebooku a Instegramu, Ondrej Maitner ako webadministrátor a zástupkyňa riaditeľa školy Ing. Zlatica Martančíková.

      Príjemná pracovná atmosféra riešila stratégiu marketingu na sociálnych sieťach, stratégiu komunikácie , reklamy na facebooku, Instagramu, You tube  ako aj služieb googlu a ich využitie v marketingu škôl a offline reklame.

      Veríme , že získané vedomosti a podnetné nápady vylepšia našu prácu v budúcnosti.

      Ing. Zlatica Martančíková

     • Naši nohejbalisti bronzoví

     • V piatok 11. novembra sa družstvo nohejbalistov v zložení Mgr. Ľubomír Pitoňák, Ing. Tibor Tokár, Mgr. Tomáš Šimoňák a Ing. Jozef Jurčo zúčastnilo Memoriálu PhDr. Jána Tengyho v Levoči. Na tomto turnaji nás úspešne reprezentovali. Vo veľkej konkurencii obsadili krásne 3. miesto.

      Ing. Tibor Tokár

     • Okresné kolo v basketbale stredných škôl

     • Dňa 8.11.2022 sa družstvo našich chlapcov zúčastnilo okresného kola v basketbale stredných škôl. Turnaj sa odohral v mestskej športovej hale Vlada Jančeka v Kežmarku.

      Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev z nášho okresu (Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hotelová akadémia, Škola umeleckého priemyslu, Súkromná spojená škola Biela voda a SOŠ agropotravinárska a technická). Hralo sa systémom každý s každým.

      Družstvo našich chlapcov obsadilo po skvelých a bojovných výkonoch celkové 3. miesto.

      Našu školu reprezentovali: Valentín Hudák, Marko Pavlikovič, Pavol Vosovič, Ondrej Briksi, Peter Kundľa, Timotej Felong a Samuel Maličký. Trénerom a vedúcim družstva bol Mgr. Tomáš Šimoňák.

      Dňa 09.11.2022 sa družstvo našich dievčat zúčastnilo okresného kola v basketbale stredných škôl. Turnaj sa odohral v mestskej športovej hale Vlada Jančeka v Kežmarku.

      Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá z nášho okresu (Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Škola umeleckého priemyslu, Súkromná spojená škola Biela voda a SOŠ agropotravinárska a technická). Hralo sa systémom každý s každým.

      Družstvo našich dievčat obsadilo po skvelých a bojovných výkonoch celkové 3. miesto.

      Našu školu reprezentovali: Veronika Gecelovská, Kristína Grichová, Juliana Gontkovská, Katarína Huščavová, Karin Pachová, Nikola Štefusová, Daniela Bednarčíková a Petronela Liptáková. Trénerom a vedúcim družstva bol Mgr. Tomáš Šimoňák.

      Mgr. Tomáš Šimoňák

     • Pracovný workshop: Marketingový plán školy I.

     • Pani zástupkyňa Ing. Zlatica Martančíková a Ing. Peter Barančo sa spolu s kolegami z piatich vybraných stredných odborných škôl z Prešovského samosprávneho kraja zúčastnili v dňoch 7. - 8. novembra 2022 pracovného workshopu v Starej Lesnej a pracovali na koncepcii vylepšenia obsahu webových stránok škôl.

      Ing. Zlatica Martančíková

     • Volejbalový turnaj o Pohár predsedu PSK

     • Dňa 21.10.2022 sa na Strednej športovej škole v Poprade uskutočnil volejbalový turnaj o Pohár predsedu Prešovského samosprávneho kraja.

      Turnaja sa zúčastnilo 10 družstiev z celého kraja. Hralo sa v dvoch skupinách systémom každý s každým a prvé dve družstvá z každej skupiny postúpili do semifinále. Okres Kežmarok bol spojený s okresom Levoča. Tento zmiešaný tím obsadil po skvelých a bojovných výkonoch celkové 5. miesto. Aj naša škola mala na tomto turnaji svoje zastúpenie. Náš okres reprezentovali Ing. Eva Pisarčíková, Ing. Michaela Jurdíková, Ing. Tibor Tokár a Mgr. Tomáš Šimoňák.

      Mgr. Tomáš Šimoňák

     • A prvé miesto je opäť doma ...

     • Po dlhšej prestávke prebehlo 21. októbra  2022 štvrté (posledné) kolo 7. ročníka INTERLIGY v Novom Jičíne (ČR). Tradične sa v súťažných disciplínach stretli žiaci štyroch stredných škôl z Čiech a Slovenska: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická KEŽMAROK, Střední škola technická a zemědělská NOVÝ JIČÍN, Střední škola zemědělská a přírodovědná ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, Stredná odborná škola polytechnická LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

      VOLEJBAL

      Dievčatá v zostave Ema Kovalčíková IV.CK, Bianka Ribovičová IV.CK, Veronika Gecelovská II. NP, Kristína Grichová II.NP, Juliana Gontkovská II.NP a Viktória Pľutová IV.AV, vybojovali krásne 2. miesto, keď vo finálovom zápase mali viac športového šťastia súperky z Nového Jičína.

      STOLNÝ TENIS

      Tradične sa súťažilo sa aj v stolnom tenise, kde bodíky pre našu školu a cenné 2. miesto pre seba získal tím v zložení Denisa Trautmanová IV.CK, Jozef Gecelovský I.ND a Filip Krišák II.ND.

      FLORBAL

      Florbalová zostava chlapcov  neostala dlžná tradícií a opäť obhájila 1. priečku medzi školami. Skvelý výkon predviedli Adrián Soľava II.ND, Gabriel Talár II.AM, Tomáš Tropp II.EA, Mário Šugerek III.AP a Marko Pavlikovič III.AA.

      JAZDA ZRUČNOSTI

      Kráľovskou, najviac bodovanou, súťažnou disciplínou bola jazda zručnosti. Dávid Budzák II.EM, Tomáš Halčin II.EM a Jakub Budzák IV.AM  si poradili  hravo s prekážkami, hoci sa nevyhli aj nejakému trestnému bodu a predviedli obratnú jazdu na traktore. Praktická zručnosť znamenala pre nich 3. miesto.

      Žiaci našej školy získavali cenné body,  do celkového poradia počas štyroch kôl v predchádzajúcich rokoch. Tie našu školu opäť vyniesli na 1. priečku v celkovom hodnotení, 2. miesto obsadil Nový Jičín, 3. miesto patrí škole z Rožňova pod Radhoštěm a 4. Liptovskému Mikulášu.

      Úspešným reprezentantom gratulujeme. Poďakovanie, samozrejme, patrí aj pedagógom, ktorí sa venovali  ich príprave.

      PhDr. Adriana Kurucová

     • Exkurzia v Prešove - SWEET CUP 2022

     • Dňa 6. októbra 2022 sa v Prešove na Strednej odbornej škole gastronómie a služieb konala súťaž s medzinárodnou účasťou pod názvom Sweet Cup 2022. Súťažilo sa vo viacerých kategóriách. Aj naša škola mala na súťaži zastúpenie s dvoma šikovnými žiačkami z triedy I.NP a III.CK, preto sme sa rozhodli, že súťaž podporíme priamou účasťou, kde žiaci z triedy IV.CK, IV.CP, III.CK, II.CK, II.CP a III.CC učebného odboru cukrár kuchár a cukrár naživo sledovali dokončovanie a zdobenie súťažných cukrárskych výrobkov.

      Spolu so žiakmi prišiel povzbudzovať pedagogický dozor Mgr. Marta Steigaufová, Bc. Andrea Zavacká a Ing. Eva Pisarčíková. Exkurzia bola prínosom hlavne pre žiakov, lebo mali možnosť priamo sledovať organizáciu medzinárodnej súťaže, dozvedeli sa o nových trendoch a spôsoboch prípravy cukrárskych výrobkov a ozdôb. Súčasťou exkurzie boli vystavované aj kreatívne slávnostné tabule s tematikou jesene,  ktoré pripravovali súťažiaci z iných stredných odborných škôl.

      Ing. Eva Pisarčíková

     • SWEETCUP 2022

     • Dňa 6. októbra 2022 sme sa zúčastnili medzinárodnej súťaže mladých talentov, ktorá sa konala v Prešove na SOŠ gastronómie a služieb. Súťaž bola organizovaná pod záštitou samotného predsedu PSK PaedDr. Milana Majerského. Niesla názov SWEETCUP 2022. Škola ju organizovala už po devätnásty krát.

      Žiačky Veronika Galliková  z I.NP (pripravovala ju MOV  Ing. Katarína Vaverčáková) a Adela Tokarčíková  z III.CK (pripravovala ju MOV Viera Hudačková) súťažili v dvoch disciplínach. Veronika Galliková predstavila svoj výrobok v kategórii cukrár a Adela Tokarčíková v kategórii kuchár.

      Veronika Galliková sa umiestnila v bronzovom pásme a v kuchárskej časti sa  Adela Tokarčíková umiestnila v pásme zlatom.

      Bc. Jana Regitková

     • PODPOR SVOJ ODBOR

     • Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, pripravila v školskom roku 2022/2023 tretí ročník súťažno-vzdelávacej aktivity PODPOR SVOJ ODBOR.

      CIEĽ SÚŤAŽE:

      ·        Prostredníctvom krátkych videí natočených žiakmi SOŠ, ZAUJÍMAVO PREDSTAVIŤ poľnohospodárske, potravinárske, lesnícke a veterinárne odbory na stredných odborných školách.

      ·        OBOHATIŤ POZNATKY žiakov základných škôl o povolaniach v poľnohospodárskom, potravinárskom, lesníckom a veterinárnom sektore.

      ·        UĽAHČIŤ ROZHODOVANIE žiakom základných škôl, kde budú študovať po ukončení 9. ročníka ZŠ.

      PRE KOHO JE SÚŤAŽ URČENÁ?

      · Žiakov SOŠ, ktorí študujú v študijnom alebo učebnom odbore s poľnohospodárskym, potravinárskym, lesníckym alebo veterinárnym zameraním (skupiny odborov 29 Potravinárstvo, 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I., 43 Veterinárske vedy a 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II.).

      · Triedne kolektívy žiakov 7. až 9. ročníka základných škôl.

      AKO SA ŽIACI SOŠ ZAPOJA DO SÚŤAŽE?

      · SOŠ sa zaregistruje do súťaže - prostredníctvom www.podporodbor.sk

      REGISTRÁCIA TRVÁ od 15.9.2022 do 15.10.2022.

      · Študenti vytvoria krátke video v trvaní do 2 minút na určenú tému súťaže = súťažný príspevok.

      · TÉMA SÚŤAŽE: „ČO ZAŽIJEŠ V MOJOM ODBORE“

      · Súčasťou súťažného príspevku je aj krátka videovizitka autora videa v trvaní do 1 minúty.

      · SOŠ prihlási video (vrátane videovizitky) do súťaže - prostredníctvom www.podporodbor.sk.

      PRIHLASOVANIE SÚŤAŽNÝCH PRÍSPEVKOV TRVÁ od 16.10.2022 do 30.11.2022.


      CENY PRE SOŠ?

      · Finančné ceny pre víťazov v hodnote 250, 200 a 150 eur

      · Ceny partnerov súťaže

      · Ceny pre učiteľov

      · Cena pre najaktívnejšiu SOŠ

       A ČO ĎALEJ? AKO SA ŽIACI ZŠ ZAPOJA DO SÚŤAŽE?

      · Krátke súťažné videá uložíme podľa poľnohospodárskych, potravinárskych, lesníckych a veterinárnych odborov na YouTube kanál PODPOR SVOJ ODBOR, kde budú k dispozícii žiakom, učiteľom a kariérovým poradcom na ZŠ k príprave súťažného dotazníka. 

      Viac informácií nájdete TU:

      www.podporodbor.sk

     • Sektorová konferencia v Nestville Taberne

     • Dňa 22. septembra 2022 sme sa so žiakmi II.CK a III.CK zúčastnili sektorovej konferencie, spolu s majsterkou odborného výcviku Janou Regitkovou.

      Konferencia sa konala v rámci národného projektu Zlepšenie stredného odborného školstva. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Témou konferencie bola: „Sezónnosť – lokálnosť – udržateľnosť v gastronómii“. Konferencia sa konala  v Hniezdnom, v Taberne, v areáli Nestville parku.

      Otvoril ju vedúci odboru školstva PSK PaeDr. Ján Furman. Privítal všetkých prítomných a poďakoval organizátorom za možnosť konania sa tejto akcie. Poďakoval vedeniu Nestville Parku a SOŠ hotelovej v Hornom Smokovci, ktorí sa zúčastnili na realizácii celej tejto konferencie.

      Vypočuli sme si prednášku Doc. Ľubomíra Štrbu z TU v Košiciach o udržaní našej planéty, tzv. zelenej planéty. Potom vystúpila pani  Ing. Anna Balková, členka Výkonného výboru Vidieckej platformy. Spolu s MOV v Hornom Smokovci.  hovorili o lokálnosti, sezónnosti, ktorú treba zakomponovať priamo do výučby na školách.

      Neskôr sa  zapojil a predseda PSK PaeDr. Milan Majerský, ktorý vystúpil so svojim príhovorom.

      Veľmi zaujímavá bola panelová diskusia, spojená s komentovaným varením šéfkuchára Hotela Lomnica v Tatranskej Lomnici. Predviedol   varenie  naživo so žiakmi zo SOŠ hotelovej v Hornom Smokovci. Veľkou atrakciou pre zúčastnených bolo varenie šiestich školských družstiev, ktoré prebiehalo na poschodí Taberny.

      Verím, že táto sektorová konferencia bolo prínosom pre všetkých zúčastnených, hlavne pre žiakov a študentov.

     • Zemiaky naše každodenné - vyhodnotenie kvízovej súťaže

     • Pri príležitosti konania 18. ročníka Spišského zemiakarského jarmoku v Spišskej Belej sa žiaci našej školy zúčastnili kvízovej súťaže Zemiaky naše každodenné.

      Kvízu sa zúčastnilo 38 žiakov z odborov veterinárne zdravotníctvo a hygiena, mechanizátor a agromechanizátor.

      Kvíz pozostával z niekoľkých okruhov otázok o zemiakoch, ktoré boli z oblasti biológie, histórie, pestovania a skladovania zemiakov, chorôb a škodcov, odrôd a v neposlednom rade stolová hodnota zemiakov.

      Na prvom mieste sa umiestnili Katarína Kočšáková z III.AV a Viktória Pľutová zo IV.AV, na druhom mieste Lukas Frindt zo IV.AV a tretie miesto obsadil Adam Gállik z III.AV. Diplom a hodnotné ceny víťazom odovzdajú organizátori 18. ročníka Spišského zemiakarského jarmoku.

      Víťazom srdečne blahoželáme.

      Ing. Martina Lachová

     • Zelená otvoreným školám

     • Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument „Zelená otvoreným školám“, ktorý je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

      Bezpríznakovosť

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede. 

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

      Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa/žiaka (Príloha č.1). V prípade, že rodič nepredloží Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, dieťa/žiak sa považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak dieťa/žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné dieťa/žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

      Ospravedlnenie neprítomnosti

      Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí (žiak) predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

      Domáce samotestovanie

      Dobrovoľné samotestovanie je možné využiť v školách s výskytom 10 % žiakov pozitívnych na ochorenie COVID-19 z celkového počtu žiakov školy. Rodičia nie sú povinní vykazovať vykonanie antigénového samotestu.

      Testovanie sa realizuje preventívne, resp. podľa potreby, v prípade opätovného výskytu ochorenia COVID-19.

      V prípade, že žiak mal pozitívny výsledok antigénového samotestu, rodič žiaka/plnoletý žiak bezodkladne oznámi túto skutočnosť všeobecnému lekárovi, škole a žiak ostáva doma.

      Zelená otvoreným školám - covid opatrenia (dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR)

       

     • Do školy a do práce na bicykli

     • Využite ako svoj dopravný prostriedok do školy alebo do práce bicykel, šetrite životné prostredie, spravte niečo pre svoje zdravie a vyhrajte hodnotné vecné ceny.

      Takto v jednej vete by sme charakterizovali súťaž „Do školy a do práce na bicykli“. V dnešnej dobe, kedy sa kladie čoraz väčší dôraz na ochranu životného prostredia a znižovanie dopadov znečisťovania ovzdušia automobilmi, presadnime na svoje bicykle a urobme takto na prvý pohľad malý krok pre dosiahnutie tohto dôležitého cieľa.

      V septembri 2022 využite na dochádzku do práce a do školy bicykel, zaregistrujte sa na tejto stránke https://cyklo.psk.sk/sutaze/do-prace-a-skoly-na-bicykli (založte si profil), jazdite veľa, hlavne s radosťou a vyhrajte vecné ceny.

      Kampaň sa uskutoční v termíne od 1.9.2022 do 30.9.2022. Doplňujúce informácie, pravidlá súťaže aj s potrebnou registráciou pre účasť na danej kampani, nájdete na stránke https://cyklo.psk.sk/sutaze/do-prace-a-skoly-na-bicykli.

     • Exkurzia ,,Ranč Čajka“

     • Dňa 20. júna 2022 sa žiaci I.AV a Ing. Mária Kubová zúčastnili exkurzie na Ranči Čajka. Žiaci mali možnosť zužitkovať svoje vedomosti z anatómie, z odbornej praxe pri vyšetrení TRIASU a pozorovať správanie koní.

      Na ranči okrem jazdeckých a výkonných koní žiaci videli rôzne plemená hrabavej a vodnej hydiny, králikov a psov.

      Žiaci sa o kone pred jazdou postarali – vyviedli z ohrady, očistili, osedlali a jazdili. Mali k dispozícií 3 kone, ktoré slúžia pre nejazdcov a začiatočníkov.

      Cieľom exkurzie bolo zvýšiť odbornú úroveň a rozšíriť odborno-teotretické vedomosti a odborno-praktické zručnosti žiakov z oblastí chovu koní.