• Nábor na základných školách

     • V dňoch 23. a 25. 11. 2022 sa uskutočnil nábor žiakov 9. ročníkov ZŠ v Holumnici a Podolínci. O ponuke študijných a učebných odborov na našej škole boli žiakom poskytnuté všetky dostupné informácie prostredníctvom Ing. Evy Veselovskej a Ing. Zlatice Martančíkovej. Aby mali žiaci 9. ročníkov reálnejšiu predstavu, akým spôsobom prebieha vyučovanie na našej škole, náboru sa zúčastnili aj žiačky II.AV Katka Húščavová a Peťa Pirhalová. Dúfam, že naše slová padli na úrodnú pôdu a v septembri 2023 privítame na našej škole, čo najviac prvákov. Súbory na stiahnutie: Ponuka odborov 2022

         Ing. Eva Veselovská

     • Mladý ekofarmárik

     • SOŠ agropotravinárska a technická v Kežmarku zorganizovala 25. novembra 2022  súťaž pre základné školy s názvom Mladý ekofarmárik.

      Svoje vedomosti, šikovnosť, zručnosť  a zmysel pre humor si medzi sebou preverili dvojice žiakov zo  šiestich základných škôl: ZŠ Lendak, ZŠ Spišské Bystré, ZŠ Vikartovce a z Kežmarku - Grundschule, ZŠ Nižná brána, ZŠ Sv. Kríža.

      Súťaž pozostávala zo šiestich disciplín – vedomostný test, puzzle, určovanie rastlín, určovanie semien rastlín, degustačné skúšky mlieka a súťaž v dojení.

      Umiestnenie:

      1.miesto – Samuel Halčin (65 bodov, ZŠ Lendak)

      2.miesto – Sára Kovalská (64,5 bodov, ZŠ Spišské Bystré)

      3.miesto – Klára Zámečníková (63,5 bodov, ZŠ Spišské Bystré)

      Žiaci preukázali bohaté vedomosti, šikovnosť, zručnosť, pracovali oduševnene a prejavili  súťaživého ducha.

      Spolupráca medzi našou školou a základnými školami sa ukázala ako príjemná, tvorivá. Žiaci základných škôl získali nové vedomosti, zručnosti a možno si našli nových kamarátov a kamarátky.

      Ďakujeme kolegom zo ZŠ za spoluprácu

      Ing. Kamila Chovancová, Ing. Veronika Dziaková

     • Kvapka ľudskosti

     • Dňa 24.11.2022 sa na Strednej odbornej škole na Garbiarskej ulici, za pomoci Prešovského samosprávneho kraja, konal 13. ročník „Kvapka ľudskosti“.

      Najvzácnejšiu tekutinu prišlo darovať spolu 65 darcov. Naši žiaci neboli výnimkou. V sprievode Mgr. Tomáša Šimoňáka sa tejto akcie zúčastnili títo žiaci našej školy: Michal Pavlík (III.CP), Koščák Michal (III.AP), Adam Gallik (III.AV) a Kristián Michalák (III.AV)

      Všetci žiaci boli prvodarcovia a po prekonaní prvotného strachu a rešpektu sa úspešne podrobili úvodným vyšetreniam a následnému odberu.

      Žiakom sa tento humanitný čin zapáčil a už teraz sa tešia ďalšiu možnosť pomôcť iným alebo dokonca zachrániť im život.

      Mgr. Tomáš Šimoňák

     • Naši florbalisti na 3. mieste

     • V športovej hale Focus Kežmarok sa 24. novembra 2022 uskutočnilo okresné kolo stredných škôl vo florbale chlapcov za účasti družstiev Hotelovej akadémie Otta Brücknera Kežmarok, Gymnázia Spišská Stará Ves, SOŠ Garbiarska Kežmarok a našej školy.

      Po skvelom kolektívnom a bojovnom výkone sa naši žiaci umiestnilo na celkovom 3. mieste. Smolou bolo, že naši hráči napriek dvom vížazstvam a jednej prehre po samostatných nájazdoch sa nedostali do finále turnaja.

      Trénerom družstva bol Ing. Ivan Tropp. Našu školu reprezentovali - Timotej Felong, Valentín Hudák, Damián Krempaský, Matej Mačák, Marko Pavlikovič, Matúš Sekerák, Adrián Soľava, Mário Šugerek, Gabriel Talár, Tomáš Tropp, Dominik Zajonc.

      Ďakujeme naším chlapcom za skvelý výkon.

      Ing. Ivan Tropp

     • Veronika Mizdošová víťazom anglickej olympiády

     • Dňa 24.11.2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D (kategória je určená pre žiakov stredných škôl s výnimkou gymnázií). Na olympiáde sa zúčastnilo 8 žiakov. Zodpovední učitelia za školské kolo boli  Ing. Tibor Tokár,  Ing. Eva Veselovská a Mgr. Jana Suchá.

      Olympiáda pozostávala z písomnej a ústnej časti. V písomnej časti žiaci riešili štyri úlohy – počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, test zo slovnej zásoby a gramatický test. V ústnej časti na základe obrázkov rozprávali príbeh a zodpovedali niekoľko doplnkových otázok. Úroveň súťaže bola veľmi dobrá a všetci súťažiaci preukázali výborné jazykové zručnosti.

      Prví traja najúspešnejší žiaci boli ocenení diplomami a všetci žiaci sladkými cenami, ktoré sa zakúpili z fondu RZ. Na prvých troch miestach sa umiestnili títo žiaci:

      1.miesto: Veronika Mizdošová (III.AP)

      2.miesto: Lukáš Pach (III.AP)

      3.miesto: Viktória Pľutová (IV.AV)

      Keďže je to postupová súťaž, žiačka na prvom mieste postupuje na obvodné kolo, ktoré sa bude konať v januári v Poprade. Držíme jej palce.

                                                                                                                                                   Ing. Tibor Tokár

     • Vianočná zbierka pre tých, ktorí to potrebujú!

     • Máš doma nepotrebné hračky, rôzne školské potreby? Prines ich a poteš na Vianoce tých, ktorí to potrebujú. Veci môžeš odovzdať do 16.12.2022 Mgr. Tomášovi Šimoňákovi.

      Ďakujeme za Tvoju pomoc.

     • Pracovný workshop: Marketingový plán školy II.

     • Pokračovanie pracovného workshopu v prebiehal opäť pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja v Starej Lesnej  14. - 15. novembra 2022.

      Tento krát sa ho zúčastnili Ing. Peter Barančo, ako administrátor školského Facebooku a Instegramu, Ondrej Maitner ako webadministrátor a zástupkyňa riaditeľa školy Ing. Zlatica Martančíková.

      Príjemná pracovná atmosféra riešila stratégiu marketingu na sociálnych sieťach, stratégiu komunikácie , reklamy na facebooku, Instagramu, You tube  ako aj služieb googlu a ich využitie v marketingu škôl a offline reklame.

      Veríme , že získané vedomosti a podnetné nápady vylepšia našu prácu v budúcnosti.

      Ing. Zlatica Martančíková

     • Naši nohejbalisti bronzoví

     • V piatok 11. novembra sa družstvo nohejbalistov v zložení Mgr. Ľubomír Pitoňák, Ing. Tibor Tokár, Mgr. Tomáš Šimoňák a Ing. Jozef Jurčo zúčastnilo Memoriálu PhDr. Jána Tengyho v Levoči. Na tomto turnaji nás úspešne reprezentovali. Vo veľkej konkurencii obsadili krásne 3. miesto.

      Ing. Tibor Tokár

     • Okresné kolo v basketbale stredných škôl

     • Dňa 8.11.2022 sa družstvo našich chlapcov zúčastnilo okresného kola v basketbale stredných škôl. Turnaj sa odohral v mestskej športovej hale Vlada Jančeka v Kežmarku.

      Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev z nášho okresu (Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hotelová akadémia, Škola umeleckého priemyslu, Súkromná spojená škola Biela voda a SOŠ agropotravinárska a technická). Hralo sa systémom každý s každým.

      Družstvo našich chlapcov obsadilo po skvelých a bojovných výkonoch celkové 3. miesto.

      Našu školu reprezentovali: Valentín Hudák, Marko Pavlikovič, Pavol Vosovič, Ondrej Briksi, Peter Kundľa, Timotej Felong a Samuel Maličký. Trénerom a vedúcim družstva bol Mgr. Tomáš Šimoňák.

      Dňa 09.11.2022 sa družstvo našich dievčat zúčastnilo okresného kola v basketbale stredných škôl. Turnaj sa odohral v mestskej športovej hale Vlada Jančeka v Kežmarku.

      Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá z nášho okresu (Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Škola umeleckého priemyslu, Súkromná spojená škola Biela voda a SOŠ agropotravinárska a technická). Hralo sa systémom každý s každým.

      Družstvo našich dievčat obsadilo po skvelých a bojovných výkonoch celkové 3. miesto.

      Našu školu reprezentovali: Veronika Gecelovská, Kristína Grichová, Juliana Gontkovská, Katarína Huščavová, Karin Pachová, Nikola Štefusová, Daniela Bednarčíková a Petronela Liptáková. Trénerom a vedúcim družstva bol Mgr. Tomáš Šimoňák.

      Mgr. Tomáš Šimoňák

     • Pracovný workshop: Marketingový plán školy I.

     • Pani zástupkyňa Ing. Zlatica Martančíková a Ing. Peter Barančo sa spolu s kolegami z piatich vybraných stredných odborných škôl z Prešovského samosprávneho kraja zúčastnili v dňoch 7. - 8. novembra 2022 pracovného workshopu v Starej Lesnej a pracovali na koncepcii vylepšenia obsahu webových stránok škôl.

      Ing. Zlatica Martančíková