• Volejbalový turnaj o Pohár predsedu PSK

     • Dňa 21.10.2022 sa na Strednej športovej škole v Poprade uskutočnil volejbalový turnaj o Pohár predsedu Prešovského samosprávneho kraja.

      Turnaja sa zúčastnilo 10 družstiev z celého kraja. Hralo sa v dvoch skupinách systémom každý s každým a prvé dve družstvá z každej skupiny postúpili do semifinále. Okres Kežmarok bol spojený s okresom Levoča. Tento zmiešaný tím obsadil po skvelých a bojovných výkonoch celkové 5. miesto. Aj naša škola mala na tomto turnaji svoje zastúpenie. Náš okres reprezentovali Ing. Eva Pisarčíková, Ing. Michaela Jurdíková, Ing. Tibor Tokár a Mgr. Tomáš Šimoňák.

      Mgr. Tomáš Šimoňák

     • A prvé miesto je opäť doma ...

     • Po dlhšej prestávke prebehlo 21. októbra  2022 štvrté (posledné) kolo 7. ročníka INTERLIGY v Novom Jičíne (ČR). Tradične sa v súťažných disciplínach stretli žiaci štyroch stredných škôl z Čiech a Slovenska: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická KEŽMAROK, Střední škola technická a zemědělská NOVÝ JIČÍN, Střední škola zemědělská a přírodovědná ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, Stredná odborná škola polytechnická LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

      VOLEJBAL

      Dievčatá v zostave Ema Kovalčíková IV.CK, Bianka Ribovičová IV.CK, Veronika Gecelovská II. NP, Kristína Grichová II.NP, Juliana Gontkovská II.NP a Viktória Pľutová IV.AV, vybojovali krásne 2. miesto, keď vo finálovom zápase mali viac športového šťastia súperky z Nového Jičína.

      STOLNÝ TENIS

      Tradične sa súťažilo sa aj v stolnom tenise, kde bodíky pre našu školu a cenné 2. miesto pre seba získal tím v zložení Denisa Trautmanová IV.CK, Jozef Gecelovský I.ND a Filip Krišák II.ND.

      FLORBAL

      Florbalová zostava chlapcov  neostala dlžná tradícií a opäť obhájila 1. priečku medzi školami. Skvelý výkon predviedli Adrián Soľava II.ND, Gabriel Talár II.AM, Tomáš Tropp II.EA, Mário Šugerek III.AP a Marko Pavlikovič III.AA.

      JAZDA ZRUČNOSTI

      Kráľovskou, najviac bodovanou, súťažnou disciplínou bola jazda zručnosti. Dávid Budzák II.EM, Tomáš Halčin II.EM a Jakub Budzák IV.AM  si poradili  hravo s prekážkami, hoci sa nevyhli aj nejakému trestnému bodu a predviedli obratnú jazdu na traktore. Praktická zručnosť znamenala pre nich 3. miesto.

      Žiaci našej školy získavali cenné body,  do celkového poradia počas štyroch kôl v predchádzajúcich rokoch. Tie našu školu opäť vyniesli na 1. priečku v celkovom hodnotení, 2. miesto obsadil Nový Jičín, 3. miesto patrí škole z Rožňova pod Radhoštěm a 4. Liptovskému Mikulášu.

      Úspešným reprezentantom gratulujeme. Poďakovanie, samozrejme, patrí aj pedagógom, ktorí sa venovali  ich príprave.

      PhDr. Adriana Kurucová

     • Exkurzia v Prešove - SWEET CUP 2022

     • Dňa 6. októbra 2022 sa v Prešove na Strednej odbornej škole gastronómie a služieb konala súťaž s medzinárodnou účasťou pod názvom Sweet Cup 2022. Súťažilo sa vo viacerých kategóriách. Aj naša škola mala na súťaži zastúpenie s dvoma šikovnými žiačkami z triedy I.NP a III.CK, preto sme sa rozhodli, že súťaž podporíme priamou účasťou, kde žiaci z triedy IV.CK, IV.CP, III.CK, II.CK, II.CP a III.CC učebného odboru cukrár kuchár a cukrár naživo sledovali dokončovanie a zdobenie súťažných cukrárskych výrobkov.

      Spolu so žiakmi prišiel povzbudzovať pedagogický dozor Mgr. Marta Steigaufová, Bc. Andrea Zavacká a Ing. Eva Pisarčíková. Exkurzia bola prínosom hlavne pre žiakov, lebo mali možnosť priamo sledovať organizáciu medzinárodnej súťaže, dozvedeli sa o nových trendoch a spôsoboch prípravy cukrárskych výrobkov a ozdôb. Súčasťou exkurzie boli vystavované aj kreatívne slávnostné tabule s tematikou jesene,  ktoré pripravovali súťažiaci z iných stredných odborných škôl.

      Ing. Eva Pisarčíková

     • SWEETCUP 2022

     • Dňa 6. októbra 2022 sme sa zúčastnili medzinárodnej súťaže mladých talentov, ktorá sa konala v Prešove na SOŠ gastronómie a služieb. Súťaž bola organizovaná pod záštitou samotného predsedu PSK PaedDr. Milana Majerského. Niesla názov SWEETCUP 2022. Škola ju organizovala už po devätnásty krát.

      Žiačky Veronika Galliková  z I.NP (pripravovala ju MOV  Ing. Katarína Vaverčáková) a Adela Tokarčíková  z III.CK (pripravovala ju MOV Viera Hudačková) súťažili v dvoch disciplínach. Veronika Galliková predstavila svoj výrobok v kategórii cukrár a Adela Tokarčíková v kategórii kuchár.

      Veronika Galliková sa umiestnila v bronzovom pásme a v kuchárskej časti sa  Adela Tokarčíková umiestnila v pásme zlatom.

      Bc. Jana Regitková

     • PODPOR SVOJ ODBOR

     • Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, pripravila v školskom roku 2022/2023 tretí ročník súťažno-vzdelávacej aktivity PODPOR SVOJ ODBOR.

      CIEĽ SÚŤAŽE:

      ·        Prostredníctvom krátkych videí natočených žiakmi SOŠ, ZAUJÍMAVO PREDSTAVIŤ poľnohospodárske, potravinárske, lesnícke a veterinárne odbory na stredných odborných školách.

      ·        OBOHATIŤ POZNATKY žiakov základných škôl o povolaniach v poľnohospodárskom, potravinárskom, lesníckom a veterinárnom sektore.

      ·        UĽAHČIŤ ROZHODOVANIE žiakom základných škôl, kde budú študovať po ukončení 9. ročníka ZŠ.

      PRE KOHO JE SÚŤAŽ URČENÁ?

      · Žiakov SOŠ, ktorí študujú v študijnom alebo učebnom odbore s poľnohospodárskym, potravinárskym, lesníckym alebo veterinárnym zameraním (skupiny odborov 29 Potravinárstvo, 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I., 43 Veterinárske vedy a 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II.).

      · Triedne kolektívy žiakov 7. až 9. ročníka základných škôl.

      AKO SA ŽIACI SOŠ ZAPOJA DO SÚŤAŽE?

      · SOŠ sa zaregistruje do súťaže - prostredníctvom www.podporodbor.sk

      REGISTRÁCIA TRVÁ od 15.9.2022 do 15.10.2022.

      · Študenti vytvoria krátke video v trvaní do 2 minút na určenú tému súťaže = súťažný príspevok.

      · TÉMA SÚŤAŽE: „ČO ZAŽIJEŠ V MOJOM ODBORE“

      · Súčasťou súťažného príspevku je aj krátka videovizitka autora videa v trvaní do 1 minúty.

      · SOŠ prihlási video (vrátane videovizitky) do súťaže - prostredníctvom www.podporodbor.sk.

      PRIHLASOVANIE SÚŤAŽNÝCH PRÍSPEVKOV TRVÁ od 16.10.2022 do 30.11.2022.


      CENY PRE SOŠ?

      · Finančné ceny pre víťazov v hodnote 250, 200 a 150 eur

      · Ceny partnerov súťaže

      · Ceny pre učiteľov

      · Cena pre najaktívnejšiu SOŠ

       A ČO ĎALEJ? AKO SA ŽIACI ZŠ ZAPOJA DO SÚŤAŽE?

      · Krátke súťažné videá uložíme podľa poľnohospodárskych, potravinárskych, lesníckych a veterinárnych odborov na YouTube kanál PODPOR SVOJ ODBOR, kde budú k dispozícii žiakom, učiteľom a kariérovým poradcom na ZŠ k príprave súťažného dotazníka. 

      Viac informácií nájdete TU:

      www.podporodbor.sk