• Exkurzia ,,Ranč Čajka“

     • Dňa 20. júna 2022 sa žiaci I.AV a Ing. Mária Kubová zúčastnili exkurzie na Ranči Čajka. Žiaci mali možnosť zužitkovať svoje vedomosti z anatómie, z odbornej praxe pri vyšetrení TRIASU a pozorovať správanie koní.

      Na ranči okrem jazdeckých a výkonných koní žiaci videli rôzne plemená hrabavej a vodnej hydiny, králikov a psov.

      Žiaci sa o kone pred jazdou postarali – vyviedli z ohrady, očistili, osedlali a jazdili. Mali k dispozícií 3 kone, ktoré slúžia pre nejazdcov a začiatočníkov.

      Cieľom exkurzie bolo zvýšiť odbornú úroveň a rozšíriť odborno-teotretické vedomosti a odborno-praktické zručnosti žiakov z oblastí chovu koní.

     • Návšteva v mestskej knižnici v Kežmarku

     • V rámci hodín slovenského jazyka a literatúry si študenti prvého a druhého ročníka študijných odborov prehĺbili svoj pozitívny vzťah ku knihám a k čítaniu návštevou mestskej knižnice. Privítala nás PhDr. Jana Schönová, ktorej ďakujeme za odborný výklad podaný veľmi zaujímavo a pútavo. Študenti mali možnosť dozvedieť sa o histórii knižnice, o jej činnosti a tiež vidieť priestory knižnice.

     • Záverečné skúšky 2022

     • Takto vykonávali svoju záverečnú skúšku naši autoopravári ...

      ... cukrári ...

      ... biochemici ...

      ... mäsiari (externí študenti) ...

      ... študenti 2-ročných učebných odborov.

      Všetkým absolventom prajeme veľa úspechov v ďalšom profesijnom živote alebo v pokračovaní toho študentského v nadstavbovom štúdiu.

     • Exkurzia v Hydina Holding Kežmarok

     • Žiaci mali možnosť sledovať technológiu chovu hydiny a celú technologickú linku zberu vajec až do triediarne. V triediarni spoznali manuálne triedenie vajec, automatické zariadenie na presvecovanie a triedenie vajec podľa znakov kvality, podľa hmotnosti a zariadenie na označovanie a balenie vajec. V poslednej časti našej exkurzie mali možnosť vidieť expedičné sklady. Exkurzia splnila svoj plánovaný zámer.

     • Moderné trendy v gastronómii

     • V súčasnej dobe je nevyhnutné, aby škola držala tempo s najnovšími trendami v gastronómii a zavádzala nové metódy a formy výučby.

      V dňoch 16. a 17. mája 2022 sa pedagógovia potravinárskych odborných predmetov a praktickej prípravy zúčastnili v rámci vzdelávania krátkeho kurzu pod názvom „Moderné trendy v gastronómii. 

      Lektorom zaujímavého kurzu bol inovatívny šéfkuchár Daniel Hamrák, ktorý má dlhoročné skúsenosti z oblasti gastronómie nielen u nás, ale aj zo zahraničia. 

      Šéfkuchár predstavil vynikajúce jedlá a dezerty, ktoré boli pripravované z nových a zdravých potravín, byliniek a korenín, ktoré očarili nielen na pohľad, ale aj geniálnou chuťou. 

      Ing. Eva Pisarčíková