• Chalpci z II.E majstrami školy vo futsale

     • V stredu 7. 12. 2022 sa počas dni otvorených dverí školy uskutočnil školský turnaj vo futsale. Turnaja sa zúčastnili výbery tried - I.E, II.E, I.A, II.A, III.A, II.ND, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Víťazi skupín sa kvalifikovali priamo do finále.

      Po bojovných, a veľa krát vyrovnaných zápasoch sa stali víťazmi a majstrami školy žiaci II.E. Druhé miesto patrí výberu I.A a tretí skončili chlapci III.A. Organizátorom turnaja a zodpovední boli Ing. Ivan Tropp a Ing. Kamila Chovancová.

      Ďakujeme všetkým hráčom za predvedené výkony a vysokú úroveň turnaja.

      Ing. Ivan Tropp

     • "Z lásky k deťom" z detských domov

     • Z lásky k deťom z detských domovov sme pripravovali darčeky pod vianočný stromček.

      Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli.

      Mgr. Tomáš Šimoňák, Mgr. Ľudmila Žáčiková

     • Nábor na základných školách

     • V dňoch 23. a 25. 11. 2022 sa uskutočnil nábor žiakov 9. ročníkov ZŠ v Holumnici a Podolínci. O ponuke študijných a učebných odborov na našej škole boli žiakom poskytnuté všetky dostupné informácie prostredníctvom Ing. Evy Veselovskej a Ing. Zlatice Martančíkovej. Aby mali žiaci 9. ročníkov reálnejšiu predstavu, akým spôsobom prebieha vyučovanie na našej škole, náboru sa zúčastnili aj žiačky II.AV Katka Húščavová a Peťa Pirhalová. Dúfam, že naše slová padli na úrodnú pôdu a v septembri 2023 privítame na našej škole, čo najviac prvákov. Súbory na stiahnutie: Ponuka odborov 2022

         Ing. Eva Veselovská

     • Mladý ekofarmárik

     • SOŠ agropotravinárska a technická v Kežmarku zorganizovala 25. novembra 2022  súťaž pre základné školy s názvom Mladý ekofarmárik.

      Svoje vedomosti, šikovnosť, zručnosť  a zmysel pre humor si medzi sebou preverili dvojice žiakov zo  šiestich základných škôl: ZŠ Lendak, ZŠ Spišské Bystré, ZŠ Vikartovce a z Kežmarku - Grundschule, ZŠ Nižná brána, ZŠ Sv. Kríža.

      Súťaž pozostávala zo šiestich disciplín – vedomostný test, puzzle, určovanie rastlín, určovanie semien rastlín, degustačné skúšky mlieka a súťaž v dojení.

      Umiestnenie:

      1.miesto – Samuel Halčin (65 bodov, ZŠ Lendak)

      2.miesto – Sára Kovalská (64,5 bodov, ZŠ Spišské Bystré)

      3.miesto – Klára Zámečníková (63,5 bodov, ZŠ Spišské Bystré)

      Žiaci preukázali bohaté vedomosti, šikovnosť, zručnosť, pracovali oduševnene a prejavili  súťaživého ducha.

      Spolupráca medzi našou školou a základnými školami sa ukázala ako príjemná, tvorivá. Žiaci základných škôl získali nové vedomosti, zručnosti a možno si našli nových kamarátov a kamarátky.

      Ďakujeme kolegom zo ZŠ za spoluprácu

      Ing. Kamila Chovancová, Ing. Veronika Dziaková

     • Kvapka ľudskosti

     • Dňa 24.11.2022 sa na Strednej odbornej škole na Garbiarskej ulici, za pomoci Prešovského samosprávneho kraja, konal 13. ročník „Kvapka ľudskosti“.

      Najvzácnejšiu tekutinu prišlo darovať spolu 65 darcov. Naši žiaci neboli výnimkou. V sprievode Mgr. Tomáša Šimoňáka sa tejto akcie zúčastnili títo žiaci našej školy: Michal Pavlík (III.CP), Koščák Michal (III.AP), Adam Gallik (III.AV) a Kristián Michalák (III.AV)

      Všetci žiaci boli prvodarcovia a po prekonaní prvotného strachu a rešpektu sa úspešne podrobili úvodným vyšetreniam a následnému odberu.

      Žiakom sa tento humanitný čin zapáčil a už teraz sa tešia ďalšiu možnosť pomôcť iným alebo dokonca zachrániť im život.

      Mgr. Tomáš Šimoňák

     • Naši florbalisti na 3. mieste

     • V športovej hale Focus Kežmarok sa 24. novembra 2022 uskutočnilo okresné kolo stredných škôl vo florbale chlapcov za účasti družstiev Hotelovej akadémie Otta Brücknera Kežmarok, Gymnázia Spišská Stará Ves, SOŠ Garbiarska Kežmarok a našej školy.

      Po skvelom kolektívnom a bojovnom výkone sa naši žiaci umiestnilo na celkovom 3. mieste. Smolou bolo, že naši hráči napriek dvom vížazstvam a jednej prehre po samostatných nájazdoch sa nedostali do finále turnaja.

      Trénerom družstva bol Ing. Ivan Tropp. Našu školu reprezentovali - Timotej Felong, Valentín Hudák, Damián Krempaský, Matej Mačák, Marko Pavlikovič, Matúš Sekerák, Adrián Soľava, Mário Šugerek, Gabriel Talár, Tomáš Tropp, Dominik Zajonc.

      Ďakujeme naším chlapcom za skvelý výkon.

      Ing. Ivan Tropp

     • Veronika Mizdošová víťazom anglickej olympiády

     • Dňa 24.11.2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D (kategória je určená pre žiakov stredných škôl s výnimkou gymnázií). Na olympiáde sa zúčastnilo 8 žiakov. Zodpovední učitelia za školské kolo boli  Ing. Tibor Tokár,  Ing. Eva Veselovská a Mgr. Jana Suchá.

      Olympiáda pozostávala z písomnej a ústnej časti. V písomnej časti žiaci riešili štyri úlohy – počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, test zo slovnej zásoby a gramatický test. V ústnej časti na základe obrázkov rozprávali príbeh a zodpovedali niekoľko doplnkových otázok. Úroveň súťaže bola veľmi dobrá a všetci súťažiaci preukázali výborné jazykové zručnosti.

      Prví traja najúspešnejší žiaci boli ocenení diplomami a všetci žiaci sladkými cenami, ktoré sa zakúpili z fondu RZ. Na prvých troch miestach sa umiestnili títo žiaci:

      1.miesto: Veronika Mizdošová (III.AP)

      2.miesto: Lukáš Pach (III.AP)

      3.miesto: Viktória Pľutová (IV.AV)

      Keďže je to postupová súťaž, žiačka na prvom mieste postupuje na obvodné kolo, ktoré sa bude konať v januári v Poprade. Držíme jej palce.

                                                                                                                                                   Ing. Tibor Tokár

     • Vianočná zbierka pre tých, ktorí to potrebujú!

     • Máš doma nepotrebné hračky, rôzne školské potreby? Prines ich a poteš na Vianoce tých, ktorí to potrebujú. Veci môžeš odovzdať do 16.12.2022 Mgr. Tomášovi Šimoňákovi.

      Ďakujeme za Tvoju pomoc.

     • Pracovný workshop: Marketingový plán školy II.

     • Pokračovanie pracovného workshopu v prebiehal opäť pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja v Starej Lesnej  14. - 15. novembra 2022.

      Tento krát sa ho zúčastnili Ing. Peter Barančo, ako administrátor školského Facebooku a Instegramu, Ondrej Maitner ako webadministrátor a zástupkyňa riaditeľa školy Ing. Zlatica Martančíková.

      Príjemná pracovná atmosféra riešila stratégiu marketingu na sociálnych sieťach, stratégiu komunikácie , reklamy na facebooku, Instagramu, You tube  ako aj služieb googlu a ich využitie v marketingu škôl a offline reklame.

      Veríme , že získané vedomosti a podnetné nápady vylepšia našu prácu v budúcnosti.

      Ing. Zlatica Martančíková

     • Naši nohejbalisti bronzoví

     • V piatok 11. novembra sa družstvo nohejbalistov v zložení Mgr. Ľubomír Pitoňák, Ing. Tibor Tokár, Mgr. Tomáš Šimoňák a Ing. Jozef Jurčo zúčastnilo Memoriálu PhDr. Jána Tengyho v Levoči. Na tomto turnaji nás úspešne reprezentovali. Vo veľkej konkurencii obsadili krásne 3. miesto.

      Ing. Tibor Tokár

     • Okresné kolo v basketbale stredných škôl

     • Dňa 8.11.2022 sa družstvo našich chlapcov zúčastnilo okresného kola v basketbale stredných škôl. Turnaj sa odohral v mestskej športovej hale Vlada Jančeka v Kežmarku.

      Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev z nášho okresu (Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hotelová akadémia, Škola umeleckého priemyslu, Súkromná spojená škola Biela voda a SOŠ agropotravinárska a technická). Hralo sa systémom každý s každým.

      Družstvo našich chlapcov obsadilo po skvelých a bojovných výkonoch celkové 3. miesto.

      Našu školu reprezentovali: Valentín Hudák, Marko Pavlikovič, Pavol Vosovič, Ondrej Briksi, Peter Kundľa, Timotej Felong a Samuel Maličký. Trénerom a vedúcim družstva bol Mgr. Tomáš Šimoňák.

      Dňa 09.11.2022 sa družstvo našich dievčat zúčastnilo okresného kola v basketbale stredných škôl. Turnaj sa odohral v mestskej športovej hale Vlada Jančeka v Kežmarku.

      Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá z nášho okresu (Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Škola umeleckého priemyslu, Súkromná spojená škola Biela voda a SOŠ agropotravinárska a technická). Hralo sa systémom každý s každým.

      Družstvo našich dievčat obsadilo po skvelých a bojovných výkonoch celkové 3. miesto.

      Našu školu reprezentovali: Veronika Gecelovská, Kristína Grichová, Juliana Gontkovská, Katarína Huščavová, Karin Pachová, Nikola Štefusová, Daniela Bednarčíková a Petronela Liptáková. Trénerom a vedúcim družstva bol Mgr. Tomáš Šimoňák.

      Mgr. Tomáš Šimoňák

     • Pracovný workshop: Marketingový plán školy I.

     • Pani zástupkyňa Ing. Zlatica Martančíková a Ing. Peter Barančo sa spolu s kolegami z piatich vybraných stredných odborných škôl z Prešovského samosprávneho kraja zúčastnili v dňoch 7. - 8. novembra 2022 pracovného workshopu v Starej Lesnej a pracovali na koncepcii vylepšenia obsahu webových stránok škôl.

      Ing. Zlatica Martančíková

     • Volejbalový turnaj o Pohár predsedu PSK

     • Dňa 21.10.2022 sa na Strednej športovej škole v Poprade uskutočnil volejbalový turnaj o Pohár predsedu Prešovského samosprávneho kraja.

      Turnaja sa zúčastnilo 10 družstiev z celého kraja. Hralo sa v dvoch skupinách systémom každý s každým a prvé dve družstvá z každej skupiny postúpili do semifinále. Okres Kežmarok bol spojený s okresom Levoča. Tento zmiešaný tím obsadil po skvelých a bojovných výkonoch celkové 5. miesto. Aj naša škola mala na tomto turnaji svoje zastúpenie. Náš okres reprezentovali Ing. Eva Pisarčíková, Ing. Michaela Jurdíková, Ing. Tibor Tokár a Mgr. Tomáš Šimoňák.

      Mgr. Tomáš Šimoňák

     • A prvé miesto je opäť doma ...

     • Po dlhšej prestávke prebehlo 21. októbra  2022 štvrté (posledné) kolo 7. ročníka INTERLIGY v Novom Jičíne (ČR). Tradične sa v súťažných disciplínach stretli žiaci štyroch stredných škôl z Čiech a Slovenska: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická KEŽMAROK, Střední škola technická a zemědělská NOVÝ JIČÍN, Střední škola zemědělská a přírodovědná ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, Stredná odborná škola polytechnická LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

      VOLEJBAL

      Dievčatá v zostave Ema Kovalčíková IV.CK, Bianka Ribovičová IV.CK, Veronika Gecelovská II. NP, Kristína Grichová II.NP, Juliana Gontkovská II.NP a Viktória Pľutová IV.AV, vybojovali krásne 2. miesto, keď vo finálovom zápase mali viac športového šťastia súperky z Nového Jičína.

      STOLNÝ TENIS

      Tradične sa súťažilo sa aj v stolnom tenise, kde bodíky pre našu školu a cenné 2. miesto pre seba získal tím v zložení Denisa Trautmanová IV.CK, Jozef Gecelovský I.ND a Filip Krišák II.ND.

      FLORBAL

      Florbalová zostava chlapcov  neostala dlžná tradícií a opäť obhájila 1. priečku medzi školami. Skvelý výkon predviedli Adrián Soľava II.ND, Gabriel Talár II.AM, Tomáš Tropp II.EA, Mário Šugerek III.AP a Marko Pavlikovič III.AA.

      JAZDA ZRUČNOSTI

      Kráľovskou, najviac bodovanou, súťažnou disciplínou bola jazda zručnosti. Dávid Budzák II.EM, Tomáš Halčin II.EM a Jakub Budzák IV.AM  si poradili  hravo s prekážkami, hoci sa nevyhli aj nejakému trestnému bodu a predviedli obratnú jazdu na traktore. Praktická zručnosť znamenala pre nich 3. miesto.

      Žiaci našej školy získavali cenné body,  do celkového poradia počas štyroch kôl v predchádzajúcich rokoch. Tie našu školu opäť vyniesli na 1. priečku v celkovom hodnotení, 2. miesto obsadil Nový Jičín, 3. miesto patrí škole z Rožňova pod Radhoštěm a 4. Liptovskému Mikulášu.

      Úspešným reprezentantom gratulujeme. Poďakovanie, samozrejme, patrí aj pedagógom, ktorí sa venovali  ich príprave.

      PhDr. Adriana Kurucová

     • Exkurzia v Prešove - SWEET CUP 2022

     • Dňa 6. októbra 2022 sa v Prešove na Strednej odbornej škole gastronómie a služieb konala súťaž s medzinárodnou účasťou pod názvom Sweet Cup 2022. Súťažilo sa vo viacerých kategóriách. Aj naša škola mala na súťaži zastúpenie s dvoma šikovnými žiačkami z triedy I.NP a III.CK, preto sme sa rozhodli, že súťaž podporíme priamou účasťou, kde žiaci z triedy IV.CK, IV.CP, III.CK, II.CK, II.CP a III.CC učebného odboru cukrár kuchár a cukrár naživo sledovali dokončovanie a zdobenie súťažných cukrárskych výrobkov.

      Spolu so žiakmi prišiel povzbudzovať pedagogický dozor Mgr. Marta Steigaufová, Bc. Andrea Zavacká a Ing. Eva Pisarčíková. Exkurzia bola prínosom hlavne pre žiakov, lebo mali možnosť priamo sledovať organizáciu medzinárodnej súťaže, dozvedeli sa o nových trendoch a spôsoboch prípravy cukrárskych výrobkov a ozdôb. Súčasťou exkurzie boli vystavované aj kreatívne slávnostné tabule s tematikou jesene,  ktoré pripravovali súťažiaci z iných stredných odborných škôl.

      Ing. Eva Pisarčíková

     • SWEETCUP 2022

     • Dňa 6. októbra 2022 sme sa zúčastnili medzinárodnej súťaže mladých talentov, ktorá sa konala v Prešove na SOŠ gastronómie a služieb. Súťaž bola organizovaná pod záštitou samotného predsedu PSK PaedDr. Milana Majerského. Niesla názov SWEETCUP 2022. Škola ju organizovala už po devätnásty krát.

      Žiačky Veronika Galliková  z I.NP (pripravovala ju MOV  Ing. Katarína Vaverčáková) a Adela Tokarčíková  z III.CK (pripravovala ju MOV Viera Hudačková) súťažili v dvoch disciplínach. Veronika Galliková predstavila svoj výrobok v kategórii cukrár a Adela Tokarčíková v kategórii kuchár.

      Veronika Galliková sa umiestnila v bronzovom pásme a v kuchárskej časti sa  Adela Tokarčíková umiestnila v pásme zlatom.

      Bc. Jana Regitková

     • PODPOR SVOJ ODBOR

     • Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, pripravila v školskom roku 2022/2023 tretí ročník súťažno-vzdelávacej aktivity PODPOR SVOJ ODBOR.

      CIEĽ SÚŤAŽE:

      ·        Prostredníctvom krátkych videí natočených žiakmi SOŠ, ZAUJÍMAVO PREDSTAVIŤ poľnohospodárske, potravinárske, lesnícke a veterinárne odbory na stredných odborných školách.

      ·        OBOHATIŤ POZNATKY žiakov základných škôl o povolaniach v poľnohospodárskom, potravinárskom, lesníckom a veterinárnom sektore.

      ·        UĽAHČIŤ ROZHODOVANIE žiakom základných škôl, kde budú študovať po ukončení 9. ročníka ZŠ.

      PRE KOHO JE SÚŤAŽ URČENÁ?

      · Žiakov SOŠ, ktorí študujú v študijnom alebo učebnom odbore s poľnohospodárskym, potravinárskym, lesníckym alebo veterinárnym zameraním (skupiny odborov 29 Potravinárstvo, 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I., 43 Veterinárske vedy a 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II.).

      · Triedne kolektívy žiakov 7. až 9. ročníka základných škôl.

      AKO SA ŽIACI SOŠ ZAPOJA DO SÚŤAŽE?

      · SOŠ sa zaregistruje do súťaže - prostredníctvom www.podporodbor.sk

      REGISTRÁCIA TRVÁ od 15.9.2022 do 15.10.2022.

      · Študenti vytvoria krátke video v trvaní do 2 minút na určenú tému súťaže = súťažný príspevok.

      · TÉMA SÚŤAŽE: „ČO ZAŽIJEŠ V MOJOM ODBORE“

      · Súčasťou súťažného príspevku je aj krátka videovizitka autora videa v trvaní do 1 minúty.

      · SOŠ prihlási video (vrátane videovizitky) do súťaže - prostredníctvom www.podporodbor.sk.

      PRIHLASOVANIE SÚŤAŽNÝCH PRÍSPEVKOV TRVÁ od 16.10.2022 do 30.11.2022.


      CENY PRE SOŠ?

      · Finančné ceny pre víťazov v hodnote 250, 200 a 150 eur

      · Ceny partnerov súťaže

      · Ceny pre učiteľov

      · Cena pre najaktívnejšiu SOŠ

       A ČO ĎALEJ? AKO SA ŽIACI ZŠ ZAPOJA DO SÚŤAŽE?

      · Krátke súťažné videá uložíme podľa poľnohospodárskych, potravinárskych, lesníckych a veterinárnych odborov na YouTube kanál PODPOR SVOJ ODBOR, kde budú k dispozícii žiakom, učiteľom a kariérovým poradcom na ZŠ k príprave súťažného dotazníka. 

      Viac informácií nájdete TU:

      www.podporodbor.sk

     • Sektorová konferencia v Nestville Taberne

     • Dňa 22. septembra 2022 sme sa so žiakmi II.CK a III.CK zúčastnili sektorovej konferencie, spolu s majsterkou odborného výcviku Janou Regitkovou.

      Konferencia sa konala v rámci národného projektu Zlepšenie stredného odborného školstva. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Témou konferencie bola: „Sezónnosť – lokálnosť – udržateľnosť v gastronómii“. Konferencia sa konala  v Hniezdnom, v Taberne, v areáli Nestville parku.

      Otvoril ju vedúci odboru školstva PSK PaeDr. Ján Furman. Privítal všetkých prítomných a poďakoval organizátorom za možnosť konania sa tejto akcie. Poďakoval vedeniu Nestville Parku a SOŠ hotelovej v Hornom Smokovci, ktorí sa zúčastnili na realizácii celej tejto konferencie.

      Vypočuli sme si prednášku Doc. Ľubomíra Štrbu z TU v Košiciach o udržaní našej planéty, tzv. zelenej planéty. Potom vystúpila pani  Ing. Anna Balková, členka Výkonného výboru Vidieckej platformy. Spolu s MOV v Hornom Smokovci.  hovorili o lokálnosti, sezónnosti, ktorú treba zakomponovať priamo do výučby na školách.

      Neskôr sa  zapojil a predseda PSK PaeDr. Milan Majerský, ktorý vystúpil so svojim príhovorom.

      Veľmi zaujímavá bola panelová diskusia, spojená s komentovaným varením šéfkuchára Hotela Lomnica v Tatranskej Lomnici. Predviedol   varenie  naživo so žiakmi zo SOŠ hotelovej v Hornom Smokovci. Veľkou atrakciou pre zúčastnených bolo varenie šiestich školských družstiev, ktoré prebiehalo na poschodí Taberny.

      Verím, že táto sektorová konferencia bolo prínosom pre všetkých zúčastnených, hlavne pre žiakov a študentov.