• Maturita 2023

     • Naši maturanti v akcii ...

      Praktická maturitná skúška v odbore mechanizácia pôdohospodárstva ...

      ... a z vetrinárstva.

     • Naši volejbalisti získali bronz

     • Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnilo okresné kolo vo volejbale mix, kde naši  žiaci v silnej konkurencii obsadili 3. miesto.

      Poďakovanie za reprezentáciu školy patrí: Veronike Gecelovskej, Juliane Gontkovskej, Kristíne Grichovej (všetky II.NP), Viktórii Pľutovej (IV.AV), Eme Kovalčíkovej (IV.CK), Valentínovi Hudákovi (III.AM), Markovi Pavlikovičovi (III.AA) a Adriánovi Soľavovi (II.ND).

      Ing. Kamila Chovancová

     • Autoopravár Junior 2023 - oblastné kolo Košice

     • Dňa 17. marca 2023 sa uskutočnilo oblastné kolo súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2023, ktorú organizovala SOŠ automobilová Košice. Našu školu reprezentoval víťaz školského kola Adrián Kruľ (III.EA).  

      Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov z 10 škôl z Košického a Prešovského kraja. Súťaž pozostávala z troch častí. Praktická časť, kde žiak plnil 6 zadaných úloh, testovacia časť, kde žiak mal vypracovať 128 otázok v čase 60 minút a poznávacia časť, kde žiak mal rozpoznať a správne určiť model automobilovej súčiastky.

      V silnej konkurencií sa nestratil ani náš žiak Adrián Kruľ, ktorý sa umiestnil na  krásnom 4. mieste.

      AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2023 – Košice

      1. Martin Šípoš, SOŠA Košice

      2. Ján Tomko Králo, SOŠA Košice

      3. Alex Pancurák, SOŠ Prešov

      4. Adrián Kruľ, SOŠ APaT Kežmarok

      Pri  vyhlásení výsledkov boli vyhlásení traja najlepší, ktorí postupujú do celoslovenského finále.

      Jaroslav Beskyd

     • Účelové cvičenie

     • V stredu 15. 3. 2023 sa naši žiaci zúčastnili účelového cvičenia na tému civilná obrana a zdravotná príprava.

      Napriek nepriaznivému počasiu sa teoretická časť uskutočnila v školských dielňa Nižná brána v Kežmarku a praktická časť v prírodnom prostredí hájovne v Kežmarku.

      Ing. Ivan Tropp

     • Beseda s Braňom Mojsejom

     • 14. marec 2023 bol pre maturantov prvým krôčikom k dospelosti. Zatiaľ čo oni bojovali s vedomosťami zo slovenského jazyka a literatúry, ostatní žiaci mali projektové vyučovanie v kine mesta Kežmarok.

      V rámci protidrogovej prevencie sa najprv uskutočnila beseda s pánom Braňom Mojsejom na tému „Adolescenti a vznik závislosti“. Beseda bola pútavá, žiaci sa aktívne zapájali do rozhovoru. Veľmi si vážime, že pán Mojsej odhalil kúsok svojej duše, nakoľko sám má životnú skúsenosť so závislosťou, o ktorú sa s nami podelil a vystríhal pred jej následkami.

      Po prestávke program pokračoval pútavým filmom „Let domov“ . Príbeh československých letcov RAF a ich cesta z okupovaného Československa cez Francúzsko, bitku o Veľkú Britániu a východný front späť do oslobodenej Prahy.

      Aj takýto spôsob vyučovania má pre reálny život veľký význam.

      Ing. Kamila Chovancová

     • Lyžiarsky kurz 2023

     • Žiaci 1. ročníka si užívajú pekné chvíle na lyžiarskom kurze v Ždiari na Strednici pod vedením Ing. Ivana Troppa, Ing. Kamily Chovancovej a Mgr. Zuzany Horevajovej.

      Lyžiarsky kurz realizovaný pod Belianskými Tatrami bol úspešne ukončený, počasie lyžiarom prialo, všetci boli veľmi spokojní naplnení krásnymi zážitkami. Upevnil sa kolektív a nadviazali nové priateľstvá.

      Ing. Kamila Chovancová

     • Mladý ekofarmár 2023

     • Dňa 2. marca 2023 sa uskutočnil 24. ročník školského kola súťaže Mladý ekofarmár, kde žiaci 3. a 4. ročníka odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena preukázali svoje teoretické a praktické vedomosti a zručnosti.