• Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 (02.09.2020 - streda)

     • Na základe špeciálneho usmernenia počas obdobia pri otvorení školského roku 2020/2021 sa neorganizuje hromadné otvorenie školského roka. Žiaci budú v triedach s triednymi učiteľmi.

       

      Harmonogram príchodu žiakov do školy:

       

      8.00 hod. – žiaci 2. – 4. ročníka a nadstavbového štúdia

      II.CC, II.CB – Mgr. Jana Suchá – trieda č. 1

      III.EA, III.EM – Ing. Ivan Tropp – trieda č. 2

      III.CK, III.CC, III.CB – Ing. Ján Richtarčík – trieda č. 3

      I.NP, I.ND – Ing. Eva Pisarčíková – trieda č. 5

      II.CK, II.CP – Bc. Mária Strelková – trieda č. 6

      II.EA, II.EM – Mgr. Tomáš Šimoňák – trieda č. 7

      IV.CK – Ing. Zuzana Rumlová – trieda č. 8

      II.AM, II.AV – Ing. Marcela Jurčová – trieda č. 9

      II.ND, II.NP – Mgr. Zuzana Krišandová – trieda č. 10

      II.AM, II.AP, II.AV – Ing. Tibor Tokár – trieda č. 17

      IV.AM, IV.AP, IV.AV – Ing. Tomáš Hudáček – trieda č. 18

       

      9.30 hod. – žiaci prvých ročníkov

      I.CK (cukrár, kuchár) – Mgr. Marta Steigaufová – trieda č. 1

      I.EA (autoopravár) – PhDr. Adriana Kurucová – trieda č. 2

      I.EM (agromechanizátor) – PhDr. Adriana Kurucová – trieda č. 2

      I.EO (plastikár) – PhDr. Adriana Kurucová – trieda č. 2

      I.CC (cukrár)Mgr. Tomáš Šimoňáktrieda č. 3

      I.CP (pekár)Mgr. Tomáš Šimoňáktrieda č. 3

      I.CB (biochemik)Mgr. Tomáš Šimoňáktrieda č. 3

      I.AA (agropodnikanie) – Ing. Eva Veselovská – trieda č. 6

      I.AP (mechanik PS) – Ing. Eva Veselovská – trieda č. 6

      I.AM (mechanizácia pôdohosp.) – Ing. Kamila Chovancová – trieda č. 10

      I.AV (veterinár) – Ing. Kamila Chovancová – trieda č. 10

      Žiaci prvých ročníkov donesú so sebou originál vysvedčenia z 9. ročníka, rodný list, rozhodnutie o prijatí a potvrdenie o dezinfekčnosti.

       

      10.30 hod. - žiaci dvojročných odborov.

      Žiaci prvých ročníkov donesú so sebou originál vysvedčenia z posledného ročníka, rodný list, rozhodnutie o prijatí a potvrdenie o dezinfekčnosti.

       

      V čase vyučovania je zákaz vstupu rodičom a iným dospelým osobám!

      Do budovy školy je povolený vstup jedine s rúškom.

      Rodičia a žiaci sú povinní riadiť sa nariadeniami riaditeľstva školy a rešpektovať pokyny zamestnancov školy.