• Deň otvorených dverí v EP Rakúsy

     • Dňa 15.2.2024 sa na EP Rakúsy konal Deň otvorených dverí, pre žiakov ZŠ.

      Žiaci mali možnosť vidieť svojich starších kamarátov priamo na odbornom výcviku pri práci.Predstavili sme im dvojročné odbory - potravinárska výroba, stavebná výroba a spracúvanie dreva.Veríme, že sa s mnohými z nich uvidíme v novom školskom roku.

      Bc. Božena Suchanovská

     • Školenie obslúh traktorov a mechanizátorov

     • 'Dňa 8. februára 2024 sa naša škola v zastúpení žiakov II.EM pod dozorom Ing. Samuela Mačáka zúčastnila na školení obslúh traktorov a mechanizátorov organizovanom na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

      Jeho cieľom bolo popísať aj prakticky ukázať správnu údržbu a prevádzku traktorov, predstaviť systémy navigácie traktorov vrátane ukážky ovládania a nastavovania navigácie a tiež popísanie moderných možností servisného zabezpečenia. Na školení sa tiež predstavili novinky z portfólia spoločnosti John Deere vrátane nových modelov traktorov a iných strojov a boli prezentované trendy vývoja poľnohospodárskej techniky.

      Ing. Samuel Mačák
       

     • Majstrovstvá školy vo florbale

     • Dňa 8. februára 2024 sa uskutočnil školský turnaj vo florbale.

      Turnaj sa hral v dvoch skupinách. Víťazi skupín hrali finále, druhý v skupinách si to rozdali o 3. miesto.

      Po bojovných, a veľa krát vyrovnaných zápasov, sa stali víťazmi a majstrami školy žiaci s výberu IV.AP, IV.AA. Druhé miesto patrí výberu triedy I.E a 3. miesto mixu IV.AV, II.ND a I.E.

      Víťazná zostava: Máro Šugerek, Matúš Danielčák, Jakub Chovaňák, Matúš Sekerák, Milan Koščák (všetci IV.AP) a Marko Pavlikovič (IV.AA).

      Ďakujeme všetkým hráčom za predvedené výkony a vysokú úroveň turnaja.

      Ing. Ivan Tropp, Mgr. Tomáš Šimoňák

     • Záverečná konferencia v Bratislave

     • Svetová Banka spolu s partnermi Iniciatívy dobiehajúcich regiónov (SK CuRI) našu školu pozvala na záverečnú konferenciu a výstavu pod názvom “Modernizácia stredného školstva a jej význam pre ekonomiku Slovenska a jeho regiónov: Príspevok CuRI ” 

      Cieľom konferencie bolo priblížiť a zhodnotiť výsledky komponentu v oblasti stredného odborného školstva počas celej doby implementácie Iniciatívy na Slovensku. Zároveň bola pre účastníkov pripravená aj výstava vybraných škôl z regiónov PSK, KSK a BBSK, v rámci ktorej  školy predstavili ich zameranie a výstupy.

      Ing. Ivete Fodorová

     • Naši basketbalisti na 2. mieste

     • Dňa 7. februára 2024 sa družstvo našich chlapcov zúčastnilo okresného kola v basketbale stredných škôl. Turnaj sa odohral v mestskej športovej hale Vlada Jančeka v Kežmarku.

      Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev z nášho okresu (Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hotelová akadémia, Škola umeleckého priemyslu, Gymnázium Sp. Stará Ves a SOŠ agropotravinárska a technická). Hralo sa systémom každý s každým.

      Družstvo našich chlapcov obsadilo po skvelých a bojovných výkonoch celkové 2. miesto.

      Našu školu reprezentovali: Valentín Hudák, Marko Pavlikovič, Pavol Vosovič, Tomáš Tropp, Matúš Sekerák, Kristián Michalák, Matej Mačák, Adam Gallik, Matúš Danielčák. Trénerom a vedúcim družstva bol Mgr. Tomáš Šimoňák.

      Mgr. Tomáš Šimoňák

     • Školské kolo súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2024

     • Dňa 26. januára 2024 sa uskutočnilo školské kolo súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2024. Zúčastnilo sa ho 9
      žiakov z odboru autoopravár mechanik.

      V deň testovania bol vygenerovaný každému súťažiacemu online test, ktorý bolo možné vypracovať len jeden raz (test nie je možné opakovať). Po ukončení sa následne zobrazil každému súťažiacemu žiakovi jeho výsledok.
      Stručné pravidlá:
      - časový rozsah testu – 40 min,
      - počet otázok – 60,
      - iba jedna možná správna odpoveď.

      Do oblastného kola do Košíc postupuje žiak Samuel Kažimír.

      Ing. Ján Richtarčík

     • Školský turnaj vo florbale

     • Dňa 8. februára 2024 sa uskutoční školský turnaj vo florbale.

      Podmienka:

      Na ploche sú 4 hráči bez brankára. Náhradníci môžu byť maximálne dvaja - nie sú povinní. Súpisky jednotlivých tried poslať na Edupage Ing. Ivanovi Troppovi do 6.2.2024. V súpiske pri mene uviesť triedu aj odbor každého hráča.

      Tešíme sa na Vašu účasť.

     • Vianočný deň u nás!

     • Posledný deň v škole bol u nás poriadne vianočný 😊. Spríjemnili sme si ho vianočnými svetrami, šatami a rôznymi doplnkami. Prajeme Vám pohodové prežitie sviatkov.

      Mgr. Tatiana Jacenková, Mgr. Estera Horanská, Bc. Slavomíra Mlynarčíková a Mgr. Ľudmila Žáčiková

     • Vianočná burza pomoci

     • Dňa 11.12.2023 Nadácia PSK pre podporu rodiny usporiadala Vianočnú burzu pomoci na Úrade PSK za účasti poslancov.

      Vianočnej burzy pomoci sa zúčastnili stredné školy a jednou z nich bola aj naša škola.

      Bc. Mária Strelková

     • Výchovné a kariérové poradenstvo

     • Dňa 4. decembra navštívili našu školu zamestnanci obecného úradu z obce Stráne pod Tatrami, ktorí sú súčasťou podporného tímu pre žiakov.  Pomáhajú im pri problémoch s učením a riešia aj  dochádzku na vyučovanie. Nás teší, že dvaja z nich Róbert Badžo a Dominik Oračko sú absolventi našej školy a budú s nami úzko spolupracovať na zlepšení výchovno-vzdelávacích výsledkov a dochádzky žiakov na vyučovanie.

      Základná škola Grundschule v Kežmarku usporiadala dňa 7. decembra prezentačné podujatie pre žiakov 9. ročníka, ktorí sa rozhodujú, kam po ukončení základnej školy. 

      Náš tím v zložení Ing. Zuzana Rumlová, Ing. Marcela Jurčová, žiačky Melánia Martonová  (III.AV) a Vanesa Horváthová (IV.AA) predstavil všetky študijné a učebné odbory, ktoré máme schválené Prešovským samosprávnym krajom na budúci školský rok 2024/2025. Žiaci sa živo zaujímali o možnosti štúdia, prijímacie konanie na jednotlivé odbory, ako aj o uplatnenie absolventov našej školy v praxi.

                      Ing. Zuzana Rumlová, Ing. Marcela Jurčová

     • LOVU ZDRAR! – 3. deň s lesníkom

     • Národné lesnícke centrum – centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky  Zvolen v rámci projektu  LESU ZDAR! – lesná pedagogika pre stredné školy organizovalo 30. 11. 2023  stretnutie študentov v Spišskej Belej – Mestské lesy, 3. deň s lesníkom. Cieľom stretnutia bolo predstaviť študentom II.AM, III. AM a IV.AM, význam a úlohy lesného hospodárstva.

      3. deň s lesníkom sa konal v lesnej učebni správy  mestských lesov Spišská Belá na Šarpanci. Cieľom stretnutia bolo poskytnúť priestor na otvorenú a kreatívnu konverzáciu, preskúmať a poznať vybrané riešenia na otázky z dotazníkového prieskumu. Taktiež zdieľať nápady, názory, inšpirácie a dosiahnuť tak hlbšie porozumenie danej situácie a rôznych pohľadov na ňu. Študenti vyvíjali aktivitu, zapájali sa do diskusie, zdôvodňovali svoje názory na zadané témy. Spolupráca a tímová práca sa študentom veľmi páčila a zaujala ich samotná učebňa, v ktorej je prierez lesníctva od minulosti do súčasnosti. Študenti by uvítali, takéto stretnutia častejšie.

      Ing. Veronika Dziaková

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 5.12.2023 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku a žiaci našej školy opäť raz preukázali, že angličtina ich baví a je v súčasnosti takmer povinnou výbavou každého mladého človeka, uchádzajúceho sa o dobrú prácu. Celkovo sa olympiády zúčastnilo 11 študentov.

      Víťazkou sa stala Veronika Mizdošová zo IV.AP, na 2. mieste sa umiestnil Lukáš Pach zo IV.AP a tretím v poradí bol Adam Gallik zo IV.AV.

      Víťazka postupuje na okresné kolo.

      Best of luck.

      Ing. Eva Veselovská

       

     • A opäť sú tu Vianoce

     • Za oknami začala šantiť pani zima a všade sa začína pomaly zvianočnievať . Ani v našej škole tomu nie je inak . Zdobili sa okná, staval sa stromček, šikovné ručičky vyrobili adventné svietniky, dokonca aj Olaf  i Santa si našli svoje miesto. Verte či nie, je s tým veľa práce a každá pomocná ruka bola vítaná.

      Ďakujem žiakom II.AV, AM, AP, I.NP, aj kolegovi Tomášovi Šimoňákovi.

      Zvlášť by som chcela vyzdvihnúť prácu žiačky II.JD Darinky Žoldákovej, ktorá pod vedením majstra odborného výcviku Bc. Dušana Kopkáša, vyrobila tie krásne adventné svietniky.

      Prajem všetkým príjemné prežitie predvianočnej atmosféry.

                                                                                                                         PhDr. Adriana Škovirová

     • Burza informácií stredných škôl

     • Dňa 29. novembra 2023 sa v priestoroch našej školy konala Burza informácií stredných škôl podtatranského regiónu.

      Záujemcom o štúdium v budúcom školskom roku sa prezentovalo spolu 19 stredných škôl rôzneho zamerania. Prezentácií jednotlivých škôl sa zúčastnilo 760 žiakov základných škôl. Budúci stredoškoláci mali možnosť získať zaujímavé informácie o štúdiu a tiež možnostiach uplatnenia sa  po skončení strednej školy.

      Touto cestou chceme vyjadriť veľké poďakovanie všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom a tiež žiakom, ktorí skvele reprezentovali našu školu.

      Ing. Zuzana Rumlová

     • Slávnostné otvorenie školy

     • Významná modernizácia kežmarskej školy pripravujúcej žiakov v gastro a agrosektore je vo finále. Po obnove pracoviska v Rakúsoch a vybudovaní minifarmy v Pradiarni je zrekonštruovaná už aj jej hlavná historická budova na Kušnierskej bráne.

      „Môžeme smelo povedať, že sme tu v Kežmarku spoločným úsilí a vďaka európskym  zdrojom vybudovali moderné centrum pre agro a gastrosektor či pre budúcich veterinárov a operátorov. Národnou kultúrnou pamiatkou na Kušnierskej bráne projekt završujeme, pričom tento objekt je takpovediac čerešničkou jednak preto, že je to hlavná budova školy a zároveň tým, že sme tu vybudovali nové konferenčné centrum a študentský park s oddychovou zónou. Študenti sa tu teda budú vzdelávať a naberať zručnosti v príjemnom  prostredí. Táto rekonštrukcia bola viac ako zaujímavá aj vzhľadom na historický akcent budovy, kde sa napríklad zachovalo historické zábradlie a dokonca počas prác v parku objavili vzácne archeologické fragmenty bývalého opevnenia mesta – jeho brány. A my to vnímame ako akúsi symboliku k bráne k modernému školstvu,“ ozrejmil projekt na Kušnierskej bráne župan Milan Majerský.

      Hlavná budova školy, v Kežmarku známej ako červená, ktorá je od roku 1956 zapísaná medzi národné kultúrne pamiatky, prešla modernizáciou počas dvoch etáp. A to pod stavebnou taktovkou spoločnosti GMT projekt, spol. s r.o., Bardejov a architektonického návrhu štúdia Tatra ateliér Poprad. Prvá vo finančnom objeme 1,69 mil. eur prebiehala od januára 2022 do začiatku aktuálneho roka. Sústredila sa na obnovu fasády a opravu strechy, rekonštrukciu kanalizácie, rozvodov plynu i oplotenia. Priniesla tiež obnovu oplotenia, vytvorenia bezbariérového prístupu na komunikácie a parkovisko a v neposlednom rade vybudovanie nového konferenčného centra s rozlohou približne 24x13 metrov, kde nechýba školské bistro. Kongresová miestnosť s hlavnou budovou sa navyše prepojila vybudovaním nového prechodu.

      Od februára 2023 sa začala realizovať druhá etapa projektu za 2,27 mil. eur. Zamerala sa na modernizáciu samotného interiéru budovy. Konkrétne sa tu zrealizovali nové omietky a podklady v triedach i kabinetoch či vysprávky historických podláh na chodbách. A rekonštrukciu majú za sebou tiež hygienické zariadenia. Modernizáciou následne prešlo zázemie telocvične, presnejšie jej suterén, chodba, šatne, sprchy a WC, ale napr. aj vzduchotechnika. 

      Ďalšie činnosti sa už realizovali v exteriéri školy. Zrekonštruoval sa študentský park vrátane chodníkov i terás a v rámci vzniknutej oddychovej zóny sa osadili nové lavičky, prístrešok a zariadenia pre workout. A súčasťou sa stala aj nová parková výsadba.

      „Na tento deň, kedy naša škola dostane nový vzhľad zvonku aj zvnútra, sme trpezlivo čakali 29 rokov a naozaj sme sa dočkali toho, že sa naše predstavy zhmotnili do reality, ktorú dnes vidíme a stojí to za to. Či už čo sa týka vonkajších priestorov, interiéru, vynovenej telocvične, ale aj vybudovaného nového konferenčného centra, ktoré nám bude slúžiť na realizáciu dní otvorených dverí či burzy škôl, ako aj v rámci rôznych osláv. Do konca roka tu ešte dovybavíme laboratóriá a tri triedy, kde budú odborné učebne. A potom nám ostáva to tu udržiavať, prípadne zveľaďovať, a najmä pritiahnuť mladých, resp. nadchnúť budúcu generáciu k vzdelávaniu odborných predmetov,“ doplnil riaditeľ SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku Stanislav Marhefka.

      Aktuálne do konca prebiehajúceho roka nielen tento objekt, ale aj budovy v Rakúsoch a Pradiarni budú materiálne a technicky dovybavené za 2,3 mil. eur. Pôjde o vybavenie konferenčného centra, odborných laboratórií, nové gastrozariadenie a poľnohospodársku techniku, ale aj o vybavenie pitevne či vyšetrovne zvierat, a napokon tiež o nové zariadenia pre spracovanie plastov.

      „Iniciatíva Catching-up Regions prináša do stredného odborného školstva na Slovensku nový impulz prostredníctvom investícií do modernizácie, inovácií, zlepšenia kvality a infraštruktúry odborného vzdelávania a prípravy. Jedným z reálnych výsledkov je aj vybudovanie moderného vzdelávacieho centra pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo s vybavením na európskej úrovni pre Strednú odbornú školu agropotravinársku a technickú v Kežmarku. To by nevzniklo bez spolupráce Svetovej banky, zástupcov Prešovského samosprávneho kraja a podpory Európskej komisie,“ vyzdvihla Andrea Hagovská, expertka na oblasť odborného vzdelávania a prípravy zo Svetovej banky. 

      Projekt Zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku, kde aktuálne študuje 554 žiakov v odboroch ako cukrár kuchár, kuchár pekár, mliekar a syrár, mechanik pôdohospodárstva, veterinárne zdravotníctvo a hygiena, agromechanizátor, a hygiena či autoopravár-mechanik, dopĺňajú rovnako ako pri ostatných pilotných vzdelávacích inštitúciách zapojených do iniciatívy obiehajúcich regiónov Catching-up Regions aktivity tzv. národného projektu. Zamerané sú prioritne na inovácie vzdelávacích školských programov aj na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov škôl.

      - PSK -

       

     • Vianočné predpoludnie so seniormi

     • Dňa 23.11.2023 žiaci II.ND, II.NP, IV.CK pod vedením Mgr. Ľudmily Žáčikovej spríjemnili predpoludnie klientom zo Zariadenia pre seniorov v Kežmarku.

      Žiaci spolu so seniormi zdobili perníky vianočnými motívmi a počúvali ich životné príbehy, pri ktorých takmer každému vyhŕkla slzička. Žiaci boli veľmi šikovní, empatickí, trpezliví, s láskou a pokorou ukázali a pomohli zdobiť perníky.  

      Sme hrdí, že takíto žiaci s veľkým srdcom navštevujú našu školu. Ďakujem Vám aj Bc. Slavomíre Mlynarčíkovej za pomoc a ochotu.

      Mgr. Ľudmila Žáčiková

     • Kvapka ľudskosti

     • Dňa 23.11.2023 sa na Strednej odbornej škole na Garbiarskej ulici, za pomoci Prešovského samosprávneho kraja, konal 14. ročník darovania krvi pod názvom „Kvapka ľudskosti“.

      Najvzácnejšiu tekutinu prišlo darovať spolu 70 darcov. Naši žiaci neboli výnimkou. V sprievode Mgr. Tomáša Šimoňáka sa tejto akcie zúčastnili títo žiaci našej školy: Petra Pirhalová (III.AV), Michal Pavlík (I.NP), Jozef Gecelovský (II.ND), Marko Pavlikovič (IV.AA), Adam Gallik (IV.AV), Matej Mačák (IV.AV), Sandra Malinovská (IV.AV), Daniela Marhefková (IV.AV), Petra Tkáčová (IV.AV), Daniela Vitková (IV.AV) a Matej Koreň (IV.AP).

      Niektorí žiaci boli prvodarcovia a po prekonaní prvotného strachu a rešpektu sa úspešne podrobili úvodným vyšetreniam a následnému odberu.

      Žiakom sa tento humanitný čin zapáčil a už teraz sa tešia ďalšiu možnosť pomôcť iným alebo dokonca zachrániť im život.

      Mgr. Tomáš Šimoňák

     • Pomôžte nášmu kolegovi

     • Náš kolega po ťažkej dopravnej nehode zostal v kritickom zdravotnom stave. Jeho starostlivosť a liečba si vyžaduje veľké zdravotné výdavky a preto sa na vás obraciame o pomoc a finančnú podporu pre nášho kolegu a jeho rodinu.

      Za každý finančný príspevok ďakujeme.

      Všetky podrobnosti o jeho zdravotnej situácii a možnosti finančnej podpory sú uvedené v priloženej aplikácii.

      https://www.ludialudom.sk/vyzvy/15673