• Exkurzia Plastiflex Kežmarok

     • Žiaci I.EO a III.EO z odboru operátor plastov sa 5. mája 2023 zúčastnili exkurzie vo firme Plastiflex. 

      Cieľom odbornej exkurzie bola zážitková edukácia žiakov, ktorej náplňou sa stala prehliadka výrobného závodu, ktorý je zameraný na výrobu hadíc rôznymi technológiami. Navštívili sme aj technické laboratórium, kde nám zamestnankyňa ukázala názornú ukážku skúšky výrobkov.

      Žiakom sa exkurzia veľmi páčila a taktiež záverečný rozhovor s manažérom závodu, ktorý nás obdaril drobnými darčekmi. Táto exkurzia bola veľkým prínosom pre žiakov.

      Mgr. Veronika Kellnerová

     • Výmenná prax so študentmi z Kladna - Dubská 

     • Od pondelka 1. mája na celý týždeň boli u nás na výmennej praxi študenti zo Střední odborní školy a Středního odborného učiliště v Kladne - Dubská. 

      očas ich pobytu sme im ukázali krásy mesta Kežmarok a našich veľhôr Tatier. Naši hostia si mohli užiť sneh v doline Zeleného plesa a "pekné výhľady" na Chodníku korunami stromov v Bachledovej doline. A taktiež sme pre nich zorganizovali súťaž vo výmene pneumatík. 

      Vo 4. ročníku medzinárodnej majstrovskej súťaži vo "Výmene kolesa na osobnom motorovom vozidle alebo prekonáme svetový rekord", kde sa zúčastnili tri dvojice žiakov z našej školy a tri dvojice žiakov II. ročníka z SOŠ a SOU Kladno - Dubská, sa naši žiaci I.EA triedy umiestnili na krásnom prvom a druhom mieste, druháci z Kladna na treťom mieste.

      Veríme, že sa im u nás páčilo a tešíme sa na ďalšie takéto stretnutia našich študentov.

      Bc. Ladislav Mačák

     • Nové trendy a technológie v pekárskej výrobe

     • Dňa 28. 4. 2023 sa v Ľubici na pracovisku praktického vyučovania konalo neformálne vzdelávanie pre učiteľov a majstrov potravinárskych predmetov s názvom Nové trendy a technológie v pekárskej výrobe.

      Cieľom vzdelávania bolo aplikovať nové moderné trendy a technológie v pekárskej praxi, konkrétne, využite múčnych zmesí v pekárskej výrobe za účelom skvalitnenia vzdelávania pre potreby trhu práce. Prakticky sme si vyskúšali vyrobiť rôzne pekárske výrobky z dostupných múčnych zmesí. Vzdelávanie bolo určite veľmi podnetné a prínosné.

      Majstrom pekárom ďakujeme za ich pozitívny prístup.

      Ing. Eva Veselovská, Mgr. Mária Marhefková

     • NAJ agro dievča NAJ agro chlapec

     • Po dlhšej prestávke spôsobenej koronavírusom sa rozhodla redakcia SLOVENSKÝ CHOV obnoviť súťaž ,,NAJ agro chlapec, NAJ agro dievča“.

      Cieľom súťaže je nájsť a verejnosti predstaviť odborne zdatných, komunikatívnych mladých ľudí, ktorí chcú svoju profesionálnu budúcnosť spojiť s prácou v poľnohospodárstve a životom na vidieku. Zapojilo sa 15 stredných škôl s odbormi poľnohospodárskeho zamerania. 

      Súťaž sa konala 25. apríla 2023 v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Našej školu reprezentovali žiaci z odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena: I.AV – Ján Halčin, II. AV – Melánia Martonová a III. AV – Soňa Mešťanová, Kristián Michalák. 

      Ing. Veronika Dziaková

       

     • INTERLIGA 2023

     • 21. – 22.apríla 2023 sa uskutočnilo v Rožnove pod Radhoštěm 1.kolo VIII. ročníka medzinárodnej súťaže  stredných škôl INTERLIGA 2023. Súťažilo sa v štyroch disciplínach.

      1. disciplína - VOLEJBAL dievčat

      Júlia Gontkovská, Veronika Gecelovská, Kristína Grichová (II.NP), Ema Kovalčíková , Bianka Ribovičová (IV.CK), Viktória Pľutová (IV.AV), Petra Pirhalová (II.AV). 

      Dievčatá obsadili 3.miesto.

      2. disciplína – FLORBAL chlapci

      Tomáš Tropp (II.EA), Gabriel Talár (II.AM), Mário Šugerek (III.AP), Valentín Hudák (III.AM), Kristián Michaľák (III.AV), Adrian Soľava(II.ND).

      Chlapci si vybojovali 2.miesto.

      3. disciplína – STOLNÝ TENIS

      Denisa Trautmanová (IV.CK), Jozef Gecelovský (I.ND), Filip Krišák (II.ND)

      Žiaci sa umiestnili na 2. mieste.

      4. disciplína – JAZDA ZRUČNOSTI

      Jakub Budzák (IV.AM), Tomáš Halčin (II.EM), Lukáš Poľanovský (II.ND).

      Svojou zručnosťou si chlapci „vyjazdili“ 2.miesto.

      Pedagogicky Interligu zastrešovali Ing. Kamila Chovancová, Ing. Ivan Tropp a Bc. Jaroslav Bolcar.

      Zo získaných výsledkov sa naša škola umiestnila na peknom 2.mieste. Všetkým našim reprezentantom patrí veľké ĎAKUJEME!

      Ing. Kamila Chovancová

     • Basketbalový turnaj o Pohár predsedu PSK

     • Dňa 20. apríla 2023 sa na Strednej športovej škole v Poprade uskutočnil prvý ročník basketbalového turnaja pedagogických zamestnancov o Pohár predsedu PSK. Turnaja sa zúčastnilo deväť družstiev z rôznych okresov.

      Okres Kežmarok + Levoča tvorilo 10 hráčov (5 z Kežmarku a 5 z Levoče). Naša škola bola zastúpená Mgr. Tomášom Šimoňákom. Výber okresu najprv vyhral päť člennú skupinu, kde si poradil so súpermi z Prešova, Bardejova, Vranova nad Topľou a Popradu. Následne si zahrali finále, kde podľahli výberu VÚC a v konečnom hodnotení obsadili 2. miesto.

      Mgr. Tomáš Šimoňák

     • Mentoring – Tutoring (Bardejov a Tatranská Lesná)

     • Počas školského roka sme sa spolu so žiačkami Melániou Martonovou (II.AV) a Petrou Pirhalovou (II.AV) zúčastnili workshopu s názvom Mentoring a tutoring na stredných odborných školách, ktorý bol rozdelený do štyroch modulov.

      Workshopy boli realizované v Bardejove, na Strednej odbornej škole ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka a v Detskom raji v Tatranskej Lesnej.

      Počas úvodných stretnutí sme sa oboznamovali s pojmami „mentor“ a „tútor“ a so samotným cieľom workshopov. Realizovali sme rôzne aktivity na osvojenie si mentoringu a tútoringu. Aktivity sme realizovali priamo v škole, ale aj v teréne.

      V nasledujúcom období sa bude realizovať implementačná fáza, počas ktorej budeme osvojené zručnosti a vedomosti aplikovať v praxi.

      Mgr. Tatiana Jacenková, Mgr. Zuzana Krišandová, Mgr. Anna Valenečíková a Mgr. Eva Harabinová

     • Viac ako NI(c)K

     • Dňa 03.04.2023 sme sa zúčastnili pracovného stretnutia, ktorého cieľom bolo nadobudnúť nové informácie ohľadom Národnej linky na pomoc deťom v ohrození s názvom VIAC AKO NI(c)K.

      Cieľom linky je nepretržite pomáhať, aby sa na ňu deti mohli s dôverou kedykoľvek obrátiť a nájsť riešenie ich situácie. Práve preto funguje 24 hodín denne/7 dní v týždni.

      Linka funguje prostredníctvom chatu s konzultantom.  V prípade potreby ich nájdete na www.viacakonick.gov.sk alebo ako aplikáciu dostupnú na Google Play aj na App Store. Bližšie informácie Vám poskytnú: Mgr. Tatiana Jacenková, Ing. Zuzana Rumlová

     • Nové trendy v zdobení

     • V rámci projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“  sa v dňoch 23. a 24. marca 2023 uskutočnili dve vzdelávacie podujatia neformálneho vzdelávanie pre učiteľov a majstrov odbornej výchovy učebných odboroch  cukrár, cukrár kuchár a cukrár pekár - Nové trendy v zdobení medovníkov Nové trendy v zdobení cukrárskych výrobkov.

      Účastníčky si vyskúšali rôzne techniky zdobenia medovníkov - betón, kameň, drevo  - krakelovaním,  štýly vintage a cartoon cake. Zároveň sa venovali spájaniu jednotlivých techník do zaujímavých kompozícií.

      Pri zdobení slávnostnej torty použili metódu špachtľovania. Špachtľovanie patrí medzi moderné cukrárske techniky, ktoré si v poslednom období našli veľkú obľubu u zákazníkov. Pri tvorbe ozdôb tohto štýlu, je potrebná dávka umenia, trpezlivosti a zručnosti. Účastníčky si vyskúšali aj ručné maľovanie s použitím jedlých potravinárskych farieb pri dotváraní cukrárskych výrobkov.

      Vzdelávania sa zúčastnili Ing. Eva Pisarčíková, Mgr. Marta Steigaufová, Ing. Katarína Vaverčáková, Bc. Mária Strelková, Bc. Andrea Hanesovská a Viera Hudáčková.

      Takáto forma vzdelávania je veľkým prínosom pre učiteľov a majstrov odborného výcviku, ktorí takto nadobudnuté poznatky a zručnosti odovzdávajú svojím žiakom.

      Ing. Zuzana Rumlová

     • Naši volejbalisti získali bronz

     • Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnilo okresné kolo vo volejbale mix, kde naši  žiaci v silnej konkurencii obsadili 3. miesto.

      Poďakovanie za reprezentáciu školy patrí: Veronike Gecelovskej, Juliane Gontkovskej, Kristíne Grichovej (všetky II.NP), Viktórii Pľutovej (IV.AV), Eme Kovalčíkovej (IV.CK), Valentínovi Hudákovi (III.AM), Markovi Pavlikovičovi (III.AA) a Adriánovi Soľavovi (II.ND).

      Ing. Kamila Chovancová

     • Autoopravár Junior 2023 - oblastné kolo Košice

     • Dňa 17. marca 2023 sa uskutočnilo oblastné kolo súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2023, ktorú organizovala SOŠ automobilová Košice. Našu školu reprezentoval víťaz školského kola Adrián Kruľ (III.EA).  

      Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov z 10 škôl z Košického a Prešovského kraja. Súťaž pozostávala z troch častí. Praktická časť, kde žiak plnil 6 zadaných úloh, testovacia časť, kde žiak mal vypracovať 128 otázok v čase 60 minút a poznávacia časť, kde žiak mal rozpoznať a správne určiť model automobilovej súčiastky.

      V silnej konkurencií sa nestratil ani náš žiak Adrián Kruľ, ktorý sa umiestnil na  krásnom 4. mieste.

      AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2023 – Košice

      1. Martin Šípoš, SOŠA Košice

      2. Ján Tomko Králo, SOŠA Košice

      3. Alex Pancurák, SOŠ Prešov

      4. Adrián Kruľ, SOŠ APaT Kežmarok

      Pri  vyhlásení výsledkov boli vyhlásení traja najlepší, ktorí postupujú do celoslovenského finále.

      Jaroslav Beskyd

     • Účelové cvičenie

     • V stredu 15. 3. 2023 sa naši žiaci zúčastnili účelového cvičenia na tému civilná obrana a zdravotná príprava.

      Napriek nepriaznivému počasiu sa teoretická časť uskutočnila v školských dielňa Nižná brána v Kežmarku a praktická časť v prírodnom prostredí hájovne v Kežmarku.

      Ing. Ivan Tropp

     • Beseda s Braňom Mojsejom

     • 14. marec 2023 bol pre maturantov prvým krôčikom k dospelosti. Zatiaľ čo oni bojovali s vedomosťami zo slovenského jazyka a literatúry, ostatní žiaci mali projektové vyučovanie v kine mesta Kežmarok.

      V rámci protidrogovej prevencie sa najprv uskutočnila beseda s pánom Braňom Mojsejom na tému „Adolescenti a vznik závislosti“. Beseda bola pútavá, žiaci sa aktívne zapájali do rozhovoru. Veľmi si vážime, že pán Mojsej odhalil kúsok svojej duše, nakoľko sám má životnú skúsenosť so závislosťou, o ktorú sa s nami podelil a vystríhal pred jej následkami.

      Po prestávke program pokračoval pútavým filmom „Let domov“ . Príbeh československých letcov RAF a ich cesta z okupovaného Československa cez Francúzsko, bitku o Veľkú Britániu a východný front späť do oslobodenej Prahy.

      Aj takýto spôsob vyučovania má pre reálny život veľký význam.

      Ing. Kamila Chovancová

     • Lyžiarsky kurz 2023

     • Žiaci 1. ročníka si užívajú pekné chvíle na lyžiarskom kurze v Ždiari na Strednici pod vedením Ing. Ivana Troppa, Ing. Kamily Chovancovej a Mgr. Zuzany Horevajovej.

      Lyžiarsky kurz realizovaný pod Belianskými Tatrami bol úspešne ukončený, počasie lyžiarom prialo, všetci boli veľmi spokojní naplnení krásnymi zážitkami. Upevnil sa kolektív a nadviazali nové priateľstvá.

      Ing. Kamila Chovancová

     • Mladý ekofarmár 2023

     • Dňa 2. marca 2023 sa uskutočnil 24. ročník školského kola súťaže Mladý ekofarmár, kde žiaci 3. a 4. ročníka odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena preukázali svoje teoretické a praktické vedomosti a zručnosti.

     • Pracovné stretnutie s výchovnými poradcami

     • Keďže sa blíži termín na podanie prihlášok na stredné školy (20. marec 2023), sme  v rámci marketingových aktivít 22. februára privítali na pôde našej školy výchovných poradcov základných škôl z kežmarského okresu.

      Predstavili sme im širokú paletu našich študijných a učebných odborov. Zároveň sme ich požiadali, aby tlmočili rodičom a žiakom možnosti uplatnenia našich absolventov na trhu práce, s dôrazom na profesie v plastikárskom a mäsospracujúcom priemysle. Diskusia prebiehala v príjemnej atmosfére, ktorej sa z našej školy zúčastnili Ing. Stanislav Marhefka, riaditeľ školy; Ing. Zlatica Martančíková, zástupkyňa pre teoretické vyučovanie; Ing. Zuzana Rumlová, výchovná poradkyňa a Mgr. Tatiana Jacenková, špeciálna pedagogička.

      Ing. Zuzana Rumlová

     • Opäť úspech na olympiáde v anglickom jazyku

     • Po víťazstve v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku sa naša žiačka Veronika Mizdošová z III.AP zúčastnila krajského kola v Prešove a umiestnila sa na perfektnom 3. mieste.

      Veronika, blahoželáme.

     • Školenie obslúh traktorov a mechanizátorov v Nitre

     • Dňa 2. februára 2023 sa v priestoroch výstaviska Agrokomplexu v Nitre konalo Školenie obslúh traktorov a mechanizátorov.

      Doškoľovanie organizovala spoločnosť Agroservis spol. s r. o. Cieľom bolo doškolenie obsluhy strojov na traktory John Deere. Zamerané na zvýšenie kvalifikácie zúčastnených osôb, so zameraním na:

      • zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti strojov,
      • zníženie prevádzkových nákladov,
      • zvýšenie výkonnosti strojovej súpravy,
      • proaktívna starostlivosť o stroje.

      Školenia sa zúčastnili žiaci II.EM agromechanizátor, opravár a  II.ND dopravná prevádzka, pod pedagogickým dozorom Bc. Jaroslava Bolcara a Ing. Samuela Mačáka.

      Bc. Jaroslav Bolcar

     • prof. Ing. Milan Šimko, Phd. – úspešný absolvent školy

     • Dňa 2. februára 2023 sa konala odborná prednáška pod názvom Vplyv rezania a šrotovania na kvalitu kŕmnej dávky a prezentácia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pod vedením prof. Ing. Milana Šimka, PhD., prorektora pre vzdelávanie.

      Cieľom prezentácie bolo sprístupniť žiakom študijných odborov z III.AV, III.AM, IV.AV, IV.AM, I.NP, I.ND, II.NP a II.ND čo najviac informácií o študijných bakalárskych programoch jednotlivých fakúlt zameraných na poľnohospodárstvo a potravinárstvo.

                                          Ing. Veronika Dziaková

     • Pomoc pre teba

     • Ahoj, radi by sme ti predstavili náš dotazník, ktorý je svojimi otázkami zameraný na šikanu a psychické zdravie žiakov na našej škole, preto by sme boli radi, ak by si na otázky odpovedal/a pravdivo. Nemusíš sa báť, dotazník je ANONYMNÝ. 💚

      https://forms.gle/P5Bov5WoGrtTCEKE7