• Burza informácií stredných škôl

     • Dňa 31. 1. 2023 sa konala Burza informácií stredných škôl za účasti 20-tich stredných škôl podtatranského regiónu na SOŠ Garbiarska v Kežmarku. Organizačne akciu spolu so školou zabezpečoval Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku  a Centrum poradenstva a prevencie v Kežmarku.

      Predstavili sme všetky študijné a učebné odbory formou prezentácie, videí,  bulletinov, rozhovorov s účastníkmi a tiež tvorivými dielňami v zastúpení  potravinárskych odborov.

      V tíme našej školy boli pedagogickí zamestnanci - Ing. Zuzana Rumlová, výchovná poradkyňa, Bc. Andrea Hanesovská, MOV a Bc. Jaroslav Bolcar, MOV a žiaci - Soňa Mešťanová (III.AV), Viktória Pľutová (IV.AV), Ján Gabler a Daniel Matejko (II.AP), Viktória Ribovičová a Ema Kovalčíková (IV.CK).

      Všetkým zúčastneným patrí veľké poďakovanie za vzornú reprezentáciu našej školy a veríme, že v budúcom školskom roku privítame veľa nových žiakov, pretože záujem o naše študijné a učebné odbory prejavilo mnoho účastníkov.

      Ing. Zuzana Rumlová

     • Spojené družstvo III.AP a III.AA majstrom školy vo florbale

     • Dňa 27. januára 2023 sa uskutočnil v telocvični našej školy školský turnaj vo florbale. Turnaja sa zúčastnili výbery jednotlivých tried - II.ND a I.ND; III.E; II.E; I.E; III.AP a III.AA, III.AV a III.AM; II.AP a II.AM; I.AP a I.AM.

      Žiaci ukázali chuť bojovať, športovať a víťaziť. Zaujímavosťou turnaja bolo, že finále si zahrali žiaci jednej triedy - III.A, ktorí vytvorili dva tímy. Vo vyrovnanom finálovom zápase, zvíťazili žiaci odborov III.AP, III.AA. Na druhom mieste to bol výber III.AV a III.AM a na treťom mieste spojené triedy II.ND a I.ND.

      Organizáciu a pedagogický dozor zapezpečoval Ing. Ivan Tropp a Mgr. Tomáš Šimoňák.

      Ing. Ivan Tropp

     • Autoopravár Junior 2023

     • Dňa 23. januára 2023 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Autoopravár Junior 2023, ktorého sa zúčastnilo 9 žiakov III.EA triedy. Víťazom sa stal Adrián Kruľ. Delené 2. miesto s rovnakým počtom bodov obsadili Patrik Čižík a Martin Čatloch.

      Víťaz školského kola postupuje na oblastné kolo, ktoré sa uskutoční 17. marca 2023 a organizačne ho zabezpečuje SOŠ automobilová Košice.

      Ing. Ján Richtarčík

     • Zbierka pre deti z detského domova

     • Počas decembra sa na našej škole uskutočnila zbierka pre deti z detského domova. Vyzbierané veci, hračky, kancelárske potreby sme rozdelili do balíčkov, aby si každý našiel pod stromčekom darček so svojím menom.

      V utorok  20. decembra 2022 sme tieto darčeky aj ostatné veci odviezli do detského domova v Spišskej Belej. S niektorými deťmi sme mali možnosť sa stretnúť aj osobne a podarovať im nejakú tú maličkosť. Bolo to nádherné vidieť úsmev na ich tvárach.

      Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do zbierky alebo akokoľvek pomohli s prípravou balíčkov.

      Všetkým Vám prajeme príjemné vianočné sviatky

      Mgr. Ľudmila Žáčiková, Mgr. Tomáš Šimoňák

     • Na Vianoce nesmie byť nikto sám ...

     • Dňa 13. decembra žiaci našej školy potešili vianočným programom zamestnancov a klientov Zariadenia pre seniorov v Kežmarku.

      Soňa Mešťanová, Petra Tkáčová a Mário Klein z III.AV a III.AM zarecitovali vianočné básne za sprievodu vianočneju melódie. Moderným spevom sa predstavila žiačka Jana Hangurbadžová a gorálskym vinšom Valentín Hudáka a Kristián Michalák z III.AV.

      Mgr. Ľudmila Žáčiková

     • "Krásne Vianoce"

     • Dňa 13. decembra 2022 počas vianočných trhov v Kežmarku žiaci Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej reprezentovali našu školu hudobno-recitačným pásmom s názvom "Krásne Vianoce".

      Soňa Mešťanová, Petra Tkáčová a Mário Klein z III.AV a III.AM zarecitovali vianočné básne za sprievodu vianočneju melódie. Moderným spevom sa predstavila žiačka Jana Hangurbadžová a gorálskym vinšom Valentín Hudáka a Kristián Michalák z III.AV.

      Mgr. Ľudmila Žáčiková

     • Vianočná burza pomoci

     • V pondelok 12. decembra 2022 Prešovský samosprávny kraj (PSK) a nadácia PSK pre podporu rodiny v spolupráci so župnými zariadeniami sociálnych služieb a strednými odbornými školami v oblasti gastronómie usporiadali Vianočnú burzu pomoci na Úrade PSK za účasti poslancov.

      Na tejto Vianočnej burze pomoci žiaci stredných odborných škôl prezentovali svoje výrobky a práce. Jednou z nich bola aj naša škola.

      Výťažok z predaja bude venovaný žiadateľom krajskej nadácie ... Na pomoc núdznym ...

      Bc. Mária Strelková

     • Levočania víťazmi turnaja priateľstva

     • V piatok 9. decembra 2022 naša škola organizovala nohejbalový turnaj priateľstva O pohár riaditeľa školy. Turnaja sa zúčastnilo 6 tímov z Kežmarku, Levoče a Prešova. Našu školu reprezentovali  Mgr. Ľubomír Pitoňák, Mgr. Tomáš Šimoňák Ing. Tibor Tokár a Ing. Jozef Jurčo. Turnaj sa hral systémom každý s každým. Víťazom sa stali nohejbalisti SOŠ služieb Majstra Pavla z Levoče. Naši reprezentanti sa umiestnili na 5. mieste.

     • Deň otvorených dverí

     • 7. decembra sme otvorili naše brány pre žiakov základných škôl, ale aj pre širokú verejnosť. Návštevníci mali možnosť vidieť výrobky našich študentov, vyskúšať si svoje vedomosti v rôznych kvízoch, v tvorivých dielňach vyskúšať svoje zručnosti.

      -om-

     • Chalpci z II.E majstrami školy vo futsale

     • V stredu 7. 12. 2022 sa počas dni otvorených dverí školy uskutočnil školský turnaj vo futsale. Turnaja sa zúčastnili výbery tried - I.E, II.E, I.A, II.A, III.A, II.ND, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Víťazi skupín sa kvalifikovali priamo do finále.

      Po bojovných, a veľa krát vyrovnaných zápasoch sa stali víťazmi a majstrami školy žiaci II.E. Druhé miesto patrí výberu I.A a tretí skončili chlapci III.A. Organizátorom turnaja a zodpovední boli Ing. Ivan Tropp a Ing. Kamila Chovancová.

      Ďakujeme všetkým hráčom za predvedené výkony a vysokú úroveň turnaja.

      Ing. Ivan Tropp

     • "Z lásky k deťom" z detských domov

     • Z lásky k deťom z detských domovov sme pripravovali darčeky pod vianočný stromček.

      Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli.

      Mgr. Tomáš Šimoňák, Mgr. Ľudmila Žáčiková

     • Nábor na základných školách

     • V dňoch 23. a 25. 11. 2022 sa uskutočnil nábor žiakov 9. ročníkov ZŠ v Holumnici a Podolínci. O ponuke študijných a učebných odborov na našej škole boli žiakom poskytnuté všetky dostupné informácie prostredníctvom Ing. Evy Veselovskej a Ing. Zlatice Martančíkovej. Aby mali žiaci 9. ročníkov reálnejšiu predstavu, akým spôsobom prebieha vyučovanie na našej škole, náboru sa zúčastnili aj žiačky II.AV Katka Húščavová a Peťa Pirhalová. Dúfam, že naše slová padli na úrodnú pôdu a v septembri 2023 privítame na našej škole, čo najviac prvákov. Súbory na stiahnutie: Ponuka odborov 2022

         Ing. Eva Veselovská

     • Mladý ekofarmárik

     • SOŠ agropotravinárska a technická v Kežmarku zorganizovala 25. novembra 2022  súťaž pre základné školy s názvom Mladý ekofarmárik.

      Svoje vedomosti, šikovnosť, zručnosť  a zmysel pre humor si medzi sebou preverili dvojice žiakov zo  šiestich základných škôl: ZŠ Lendak, ZŠ Spišské Bystré, ZŠ Vikartovce a z Kežmarku - Grundschule, ZŠ Nižná brána, ZŠ Sv. Kríža.

      Súťaž pozostávala zo šiestich disciplín – vedomostný test, puzzle, určovanie rastlín, určovanie semien rastlín, degustačné skúšky mlieka a súťaž v dojení.

      Umiestnenie:

      1.miesto – Samuel Halčin (65 bodov, ZŠ Lendak)

      2.miesto – Sára Kovalská (64,5 bodov, ZŠ Spišské Bystré)

      3.miesto – Klára Zámečníková (63,5 bodov, ZŠ Spišské Bystré)

      Žiaci preukázali bohaté vedomosti, šikovnosť, zručnosť, pracovali oduševnene a prejavili  súťaživého ducha.

      Spolupráca medzi našou školou a základnými školami sa ukázala ako príjemná, tvorivá. Žiaci základných škôl získali nové vedomosti, zručnosti a možno si našli nových kamarátov a kamarátky.

      Ďakujeme kolegom zo ZŠ za spoluprácu

      Ing. Kamila Chovancová, Ing. Veronika Dziaková

     • Kvapka ľudskosti

     • Dňa 24.11.2022 sa na Strednej odbornej škole na Garbiarskej ulici, za pomoci Prešovského samosprávneho kraja, konal 13. ročník „Kvapka ľudskosti“.

      Najvzácnejšiu tekutinu prišlo darovať spolu 65 darcov. Naši žiaci neboli výnimkou. V sprievode Mgr. Tomáša Šimoňáka sa tejto akcie zúčastnili títo žiaci našej školy: Michal Pavlík (III.CP), Koščák Michal (III.AP), Adam Gallik (III.AV) a Kristián Michalák (III.AV)

      Všetci žiaci boli prvodarcovia a po prekonaní prvotného strachu a rešpektu sa úspešne podrobili úvodným vyšetreniam a následnému odberu.

      Žiakom sa tento humanitný čin zapáčil a už teraz sa tešia ďalšiu možnosť pomôcť iným alebo dokonca zachrániť im život.

      Mgr. Tomáš Šimoňák

     • Naši florbalisti na 3. mieste

     • V športovej hale Focus Kežmarok sa 24. novembra 2022 uskutočnilo okresné kolo stredných škôl vo florbale chlapcov za účasti družstiev Hotelovej akadémie Otta Brücknera Kežmarok, Gymnázia Spišská Stará Ves, SOŠ Garbiarska Kežmarok a našej školy.

      Po skvelom kolektívnom a bojovnom výkone sa naši žiaci umiestnilo na celkovom 3. mieste. Smolou bolo, že naši hráči napriek dvom vížazstvam a jednej prehre po samostatných nájazdoch sa nedostali do finále turnaja.

      Trénerom družstva bol Ing. Ivan Tropp. Našu školu reprezentovali - Timotej Felong, Valentín Hudák, Damián Krempaský, Matej Mačák, Marko Pavlikovič, Matúš Sekerák, Adrián Soľava, Mário Šugerek, Gabriel Talár, Tomáš Tropp, Dominik Zajonc.

      Ďakujeme naším chlapcom za skvelý výkon.

      Ing. Ivan Tropp

     • Veronika Mizdošová víťazom anglickej olympiády

     • Dňa 24.11.2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D (kategória je určená pre žiakov stredných škôl s výnimkou gymnázií). Na olympiáde sa zúčastnilo 8 žiakov. Zodpovední učitelia za školské kolo boli  Ing. Tibor Tokár,  Ing. Eva Veselovská a Mgr. Jana Suchá.

      Olympiáda pozostávala z písomnej a ústnej časti. V písomnej časti žiaci riešili štyri úlohy – počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, test zo slovnej zásoby a gramatický test. V ústnej časti na základe obrázkov rozprávali príbeh a zodpovedali niekoľko doplnkových otázok. Úroveň súťaže bola veľmi dobrá a všetci súťažiaci preukázali výborné jazykové zručnosti.

      Prví traja najúspešnejší žiaci boli ocenení diplomami a všetci žiaci sladkými cenami, ktoré sa zakúpili z fondu RZ. Na prvých troch miestach sa umiestnili títo žiaci:

      1.miesto: Veronika Mizdošová (III.AP)

      2.miesto: Lukáš Pach (III.AP)

      3.miesto: Viktória Pľutová (IV.AV)

      Keďže je to postupová súťaž, žiačka na prvom mieste postupuje na obvodné kolo, ktoré sa bude konať v januári v Poprade. Držíme jej palce.

                                                                                                                                                   Ing. Tibor Tokár

     • Vianočná zbierka pre tých, ktorí to potrebujú!

     • Máš doma nepotrebné hračky, rôzne školské potreby? Prines ich a poteš na Vianoce tých, ktorí to potrebujú. Veci môžeš odovzdať do 16.12.2022 Mgr. Tomášovi Šimoňákovi.

      Ďakujeme za Tvoju pomoc.

     • Pracovný workshop: Marketingový plán školy II.

     • Pokračovanie pracovného workshopu v prebiehal opäť pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja v Starej Lesnej  14. - 15. novembra 2022.

      Tento krát sa ho zúčastnili Ing. Peter Barančo, ako administrátor školského Facebooku a Instegramu, Ondrej Maitner ako webadministrátor a zástupkyňa riaditeľa školy Ing. Zlatica Martančíková.

      Príjemná pracovná atmosféra riešila stratégiu marketingu na sociálnych sieťach, stratégiu komunikácie , reklamy na facebooku, Instagramu, You tube  ako aj služieb googlu a ich využitie v marketingu škôl a offline reklame.

      Veríme , že získané vedomosti a podnetné nápady vylepšia našu prácu v budúcnosti.

      Ing. Zlatica Martančíková