• Niečo z histórie ...

     • Pri rekonštrukcii školy boli pri výkopových prácach odhalené časti mestského opevnenia a Kušnierskej brány, ktorá bola jeho súčasťou.

      Z troch pôvodných mestských brán najmenej dôležitá bola práve Kušnierska. Prechádzala ňou vedľajšia cesta – odbočka z hlavnej cesty, vedúcej do Popradu.

      Tvoril ju komplex stavieb dlhý približne šesťdesiat metrov. Mala tri veže. Veľká, čiže Kušnierska bola spojená s menšou zvanou Murárska, ktorá sa používala aj ako mestská väznica. Za ňou vyúsťovala brána do rondelu, ktorý uzatvárala menšia veža s poslednou bránou a s padacím mostom.

      Z Kušnierskej brány sa nič nezachovalo. Jej zvyšky prekrýva cesta a domy postavené okolo r. 1930 a neskôr. Zbytky Kušnierskej brány boli viditeľné ešte v tridsiatych rokoch 20. storočia, dnes jej základy prekrýva hradská a domová zástavba. Kušnierska brána bola v minulosti niekoľkokrát obnovovaná a prestavovaná - pravdepodobne z hľadiska menšieho strategického významu sa o ňu mesto veľmi nestaralo; lebo na základe prehliadky múrov z konca 17. stor. sa v písomnej správe uvádza, že "Kušnierska brána je rozštiepená a uvoľnená od hradieb z oboch strán a je potrebná jej renovácia" (v r.1692), " Kušnierska brána je na niekoľkých miestach ako zvonka tak aj zvnútra zhora až dole rozčesnutá puklinou" (v r.1693). V roku 1693 sa dokonca uvažovalo o zbúraní Kušnierskej veže a o vystavaní úplne novej veže, a to ešte skôr, než by nečakané zrútenie starej veže spôsobilo pohromu alebo okolitým hradbám, okololežiacim a blízkym staviskám alebo náhodným chodcom. K oprave však v dohľadnej dobe nedošlo pre verejný odpor obyvateľstva a pre veľké dane. V začiatkoch 18. storočia sa však hradby a veže dali natoľko do poriadku, že boli schopné odolávať útokom kuruckých i cisárskych vojsk.

      Všetko o opevnení mesta Kežmarok nájdete na http://kezmarok-sk.szm.com/opevnenie-studia/index.htm

      Na dvore medzi školou a telocvičňou bol odkrytý parkánový múr.

      Parkán je priestor pred hradbami, ktorý je z prednej strany chránený ďalším, spravidla menším múrom (parkánová stena), palisádou, alebo násypom. Parkán umožňoval obrancom hradieb (predovšetkým lukostrelcom) chránený pohyb a zvyšoval tak podiel aktívnej ochrany opevnenia. Pred týmto múrom bola vodná priekopa.

      Eskarpa - súčasť opevnenia, druh priekopového múru, oporný múr, spevňujúci vnútorný svah priekopy opevnenia, protiľahlý kontraeskarpe. Nad úrovňou priekopy môže pokračovať ako líce hradbového al. parkánového múru al. plášť drevozemnej konštrukcie bastiónovej pevnosti.

      Kontraeskarpa - druh priekopového múru, spevňujúceho vonkajší svah priekopy opevnenia, protiľahlý eskarpe, niekedy môže pokračovať nad priekopou ako ďalší okruh hradbového múru, vtedy má aj galériu.

       

       

     • Mladý ekofarmár 2022

     • Dňa 10. marca 2022 sa uskutočnil 23. ročník školského kola súťaže Mladý ekofarmár, kde žiaci 3. a 4. ročníka odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena preukázali svoje teoretické a praktické vedomosti a zručnosti.

      Súťažilo sa v nasledovných disciplínach: test o mlieku, vlastné dojenie, laboratórne skúšky surového kravského mlieka, hodnotenie kvality mlieka a degustačné skúšky, rastlinná výroba.

      Odborno-metodické a technické zabezpečenie mali na starosti pedagógovia: Ing. Iveta Fodorová, Ing. Veronika Dziaková, Ing. Kamila Chovancová, Ing. Martina Lachová a Ing. Michal Maro.

      Najlepšie výsledky dosiahli tieto žiačky:

      1. miesto – Michaela Komiňáková

      2. miesto – Norika Maťašová

      3. miesto – Alexandra Šimšajová

      Dievčatám gratulujeme a tešíme sa, že nás budú reprezentovať na celoštátnom kole v Nitre. Súťaž prebiehala v priateľskej a kľudnej atmosfére, pri dodržiavaní BOZP a platných epidemiologických opatrení. Ceny zabezpečilo Rodičovské združenie pri SOŠ agropotravinárskej a technickej Kežmarok.