• Zemiaky naše každodenné - kvíz

     • Žiaci odborov  veterinárne zdravotníctvo a hygiena, agromechanizácia pôdohospodárstva a agromechanizátor zúčastnili kvízu Zemiaky naše každodenné.

      Kvíz pozostával z niekoľkých okruhov otázok o zemiakoch. Bola to oblasť biológie, histórie, pestovania a skladovania zemiakov, chorôb a škodcov, odrôd a v neposlednom rade stolová hodnota zemiakov.

      Do finále postúpili  traja najlepší žiaci z každej triedy. Z nich na 1. mieste sa umiestnila Michaela Komiňáková zo IV.AV, na 2. mieste Lukas Frindt z III.AV a 3. miesto obsadila Vikória Pľutová z III.AV.

      Víťazom srdečne blahoželáme.

     • Úradné hodiny

     • Úradné hodiny na ekonomickom úseku pre žiakov a rodičov školy:

      pondelok - piatok              

      13.00 - 14.00 hod.

      Všetky potvrdenia o návšteve školy a ostatné úradné dokumenty (tlačivo o návšteve školy z ÚPSVaR, z dopravného podniku alebo inej organizácie, žiadosti o štipendium) pre žiakov vybavujú študenti prostredníctvom triednych učiteľov, alebo elektronicky na:

      studijne.soskezmarok@gmail.com,

      sekretariát@soskezmarok.sk.

      Rodičia majú možnosť si vygenerovať aj elektronické potvrdenie o návšteve školy.

      Tento modul umožňuje rodičom, žiakom a učiteľom kedykoľvek si vytlačiť potvrdenie o návšteve školy / o zamestnaní. Hoci toto potvrdenie nemá pečiatku školy, obsahuje QR kód, ktorým sa dá pravdivosť potvrdenia kedykoľvek overiť. Potvrdenie s QR kódom je preto praktickejšie a zároveň bezpečnejšie ako tradičné papierové potvrdenie s pečiatkou, lebo sa nedá nijako sfalšovať.

      Pozrite aj: Ako rodič vytlačí potvrdenie o návšteve školy?

     • Výsledky volieb do Rady školy

     • Dňa 30.septembra 2021 sa uskutočnili voľby do Rady školy pri SOŠ agropotravinárska a technická Kežmarok.

      Voľba za pedagogických zamestnancov, nepedagogických  zamestnancov, za rodičov a žiakov prebehla bez rušivých momentov, za dodržania epidemiologických opatrení s nasledovnými výsledkami:

      1. kategória pedagogický pracovník, učiteľ - Ing.Kamila Chovancová,

      2. kategória pedagogický pracovník, majster OV - Mgr. Eva Harabinová,

      3. kategória nepedagogický pracovník – Ing.Katarína Kurilová,

      4. kategória rodič - Iveta Zajoncová, MVDr.Viliam  Ovšonka, Rastislav Klein

      5. kategória žiak/žiačka – Melánia Martonová

      Novým členom Rady školy pri SOŠ agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok prajeme príjemnú prácu a hlavne v tomto období veľa zdravia.