• Záložka do knihy spája slovenské školy – Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby

     • Žiaci našej školy sa zapojili do 9. ročníka projektu na podporu kreatívneho čítania, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v septembri tohto školského roka. Do celoslovenského projektu sa prihlásilo 162 stredných škôl s celkovým počtom 8 431 žiakov. Téma projektu – Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby bola vybratá pri príležitosti 100. výročia založenia Slovenského národného divadla a 190. výročia prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku.

      Výrobe záložiek počas prezenčnej formy vyučovania predchádzali diskusie o prečítaných dielach od slovenských dramatikov. Do projektu sa zapojili žiaci všetkých tried učebných a študijných odborov Vyrábali záložky rôznych veľkostí, rozmanitých tvarov a s využitím rozličných techník najčastejšie v rámci vyučovania (najmä na hodinách slovenského jazyka a literatúry a občianskej náuky). Väčšina žiakov si ako motív na svoje záložky zvolila známych autorov divadelných hier (napr. Pavol Országh Hviezdoslav, Jozef Gregor Tajovský, Ivan Stodola, Ján Chalupka, Jonáš Záborský, Ján Palárik) alebo historickú budovu Slovenského národného divadla.

      Žiaci vyrobili 60 ks záložiek, ktoré boli odoslané  partnerskej škole v tomto projekte  – Súkromnej strednej odbornej škole v Trenčíne.

      Cieľom projektu bolo pomôcť učiteľom získať zábavnou a hravou formou žiakov pre čítanie, upevniť ich dobrý vzťah ku knihám a motivovať ich, aby rozvíjali svoje čitateľské záujmy, vedomosti a zručnosti.

      Všetkým žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

      vyučujúce SJL

     • CHÉMIA OČAMI ŠTUDENTOV

     • Aj dnes bol krásny deň, plný výziev aj prekvapení.

      Po chodbách prúdia žiaci a presúvajú sa na ďalšiu hodinu. Slnko svoje lúče prediera cez škáročky a odráža sa vo vlasoch krásnej študentky, zároveň rušia jasný pohľad neposednému študentovi v poslednej lavici.

      “Keby ste mali zmeniť poznatky z chémie a pretaviť ich do inej oblasti, ako by to vyzeralo?”, opýtala sa špeciálna pedagogička a ponechala našich študentov v tvorbe.

      V škole sa často preberajú témy, ktoré nie vždy našich študentov zaujmú. Úlohou je, aby sa niečo naučili, čo v živote použijú.

      "Radšej menej ako nič", to je heslo dnešného dňa. Skupinové práce vychovávajú študentov k tolerancii, k spolupráci, k vzájomnej komunikácií, ktorá je v dnešnej dobe zúžená kvôli IKT a sociálnym sieťam.

      Do chemického dňa sa zapojili študenti týchto tried: I.NP, I.CK.

      Mgr. Elena Turacová

     • Motivačné štipendium

     • Motivačné štipendium za mesiac jún sa bude vyplácať na sekretariáte školy v utorok 29. júna 2021.

      Do budovy sa bude vchádzať z ulice Baštová (cez parkovisko), v areáli školy treba dodržiavať 2-metrové odstupy, vchádzať do budovy môže len osoba s riadne prekrytými hornými dýchacími cestami. Samozrejmosťou je občiansky preukaz!

      Pre ďalšie informácie sledujte stránku školy.