• Mladý ekofarmár 2020 - školské kolo

     • Dňa 26. 2. 2020 sa konalo školské kolo súťaže Mladý ekofarmár, ktorého vyhlasovateľom bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      Súťaž slávnostne otvorila Ing. Iveta Fodorová, zástupkyňa riaditeľa pre OV a Mgr. Ján Angelovič, predseda krajskej komisie súťaže Mladý ekofarmár.

      20 žiakov odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena súťažilo v 5 disciplínach:

      1. test o mlieku,

      2. vlastné dojenie,

      3. laboratórne skúšky surového kravského mlieka,

      4. hodnotenie kvality mlieka a degustačné skúšky,

      5. rastlinná výroba.

      Jednotlivé pracoviská boli zastrešené Ing. Ivetou Fodorovou, Ing. Kamilou Chovancovou, Ing. Martinou Lachovou, Ing. Veronikou Dziakovou.

      Umiestnenie žiakov:

      1. miesto – Michaela Komiňáková,

      2. miesto – Miroslava Urbaňáková,

      3. miesto – Nikola Jannová.

      Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za odborne odvedenú prácu.

     • Stredoškolské hry - naši miniflorbalisti víťazmi okresného kola

     •  

      Dňa 14. 02. 2020 sa v školskej telocvični SOŠ agropotravinárskej a technickej Kežmarok uskutočnilo okresné kolo v miniflorbale, v rámci I. ročníka Stredoškolských hier.

      Turnaja sa zúčastnili školy okresu Levoča a Kežmarok. Turnaj sa hral formou každý s každým a o poradí rozhodli výsledky jednotlivých zápasov. Organizácia a herný systém sa hral podľa propozícii organizátora turnaja a PSK.  Víťaz turnaja postupuje na Krajské kolo.

      Ďakujeme všetkým školám za účasť a bezproblémový priebeh turnaja. Víťazovi blahoželáme a prajeme veľa úspechov na Krajskom kole.

      Výsledky turnaja:

      1. miesto – SOŠ agropotravinárska a technická Kežmarok

         (Katarína Galliková III.AV, Veronika Gecelovská III.CK,, Veronika Pitoňáková III.CK,

          Marek Alexovič III.E, Lukáš Pajer I.EA, Kristián Svitana II.EA)

      2. miesto – SOŠ pedagogická Levoča

      3. miesto – Hotelová akadémia Kežmarok

      4. miesto – SOŠ Garbiarská Kežmarok

      5. miesto – Gymnázium Levoča

       

     • AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2020

     •  

        Dňa 31. januára 2020 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže v odbore autoopravár- mechanik, formou elektronického online testovania. 

      Zúčastnili sa ho 12 žiaci III.EA triedy z ktorej do oblastného kola postúpil jeden žiak Andrej Eliáš Zajonc. Oblastné kolo sa bude konať v autoservise TEMPUS – CAR, s. r. o. v Košiciach dňa 10. marca 2020, zúčastnia sa ho žiaci z prešovského a košického kraja a bude pozostávať z troch súťažných kategórii.

      Výsledky školského kola.

      žiaci III.EA autoopravar - mechanik

      Meno a Prezvisko        Počet Bodov / %

      Marek Alexovič                 38 / 63.33%

      Andrej Eliáš Zajonc           37 / 61.67%

      Oskar Fridmansky            35 / 58.33%

      Ján Selvek                        35 / 58.33%

      Kristián Hangurbadžo       34 / 56.67%

      Viktor Chlebák                  29 / 48.33%

      Peter Zamkovský              28 / 46.67%

      František Halčin                28 / 46.67%

      Stanislav Bednarčík          27 / 45.00%

      Róbert Zibura                   26 / 43.33%

      Damián Neupauer            24 / 40.00%

      Kristián Gelata                 22 / 36.67%

     • Turnaj v halovom futbale „O pohár riaditeľa školy“

     •      14. januára 2020 sa konal 5. ročník turnaja  v halovom futbale dvojročných odborov elokovaných pracovísk.

      Turnaj sa konal v telocvični v Pradiarni, kde sa zúčastnili žiaci pod vedením svojich majstrov odborného výcviku za spracúvania dreva Bc. Dušan Kopkáš, technické služby v autoservise p. Dávid Kučma  a stavebnej výroby Bc. Juraj Ploščica. Žiaci z EP Hranovnica sa pre chorobu nezúčastnili.

           Po úvodnom otvorení turnaja, ktorý sa niesol v športovom duchu, kde rivalita a bojovnosť žiakov bola od začiatku až po boj o prvé miesto.

           Zvíťazilo mužstvo žiakov z EP Nižna brána z Kežmarku odbor technické služby v autoservise, ktorý predviedli pekne výsledky a aj hru. Druhé miesto obsadili žiaci stavebnej výroby z elokovaného pracoviska z Rakús  a na treťom mieste skončili žiaci z EP Nižna brána Kežmarok z odboru spracúvanie dreva, v ktorom bol odmenený NAJLEPŠÍ Hráč turnaja Tomáš Tropp. Žiaci boli odmenený nie len pohárom ale aj cenami.

      Výsledky:

      EP Nižna brána Kežmarok SPD : EP Nižna brána Kežmarok TSA (1:16)       

      EP Rakúsy : EP Nižna brána Kežmarok SPD (8:4)

      EP Nižna brána Kežmarok TSA :  EP Rakúsy ( 15: 2)  

      Poradie:

      1. EP Nižna brána Kežmarok TSA  

      2. EP Rakúsy

      3. EP Nižna brána Kežmarok SPD