• Plavecký kurz

     • V dňoch 25. - 27. septembra 2019 sa uskutočnil plavecký kurz v triedach II.AM, II.AP, II.AV a II.CK. Zažili sme hry vo vode, ale aj sme sa prestali báť vody a naučili sa plávať. Víťazmi v plaveckej súťaži vo svojich kategóriách sa stali Dominik Matějovský a Timea Peténiová. To všetko pod vedením Ing. Kamily Chovancovej a Ing. Ivana Troppa.

     • Najsilnejšia ruka je v Kežmarku

     • Dňa 25.10.2019 sa v Prešove konalo oblastné kolo súťaže Silná ruka stredných škôl. Našu školu reprezentovali 3 žiaci: Jozef Frankovský (II.CK) - hmotnostná kategória do 70kg, Martin Batory (IIV.AM) - hmotnostná kategória do 80 kg, Veronika Pitoňáková (III.CK) - hmotnostná kategória nad 65 kg.

      Všetci traja žiaci úspešne bojovali. Najsilnejšiu ruku vo svojej kategórii mal Jozef Frankovský a tým si vybojoval postup na celoslovenské kolo. Martin Batory bol 9. Postup na celoslovenské kolo si vybojovala aj Veronika Pitoňáková 4. miestom.

      Umiestnenie našich reprezentantov:

      Jozef Frankovský (do 70 kg) 1. miesto

      Martin Batory (do 80 kg) 9. miesto

      Veronika Pitoňáková (nad 65 kg) 4. miesto

                  Všetkým 3 našim študentom  gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a tešíme sa na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať v Košiciach.

                                                                                                                                             Ing. Kamila Chovancová

     • Kam na vysokú

     • Dňa  17. októbra 2019  sa žiaci študijných odborov veterinárne zdravotníctvo a hygiena (IV.AV), mechanik počítačových sietí (IV.AP),  výroba potravín (II.NP) a dopravná prevádzka (II.ND) zúčastnili akcie Kam na vysokú (raadshow) v hoteli Satel v Poprade.

      Spolu s výchovnou poradkyňou Ing. Zuzanou Rumlovou a majsterkou OV Ing. Veronikou Dziakovou sa raadshow zúčastnilo 17 žiakov, ktorí sa oboznámili s možnosťami štúdia na slovenských i českých vysokých školách v akademickom roku 2020/2021. Celkovo sa podujatia zúčastnilo približne 1050 stredoškolákov z Popradu, Spišskej Novej Vsi, Levoče, Vysokých Tatier, Kežmarku, Liptovského Mikuláša a ďalších miest.

      Ing. Zuzana Rumlová

     • III.A na KOŽAZ-e

     • Dňa 11. októbra 2019 začalo babie leto a trieda III.A, pod vedením Ing. Kamily Chovancovej a Ing. Ivana Troppa, využila pekné jesenné počasie na absolvovanie kurzu na ochranu života a zdravia človeka (KOŽAZ).

       

      Trasa bola nenáročná - Starý Smokovec - Hrebienok - Reinerova útulňa – Studenovodské vodopády a späť do Starého Smokovca. Žiaci si obohatili vedomosti o TANAP-e, o ochrane prírody a poniektorí spoznali nový kút nášho krásneho kraja.

                                                                                 Ing. Kamila Chovancová

     • Zemiaky naše každodenné

     • Žiaci SOŠ agropotravinárskej a technickeju sa zúčastnili kvízu „Zemiaky naše každodenné“.

      Žiaci odpovedali na otázky z oblasti biológie, histórie, pestovania a skladovania zemiakov, chorôb a škodcov, odrôd a v neposlednom rade stolová hodnota zemiakov.

      Na prvom mieste sa umiestnila Nikola Jannová z III.AV, na druhom mieste Michaela Komiňáková z II.AV a tretie miesto obsadila Alexandra Zakopjanová z II.AV.

      Víťazom srdečne blahoželáme.

                                                                                                              Ing. Martina Lachová

      Vyhodnotenie kvízu

      Umiestnenie    Meno a priezvisko           Trieda       Počet bodov

      1.                      Jannová Nikola                   III.AV                 52

      2.                      Komiňáková Michaela        II.AV                 50,5

      3.                      Zakopjanová Alexandra     II.AV                  41,5

      4.                      Frind Lukas                           I.AV                   40,5

      5.                      Garanyová Alexandra           III.AV                  28

      6.                      Šimšajová Alexandra             II.AV                  27,5

     • Úspech našich futsalistov

     • Dňa 8. októbra 2019 sa konalo okresné kolo vo futsale.

      Našu školu reprezentovalo družstvo chlapcov v zložení: Marek Alexovič, Dávid Gallik, Marián Kedzuch, Adam Krempaský, René Miškovič, Lukáš Pajer, Slavomír Smik, Adrián Soľava, Kristián Svitana, Samuel Vojtanek.

      Naši chlapci na silne obsadenom turnaji okresného kola vo futsale obsadili pekné 2. miesto. Hralo sa v dvoch skupinách. Našu skupinu chlapci jednoznačne vyhrali a vo finálovom zápase s Gymnáziom Spišská Stará Ves, prehrali najtesnejším rozdielom 0:1. Chlapci na začiatku turnaje nepatrili k favoritom, ale svojimi kvalitami a kolektívnym vystúpením presvedčili všetkých o opaku.

                                                                                                                   Ing. Ivan Tropp

     • Cezpoľný beh

     • Dňa 1. októbra 2019 sa konalo okresné kolo v cezpoľnom behu organizované CVC-čkom.

      Našu školu reprezentovali 2 družstvá žiakov:

      -          dievčatá:     Mária Krempaská, Viktória Pľutová, Ema Kovalčíková,

      -          chlapci:        Samuel Vojtanek, Marián Kedzuch, Kristián Svitana.

      Pekný výsledok dosiahli dievčatá. Mária Krempaská sa umiestnila na 3. mieste a v celkovom hodnotení sa družstvo umiestnilo na 3 mieste.

      Chlapci síce na stupienku víťazov nestáli, ale aj oni preukázali svoju zdatnosť, vytrvalosť a úspešne bojovali.

                                                                                                                                               Ing. Kamila Chovancová