• Vzdelanie je devíza,

    • ktorá nepodlieha devalvácii

    •  

     Naša škola poskytuje vzdelanie mladým ľuďom podľa ich záujmu, želania a momentálnych potrieb.

     Za sebou má bohatú históriu, veď za vyše 70 rokov svojho trvania premenila mnohým – rodičom i študentom - sny a túžby na skutočnosť.

     • Burza informácií stredných škôl

      Dňa 31. 1. 2023 sa konala Burza informácií stredných škôl za účasti 20-tich stredných škôl podtatranského regiónu na SOŠ Garbiarska v Kežmarku. Organizačne akciu spolu so školou zabezpečoval Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku a Centrum poradenstva a prevencie v Kežmarku.

      Predstavili sme všetky študijné a učebné odbory formou prezentácie, videí, bulletinov, rozhovorov s účastníkmi a tiež tvorivými dielňami v zastúpení potravinárskych odborov.

     • Spojené družstvo III.AP a III.AA majstrom školy vo florbale

      Dňa 27. januára 2023 sa uskutočnil v telocvični našej školy školský turnaj vo florbale. Turnaja sa zúčastnili výbery jednotlivých tried - II.ND a I.ND; III.E; II.E; I.E; III.AP a III.AA, III.AV a III.AM; II.AP a II.AM; I.AP a I.AM.

      Žiaci ukázali chuť bojovať, športovať a víťaziť. Zaujímavosťou turnaja bolo, že finále si zahrali žiaci jednej triedy - III.A, ktorí vytvorili dva tímy. Vo vyrovnanom finálovom zápase, zvíťazili žiaci odborov III.AP, III.AA. Na druhom mieste to bol výber III.AV a III.AM a na treťom mieste spojené triedy II.ND a I.ND.

     • Autoopravár Junior 2023

      Dňa 23. januára 2023 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Autoopravár Junior 2023, ktorého sa zúčastnilo 9 žiakov III.EA triedy. Víťazom sa stal Adrián Kruľ. Delené 2. miesto s rovnakým počtom bodov obsadili Patrik Čižík a Martin Čatloch.

      Víťaz školského kola postupuje na oblastné kolo, ktoré sa uskutoční 17. marca 2023 a organizačne ho zabezpečuje SOŠ automobilová Košice.

     • Zbierka pre deti z detského domova

      Počas decembra sa na našej škole uskutočnila zbierka pre deti z detského domova. Vyzbierané veci, hračky, kancelárske potreby sme rozdelili do balíčkov, aby si každý našiel pod stromčekom darček so svojím menom.

      V utorok 20. decembra 2022 sme tieto darčeky aj ostatné veci odviezli do detského domova v Spišskej Belej. S niektorými deťmi sme mali možnosť sa stretnúť aj osobne a podarovať im nejakú tú maličkosť. Bolo to nádherné vidieť úsmev na ich tvárach.

    • "Krásne Vianoce"

    • Počas vianočných trhov v Kežmarku naši žiaci reprezentovali našu školu hudobno-recitačným pásmom s názvom "Krásne Vianoce", ktoré si tu môžte pozrieť.

      

  • Mapa

  • Sledujte nás ...

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 4. 2. 2023
  • Jedálny lístok

    zatiaľ žiadne údaje
  • Dokumenty

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Partneri

  • Počet návštev: 3413109