• Duálne vzdelávanie

     • Tatranská mliekareň je situovaná v blízkosti najvyššieho pohoria na Slovensku – Vysokých Tatier. Nachádza sa v meste Kežmarok a dodáva svoje mliečne produkty zákazníkom na Slovensku, v Čechách a Maďarsku. Vyrába širokú škálu mliečnych produktov, hlavne syry s bielou plesňou, syry s modrou plesňou, čerstvé mlieka, trvanlivé mlieka, tvarohy, dezerty, kyslomliečne produkty a ďalšie gastronomické výrobky. Tatranská mliekareň si uvedomuje súčasný trend zdravého životného štýlu a vzrastajúci dopyt po BIO produktoch. Vlastní najmodernejšie zariadenie schopné produkcie s vysokou kvalitou.

      Tatranská mliekareň sa zapojila do programu duálneho vzdelávania, aby predišla výkyvom vo výrobnej sfére spôsobeným nedostatkom pracovnej sily, odchodom do dôchodku a prirodzenou fluktuáciou zamestnancov. Duálne vzdelávanie je spôsob prípravy na budúce povolanie. Žiak sa učí, ako premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo u zamestnávateľa. Praktická príprava prebieha v reálnych podmienkach spoločnosti a ponúka: osobné ochranné pracovné prostriedky, prípravu na povolanie v reálnych podmienkach zamestnávateľa, získavanie pracovných návykov priamo počas štúdia, odborné vzdelávanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov.