• Záverečná skúška 2022

   • Milí študenti,

    pomaly nadišiel čas, na ktorý tak dlho čakáte. Čas záverečnej skúšky. Od dnes Vás budeme priebežne informovať o termínoch a postupe na záverečných skúškach.

    Dokumenty, ktoré budeme zverejňovať si treba vždy dôkladne prečítať. V prípade otázok sa obráťte na svojich triednych učiteľov, alebo vyučujúcich, ktorí Vás pripravujú na predmety, z ktorých budete robiť skúšky. Informácie budú postupne zverejňované na webovej stránke školy a prostredníctvom Edupage.

    Prajeme Vám plno chuti do učenia, elánu, vytrvalosti a nech sa vaše sny vyplnia.

    1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje určovanie termínov konania záverečnej skúšky a upravuje časti záverečnej skúšky. V zmysle uvedenej novely školského zákona a v súlade s § 161k školského zákona určuje a zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR termíny riadneho a mimoriadneho skúšobné obdobia konania záverečnej skúšky. Ďalšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

    Informácie - záverečné skušky 1