• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
  • Virtuálna prehliadka školy

  • Ponuka štúdia na školský rok 2024/2025

   Buleten 2024/25 - na stiahnutie

     • Komu sa nelení, tomu zelení...

      Ku koncu školského roku neodmysliteľne patrí aj odmeňovanie žiakov za ich študijné výsledky, prácu v škole aj za účasť na rôznych súťažiach. V tomto školskom roku sa pri oceňovaní našich žiakov podieľal aj Termal park Vrbov, zastúpený Ing. Petrom Múdrym.

      Medzi ocenenými žiakmi sú Lenka Ťažká, Lucia Šedivá, Petra Pirhalová, ktoré úspešne reprezentovali školu na celoslovenskej súťaži Mladý ekofarmár, za aktívnu prácu v škole boli ocenení žiaci Melánia Martonová, Patrik Kromka, Tadeáš Neupauer, Daniela Bednarčíková, Tomáš Polčák, Maroš Štefaňák a Tomáš Paliga.

     • Exkurzie na farme v Komárome

      Dňa 26. júna 2024 sa žiaci I.AM, I.AV, II.AM, II.AV, III.AM, III.AV a II.EM zúčastnili odbornej exkurzie na farme v Komárome pod pedagogickým dozorom s Ing. Martinou Lachovou, Ing. Kamilou Chovancovou, Ing. Veronikou Dziakovou a Bc. Jaroslavom Bolcarom.

      Žiakom bola predstavená firma SANO, ktorá sa zaoberá výrobou vysokokvalitných krmív a špeciálnych produktov pre moderné poľnohospodárstvo. Sano vyvíja digitalizované vzorové farmy založené na umelej inteligencii a jednou z troch najlepších mliečnych fariem v blízkosti slovenských hraníc v katastrálnom území Komárom – poľnohospodársky podnik Solum Mezőgazdasági Zrt. mali možnosť vidieť aj naši žiaci.

     • Záverečné skúšky v III.CB a III.CC

      Dňa 17. júna 2024 žiaci učebných odborov biochemik so zameraním na mliekarskú výrobu a cukrár úspešne ukončili štúdium na našej škole vykonaním praktickej a teoretickej časti záverečnej skúšky.

      Preukázali výborné praktické zručnosti i teoretické vedomosti pod vedením svojich učiteľov a majstrov odbornej výchovy. Do ďalšieho pracovného a niektorým do „študijného“ života prajeme veľa úspechov naplnenie očakávaní a prianí.

     • Hodina slovenčiny v Kežmarskom lýceu

      Študenti tretieho ročníka študijných odborov zažili netradičnú hodinu slovenského jazyka a literatúry.

      Navštívili Lyceálnu knižnicu v Kežmarku, ktorá je najväčšou školskou knižnicou nielen na Slovensku, ale aj v celej strednej Európe. V jej policiach je uložených 150 000 zväzkov kníh z toho 2600 kníh zo 16. storočia. Medzi nimi je aj 53 prvotlačí vytlačených od vynájdenia kníhtlače. Ich kroky ďalej viedli do Dreveného artikulárneho kostola a Nového evanjelického kostola, kde si vypočuli zaujímavý výklad o ich výstavbe a histórii.

     • Záverečné skúšky v IV.CK

      V dňoch 13. a 14. júna 2024 v elokovanom pracovisku v Ľubici vykonávali 1. časť záverečnej skúšky žiaci IV.CK a to praktickú. V predstihu si vylosovali témy, zostavili slávnostné menu a pod vedením majstrov OV Bc. Andrei Hanesovskej, Viery Hudačkovej a Mareka Kováča pripravili chutné jedlá a múčniky.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Mapa

  • Sledujte nás ...

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 21. 7. 2024
  • Jedálny lístok

   • Piatok12. 07.
   • zatiaľ žiadne údaje
  • Dokumenty

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Partneri

  • Počet návštev: 699344