• Zemiaky naše každodenné

      Pri príležitosti konania 18. ročníka Spišského zemiakarského jarmoku v Spišskej Belej bude naša škola pod vedením učiteľky Ing. Martiny Lachovej organizovať kvízovu súťaž o zemiakoch pre všetkých našich žiakov.

      Trojica najlepších bude odmenená hodnotnými cenami a diplomom od organizátorov 18. ročníka Spišského zemiakarského jarmoku.

     • Zelená otvoreným školám

      Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument „Zelená otvoreným školám“, ktorý je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

      Bezpríznakovosť

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede.

     • Do školy a do práce na bicykli

      Využite ako svoj dopravný prostriedok do školy alebo do práce bicykel, šetrite životné prostredie, spravte niečo pre svoje zdravie a vyhrajte hodnotné vecné ceny.

      Takto v jednej vete by sme charakterizovali súťaž „Do školy a do práce na bicykli“. V dnešnej dobe, kedy sa kladie čoraz väčší dôraz na ochranu životného prostredia a znižovanie dopadov znečisťovania ovzdušia automobilmi, presadnime na svoje bicykle a urobme takto na prvý pohľad malý krok pre dosiahnutie tohto dôležitého cieľa.

     • Exkurzia ,,Ranč Čajka“

      Dňa 20. júna 2022 sa žiaci I.AV a Ing. Mária Kubová zúčastnili exkurzie na Ranči Čajka. Žiaci mali možnosť zužitkovať svoje vedomosti z anatómie, z odbornej praxe pri vyšetrení TRIASU a pozorovať správanie koní.

      Na ranči okrem jazdeckých a výkonných koní žiaci videli rôzne plemená hrabavej a vodnej hydiny, králikov a psov.

     • Návšteva v mestskej knižnici v Kežmarku

      V rámci hodín slovenského jazyka a literatúry si študenti prvého a druhého ročníka študijných odborov prehĺbili svoj pozitívny vzťah ku knihám a k čítaniu návštevou mestskej knižnice. Privítala nás PhDr. Jana Schönová, ktorej ďakujeme za odborný výklad podaný veľmi zaujímavo a pútavo. Študenti mali možnosť dozvedieť sa o histórii knižnice, o jej činnosti a tiež vidieť priestory knižnice.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 26. 9. 2022
  • Jedálny lístok

   • Streda21. 09.
   • Juhočeská kulajda (180/200/220/250)
    1: Ragú z daniela s brusnicovou omáčkou (110/130/148/165)
    Cestoviny (120/140/165/185)
    Prírodná ovocná šťava 100% (150/200/200/250)
    2: Lasagne s cuketou (170/220/280/340)
    Prírodná ovocná šťava 100% (150/200/200/250)
   • Štvrtok22. 09.
   • Polievka zeleninová (180/200/220/250)
    Ryža (8/10/10/12)
    1: Sekaná pečienka (50/70/85/100)
    Zemiaky na kyslo (190/220/260/280)
    Chlieb k prívarku celozrnný (40/60/80/100)
    Voda s citrónovou šťavou a bylinkami (150/200/200/250)
    2: Zeleninový šalátový tanier (-/-/-/270)
    Banketka / 2 ks (50/70/80/100)
    Voda s citrónovou šťavou a bylinkami (150/200/200/250)
  • Tlačivá

  • Dokumenty

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje