• Záverečná skúška 2023

   • Milí študenti,

    pomaly nadišiel čas, na ktorý tak dlho čakáte. Čas záverečnej skúšky. Od dnes Vás budeme priebežne informovať o termínoch a postupe na záverečných skúškach.

    Dokumenty, ktoré budeme zverejňovať si treba vždy dôkladne prečítať. V prípade otázok sa obráťte na svojich triednych učiteľov, alebo vyučujúcich, ktorí Vás pripravujú na predmety, z ktorých budete robiť skúšky. Informácie budú postupne zverejňované na webovej stránke školy a prostredníctvom Edupage.

    Prajeme Vám plno chuti do učenia, elánu, vytrvalosti a nech sa vaše sny vyplnia.

    1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje určovanie termínov konania záverečnej skúšky a upravuje časti záverečnej skúšky a vyhlášky 224/2022 Z.z. o strednej škole platnej od 01.07.2022. 

    Novela školského zákona s účinnosťou od 1.1.2022 a nová vyhláška o strednej škole s účinnosťou od 1.7.2022 zmenili vybrané procesy týkajúce sa záverečnej skúšky a maturitnej skúšky v strednej odbornej škole.

    Zmeny sa týkajú najmä:

    - zrušenia písomnej časti záverečnej skúšky,

    - možnosti výkonu záverečnej skúšky podľa jednotných zadaní spracovaných SaPO,

    - vyjadrovania sa SaPO k témam záverečnej skúšky,

    - skladby skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku,

    - verejného priebehu časti záverečnej skúšky.

     

    Harmonogram záverečných skúšok a menovanie členov

    Informacie 1 - záverečné skúšky 2023

    Harmonogram a menovanie členov