• Prijímacie skúšky 2023

   • Milí žiaci základných škôl,

    na tomto mieste Vám budeme podávať všetky informácie ohľadom prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024.

    Dokumenty, ktoré budeme zverejňovať si treba vždy dôkladne prečítať. V prípade otázok nás kontaktujte prostredníctvom EduPage, resp. telefonicky, alebo sa obráťte na svojich výchovných poradcov. 

    Prajeme Vám plno chuti do učenia, elánu a šťastnú ruku pri výbere strednej školy, kde budete pokračovať v ďalšom štúdiu.

   • Termíny prijímacích skúšok

   • 1. kolo            1. termín         4. 5. – 5. 5. 2023

                            2. termín         9. 5. – 10. 5 . 2023

    2. kolo                                     20. 6. – 21.6. 2023

    (len v prípade voľných miest)