Stredná odborná škola agropotravinárska a technická

KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK, tel.: 052/4523040, E-mail: sekretariat@soskezmarok.sk

Get Adobe Flash player

Prekladač

Kontakty

Najlepšie eseje z oblasti ekologického poľnohospodárstva z Kušnierskej brány

 V kongresovej sále Agroinštitútu v Nitre pri príležitosti konania národných osláv Svetového dňa potravín vyhlásili výsledky súťaže o najlepšiu esej, ktorá bola vyhlásená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prostredníctvom časopisu Zemědelská pôdohospodárska škola..

Oficiálne znenie  témy bolo Poľnohospodárske družstvá – kľúč k uživeniu sveta, so zámerom zdôrazniť úlohu družstiev v zabezpečovaní potravinovej bezpečnosti a ich príspevku v odstránení hladu. Práve úloha družstiev a vidieckych organizácií sa premietlaaj v rozhodnutí Valného zhromaždenia OSN, aby vyhlásiť rok 2012 za Medzinárodný rok družstiev.  

            V celoslovenskej konkurencii  žiakov stredných odborných škôl si výborne počínali naše študentky ekonomiky pôdohospodárstva.  Prvenstvo získala Zuzana Monková a tretie miesto obsadila Karina Compelová. Víťazné eseje budú uverejnené v časopise Zemědelská poľnohospodárska škola, na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a na stránke Europe Direct Nitra.

           Obom dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a výbornú propagáciu ekologického pôdohospodárstva a biopotravín v radoch širokej spotrebiteľskej verejnosti.

Návštevnosť

DnesDnes553
VčeraVčera533
Celkom od 4.5.2017Celkom od 4.5.2017433054

Agenda školy

Akcie