Stredná odborná škola Agropotravinárska a technická

KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK, tel.: 052-4523040, mail : sekretariat@soskezmarok.sk

Get Adobe Flash player

Prekladač - Translate

Súťaže

 

Predchodca našej školy Roľnícka škola v Kežmarku vznikla 1. septembra 1949.

Pokračovateľom tejto školy po roku 1958 bola Poľnohospodárska učňovská škola a od roku 1962 Poľnohospodárske odborné učilište. V roku 1972 došlo k integrácií so SPTŠ, ktorá sa neosvedčila, a preto v roku 1976 došlo k ich delimitácií.

Od 1.septembra 1978 vystupuje naša škola pod názvom Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Kežmarku. V školskom roku 1994/95 sa škola ako samostatný celok usídlila na Kušnierskej 2 v Kežmarku. Novelizáciou školského zákona z roku 1990 nastali podstatné zmeny v riadení a financovaní vyvolané transformáciou spoločnosti. Mení sa obsahové zameranie nášho SOU, nastáva renesancia nových odborov, škola vystupuje v podstate ako integrovaná poľnohospodársko - potravinársko - mechanizačná škola. Pribúdajú nové učebné a študijné odbory, podľa požiadaviek trhu práce v našom regióne.

Od 1. 9. 2007 škola používala názov Stredné odborné učilište Kežmarok. Od 1.9.2008 bola škola premenovaná na Strednú odbornú školu, Kušnierska 2, Kežmarok.

Od. 1.9.2011 škola používa názov Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok.

 

Návštevnosť

DnesDnes324
VčeraVčera763
Celkom od 4.5.2017Celkom od 4.5.2017314163

Agenda školy

Akcie