Stredná odborná škola agropotravinárska a technická

KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK, tel.: 052/4523040, E-mail: sekretariat@soskezmarok.sk

Get Adobe Flash player

Prekladač

Kontakty

Prvý raz  - príprava pred burzou

  Jedného pekného dňa sa naša pani učiteľka Ing. Oľga Benčová ponáhľala s prípravou prezentácie na burzu škôl. Bolo jej treba pomôcť, preto sme sa prihlásili my, dievčatá z odboru veterinárstvo Aňa a odboru ekonomika Majka a Evka. Prichystali sme modely zvierat, pitevné pomôcky, odbornú literatúru, mikroskop, fotografie na panely a ďalší propagačný materiál. Do Kežmarku nás odviezol školským autom pán školník. Tam sme vyložili veci a čakali na pokyny. V triede, ktorú nám vyhradili na prezentáciu, sme  uložili stoličky, lavice a začali inštalovať naše pomôcky. Napísali sme aj názvy pomôcok. Medzitým prišli učitelia a žiaci z ďalších  odborov Kušnierskej brány 349/2. Spoločne sme spracovávali nástenky, knihy a usporiadali sme to tak, aby na nasledujúci deň deviataci zo základných škôl mali predstavu, čo sa v našej škole dá študovať.

Boli sme radi, že sme mohli pomôcť.

 Anna Kriaková II.AV

 

Druhý raz – priamo na burze

.18. októbra 2012 sme sa zúčastnili na burze stredných škôl kežmarského okresu. V priestoroch HA Otta  Brucknera  sme  mali pridelenú triedu, v ktorej sme predstavili  odbory našej školy t.j.  Kušnierskej brány 349/2, žiakom deviateho ročníka základných škôl. Predstavovali sme študijné  a učebné odbory.  Žiaci z jednotlivých odborov predstavili mladším žiakom to,  čo sa v týchto  odboroch učia.

My sme zastupovali odbor veterinárny zdravotník a hygiena potravín. Mali sme králika a morča, ktorých si všetci mohli pohladkať. Predstavili sme aj odborné knihy, pomôcky na pitvu, ošetrovanie zvierat a fotografický materiál,  na ktorom mohli vidieť, kde všade sa zúčastňujeme odbornej  praxe.

Ďalšie maturitné odbory ako agropodnikanie, ekonomika pôdohospodárstva,  mechanik počítačových sietí, pracovník marketingu  predstavili predovšetkým cez videoprojekciu Mgr. Ján Hanuliak ,  Ing. Zuzana Rumlová a Ing. Oľga Benčová. Chlapci, budúci mechanici počítačových sietí, mali ukážku počítačov,  na  ktorých spracovávali informácie.

Učebné odbory autoopravár, podlahár, mäsiar kuchár, mäsiar, cukrár pekár, pekár, cukrár kuchár, cukrár sa prezentovali svojimi výrobkami  / pečivom, malými tortičkami, ukážkami ozdobovania cukrárenských výrobkov, jednohubkami,  automobilovými zostavami,  výrobkami z dreva a kovu/ a fotodokumentáciou z odborného výcviku. Veľmi zaujímavá bola nová informácia pre budúcich žiakov, ktorí sa prihlásia do študijných odborov a to PROSPECHOVÉ ŠTIPENDIUM. Pre budúcich mäsiarov zase INTERNÁT ZADARMO. Kto sa zúčastnil na našej prezentácii dostal aj informačnú brožúrku o škole .

Stredná odborná škola Kušnierska brána 349/2  poskytuje veľké množstvo zaujímavých a v praxi uplatniteľných odborov a   patrí medzi najväčšie školy v prešovskom kraji.

Dúfame, že sme  zaujali žiakov zo základných škôl  a budeme veľmi radi,  ak sa k nám prihlásia.

                                                                                      Žiaci II. AEV    

                                                         Adrián Bednár, Anna Králiková,  Gabriela Michňová,

Návštevnosť

DnesDnes55
VčeraVčera551
Celkom od 4.5.2017Celkom od 4.5.2017375818

Agenda školy

Akcie