Stredná odborná škola Agropotravinárska a technická

KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK, tel.: 052-4523040, mail : sekretariat@soskezmarok.sk

Get Adobe Flash player

Prekladač - Translate

Súťaže

Jednou z tradičných akcií našej školy býva brigáda pri jarných prácach na chmeľnici v Českej republike.

Prvýkrát sa chmeľovka uskutočnila ešte v roku 1992, s počtom študentov cca 180, odvtedy sa, s malými prestávkami, koná pravidelne rok po roku. Cieľom akcie je poskytnúť žiakom možnosť často prvého vlastného zárobku, poukázať na fakt, že peniaze sa spravidla zarábajú ťažko. Študenti sú taktiež vystavení realite odlúčenia sa z domova, od najbližších, zažívajú skúsenosť života v spoločnom kolektíve, kde sa musia prispôsobiť potrebám spolužiakov. Dôležitá je aj možnosť otestovať svoje schopnosti, odolnosť tak po fyzickej, ako aj po psychickej stránke. Mnohí naši absolventi sa ku spomienkam na chmeľ vracajú počas celého života.

Po pripojení školy z Pradiarne sa, v posledných rokoch, cestuje až do malej obce Stekník, neďaleko Žatca. Do Prahy cestujeme rýchlikom, odtiaľ, ešte hodinu a pol, autobusom. Ubytovanie je zabezpečené v zrekonštruovaných ubytovniach, v izbách po 6 až 8 žiakov vybavených elektrickým kúrením, plastovými oknami a policami na veci žiakov. Pamätníci týchto brigád si isto spomínajú na dymiace petríky. Súčasťou ubytovne sú sociálne zariadenia, sprchy, kde nechýba teplá voda. Máme k dispozícii miestnosť s televízorom a vonku, pod prístreškom, stolný futbal – calcetto. Strava je zabezpečená 5-krát denne, raňajky, olovrant a večera sú na ubytovni, desiatová polievka a obed je vydávaný na poli. Náklady na toto všetko hradí agentúra, doprava a ubytovanie je zdarma, na stravu prispievajú žiaci zo zárobku čiastkou 65 Kč na deň.

Tento rok sa brigáda konala v čase od 28.4. do 9.5. s počtom 41 žiakov prevažne z prvého ročníka (I.A, I.E a I.CK) pričom stav bol doplnený o žiakov z dvojročných odborov. Pracovná doba bola stanovená do 16.00 hodiny, ale zvyklo sa končiť aj skôr, pokiaľ sa podarilo urobiť určený výkon. Prevažne dievčatá pracujú pri zavádzaní chmeľu – namotávanie rastliny na drôt, chlapci zapichujú drôty. V oboch prípadoch ide o ťažkú, namáhavú prácu na chrbticu a kĺby, zvyčajne na nás páli ostré slnko a špeciálne tento rok nás, v nadmernej miere, otravoval bodavý hmyz. Súčasťou výbavy na pole tak bol repelent, fenistil a tabletky od bolesti, na unavené kríže bol dobrý Fastum gel.    

Naši žiaci potvrdili, že sa práce neboja a robiť vedia. Keďže odmeňovanie je úkolové – zárobok závisí od výkonu žiaka, mnohí to brali ako súťaž a predbiehali sa pri dosahovaní vyšších výkonov. Tí zdatnejší ostávali na poli aj dlhšie. Oplatilo sa im to. V histórii chmeľovky som sa s takými zárobkami študentov ešte nestretol. Priemerný zárobok u dievčat bol 6168 Kč, čo v prepočte činí 237 €. Až 5 dievčat zarobilo v čistom cez 300 €. U chlapcov bola priemerná mzda 3757 Kč, teda 145 €. Dlhodobo sa ukazuje, že slečny, v tomto veku, sú vytrvalejšie a odolnejšie. S výkonmi i kvalitou práce bolo spokojné aj vedenie podniku.

Pri návrate sme sa tradične zastavili v Prahe, pozreli si orloj a trocha nasali atmosféru veľkomesta. Chmeľovka nie je za odmenu, účasť na nej je dobrovoľná. Naši študenti ukazujú, že sa vedia prekonať, vedia zabojovať, navzájom si pomôcť a rešpektovať jeden druhého. Patrí im poďakovanie nielen za prácu, ale aj za pomerne slušné správanie počas brigády.

Ing. Tomáš Hudáček, vedúci akcie                      

 

Návštevnosť

DnesDnes390
VčeraVčera669
Celkom od 4.5.2017Celkom od 4.5.2017200725

Agenda školy

Akcie