Stredná odborná škola Agropotravinárska a technická

KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK, tel.: 052-4523040, mail : sekretariat@soskezmarok.sk

Get Adobe Flash player

Prekladač - Translate

Súťaže

V stredu 15. novembra 2017 sa v budove našej školy zišli stovky žiakov končiacich ročníkov základných škôl, ich rodičia, výchovní poradcovia a učitelia na Burze škôl,

ktorú organizačne pripravil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku v spolupráci s našou školou.

Burza škôl prebiehala od 8.00 do 13.00 hodiny a bola zameraná na poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na stredných školách a ich študijnom zameraní.

Na burze sa veľmi vhodne a kreatívne predstavila aj naša škola. Prezentačná miestnosť na prvom poschodí bola v plnej permanencii počas celého dňa. Prezentáciou školy, tvorivými dielňami, exotickými zvieratami a ponúkanými výrobkami sme zaujali nielen „záklaďákov“, ich učiteľov a rodičov , ale aj pedagógov i študentov zúčastnených stredných škôl.

Všetkým zainteresovaným patrí úprimné poďakovanie za vykonaný kus užitočnej práce pri propagácii školy.

Návštevnosť

DnesDnes6
VčeraVčera299
Celkom od 4.5.2017Celkom od 4.5.2017143666

Agenda školy

Akcie