Stredná odborná škola Agropotravinárska a technická

KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK, tel.: 052-4523040, mail : sekretariat@soskezmarok.sk

Get Adobe Flash player

Prekladač - Translate

Súťaže

Prezentovali sme sa na Burze príležitostí v Košiciach

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) zorganizoval podujatie pre žiakov a zamestnávateľov pod názvom Burza príležitostí, ktoré sa uskutočnilo 2. marca 2017 v priestoroch Kunsthalle na Rumanovej 1 v Košiciach v čase od 9.00 do 17.00 hod. pod záštitou primátora mesta Košice Richarda Rašiho.

 

Podujatie  bolo jedným z mnohých, ktoré sa zrealizovali vďaka projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce, ktorý bol financovaný prostredníctvom Švajčiarskeho finančného mechanizmu.

Na burze ŠIOV predstavil konkrétne výsledky projektu, ďalej špeciálnu webovú platformu a informačnú brožúru o výhodách ponúkaných stredným odborným školám v rámci zákona o verejnom obstarávaní. Naša škola sa prezentovala tvorivými dielňami žiakov potravinárskych učebných odborov (Veronika Kubašovská a Kristína Halčinová zo IV.CK) pod vedením MOV Ing. Veroniky Dziakovej a Ing. Kataríny Porubovičovej a prezentáciou o možnostiach štúdia na našej škole.

 

 

Návštevnosť

DnesDnes25
VčeraVčera299
Celkom od 4.5.2017Celkom od 4.5.2017143685

Agenda školy

Akcie