Stredná odborná škola

KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK, tel.: 052-4523040, mail : sekretariat@soskezmarok.sk

Get Adobe Flash player

Prekladač - Translate

Súťaže

logo

Nový učebný odbor na SOŠ Kušnierska brána – BIOCHEMIK – mliekarská výroba (2987 H 01)

 

             V rámci duálneho vzdelávania, v ktorom teoretickú prípravu zabezpečuje vo svojich priestoroch stredná škola a praktickú prípravu formou odborného výcviku zabezpečuje vo svojich výrobných prevádzkach firma, pričom po vyučení garantuje aj stále pracovné miesto, SOŠ Kušnierska brána 349/2 Kežmarok v spolupráci s firmou Tatranská mliekareň Kežmarok otvára v školskom roku 2017/2018 nový trojročný odbor pre chlapcov aj dievčatá – 29 87 H 01 BIOCHEMIK - mliekarská výroba.

            Žiaci sa naučia vykonávať fyzikálno-chemické mikrobiologické rozbory surovín, spracúvať mlieko a pomocné látky, vyrábať mliečne výrobky, maslo, syry, tvaroh, jogurty a ovládať a obsluhovať príslušnú techniku, stroje a zariadenia, príslušné technológie, základy ekonomiky výroby a služieb.

            Absolventi sú kvalifikovaní pracovníci schopní samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu a gastronómie. Ovládajú príslušnú techniku, stroje a zariadenia, príslušné technológie, základy ekonomiky výroby a služieb, sú pripravení na výkon odborných činností v potravinárstve, vo veľkovýrobných podmienkach, v stredných i malých podnikoch, v predaji a hodnotení potravinárskych výrobkoch, ich expedícií a ďalších službách, ako aj na samostatné podnikanie.

            Po ukončení štúdia získajú výučný list a sú spôsobilí zaradiť sa do jednotlivých odvetví potravinárskeho priemyslu, pracovať samostatne v potravinárskych a gastronomických prevádzkach alebo pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať maturitné vysvedčenie končiacou maturitnou skúškou.

 

 

Návštevnosť

DnesDnes99
VčeraVčera314
Celkom od 4.5.2017Celkom od 4.5.201747463

Akcie