Stredná odborná škola

KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK, tel.: 052-4523040, mail : sekretariat@soskezmarok.sk

Get Adobe Flash player

Prekladač - Translate

Súťaže

                Už tradične v predvianočnom období 14. decembra naša škola otvorila svoje brány, aby jej žiaci, učitelia a ostatní zamestnanci počas dňa otvorených dverí predstavili žiakom základných škôl, ich učiteľom a rodičom školskú atmosféru a podmienky na štúdium vo všetkých študijných i učebných odboroch.

Záujemcovia mohli počas návštevy získať relevantné informácie o možnostiach štúdia v školskom roku 2017/2018. Súčasťou prezentácie boli ukážky práce potravinárskych odborov, spojené s ochutnávkou, výrobky z dreva, ukážky praktických činností v autodielni, laboratóriu a učebni mechanikov počítačových sietí, ako aj expozícia zvierat chovateľského areálu. Na dvore školského areálu sa mohli návštevníci oboznámiť s najmodernejšou technikou mechanizácia poľnohospodárstva od firmy John Deere.

            Zaujala aj prezentácia nového učebného odboru biochemik so zameraním na mliekarskú výrobu v spolupráci sa firmou Tatranská mliekareň (TAMI), ktorá sa bude v rámci duálneho vzdelávania spolupodieľať na odbornej príprave. Táto kežmarská firma zabezpečí odborný výcvik priamo vo svojich prevádzkach a po ukončení štúdia absolventom garantuje stále pracovné miesto.

            Srdečne ďakujeme všetkým školám, ktoré umožnili svojim žiakom návštevu našej školy a veríme, že mnohí z nich rozšíria rady žiakov našej školy, školy, ktorej krédom je SPOKOJNOSŤ, spokojnosť žiakov, učiteľov i rodičov.

 

 

Návštevnosť

DnesDnes445
VčeraVčera739
Celkom od 4.5.2017Celkom od 4.5.201777577

Akcie