Stredná odborná škola Agropotravinárska a technická

KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK, tel.: 052-4523040, mail : sekretariat@soskezmarok.sk

Get Adobe Flash player

Prekladač - Translate

Súťaže

V utorok, 12. apríla 2016, sa žiaci II.AM triedy zúčastnili odbornej exkurzie na pracovisku firmy AGRO KMK v Kežmarku – časť Pradiareň.

Akcia bola zameraná na predstavenie modernej poľnohospodárskej techniky tohto podniku. Sprievodné slovo a vysoko erudovaný odborný výklad zaznel z úst konateľov firmy Ing. Kačmareka a p. Koššára. Žiaci mali možnosť dozvedieť sa o smerovaní mechanizácie poľnohospodárstva v súčasnosti a boli im prezentované nové trendy vývoja v tejto oblasti. Firma disponuje špičkovou technikou a práve tá najviac pútala pozornosť chlapcov. Verím, že poznatky z exkurzie žiaci využijú v ďalšom štúdiu a neskôr v praxi.

Ing. Tomáš Hudáček

Návštevnosť

DnesDnes3
VčeraVčera299
Celkom od 4.5.2017Celkom od 4.5.2017143663

Agenda školy

Akcie