Stredná odborná škola Agropotravinárska a technická

KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK, tel.: 052-4523040, mail : sekretariat@soskezmarok.sk

Get Adobe Flash player

Prekladač - Translate

Súťaže

S možnosťami ďalšieho vzdelávania v priestoroch elokovaného pracoviska v Toporci sa mohli oboznámiť žiaci a rodičia základnej školy

počas Dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil dňa 23. marca 2016. Návštevníci  v príjemnej atmosfére mali jedinečnú príležitosť získať aktuálne informácie o možnostiach štúdia na škole a najmä v učebných odboroch stavebná výroba, potravinárska výroba a praktická žena, ktoré môžu absolvovať v Toporci.  V rámci DOD videli žiakov v praktickej činnosti v jednotlivých učebných odboroch. Pre všetkých bola pripravená powerpointová prezentácia, letáčiky, tvorivé dielne a aj chutné občerstvenie, nachystané vyučujúcimi Ing. Ivetou Fodorovou, Mgr. Ľubomírom Pitoňákom, Bc. Jánom Olekšákom a súčasnými žiakmi.

Veríme, že poskytnuté informácie im pomôžu správne sa rozhodnúť a od septembra sa mnohí stanú našimi žiakmi.

Návštevnosť

DnesDnes4
VčeraVčera299
Celkom od 4.5.2017Celkom od 4.5.2017143664

Agenda školy

Akcie