Stredná odborná škola Agropotravinárska a technická

KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK, tel.: 052-4523040, mail : sekretariat@soskezmarok.sk

Get Adobe Flash player

Prekladač - Translate

Súťaže

Dňa 21. 02. 20018 sa majsterky odborného výcviku Bc. Andrea Hanesovská, Ing. Katarína Vaverčáková zúčastnili súťaže

o Najkrajší cukrársky výrobok a Najkrajší pekársky výrobok s tematikou Veľkej noci, ktorú usporiadala Hotelová akadémia v Košiciach.

Súťaž organizoval Cech cukrárov a pekárov východného Slovenska za účasti štyroch stredných odborných škôl -  SOŠ Levoča, HA Košice, Spojená škola Košice a SOŠ Kušnierska brána Kežmarok. Súčasťou súťaže bola prezentácia výrobkov pekárenských a cukrárenských súkromných firiem.

Naša škola obsadila 1. miesto v kategórii Najlepší pekárenský výrobok, 2. miesto v kategórii Najlepší cukrárenský výrobok a 1. miesto sme získali v celkovom poradí škôl.

 

Návštevnosť

DnesDnes21
VčeraVčera473
Celkom od 4.5.2017Celkom od 4.5.2017230380

Agenda školy

Akcie