Stredná odborná škola Agropotravinárska a technická

KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK, tel.: 052-4523040, mail : sekretariat@soskezmarok.sk

Get Adobe Flash player

Prekladač - Translate

Súťaže

dňoch 10. – 12. mája 2017 sa uskutočnilo celoštátne kolo 18. ročníka súťaže žiakov stredných odborných škôl „Mladý ekofarmár“ v SOŠ Pruské.

Prešovský kraj reprezentovali traja žiaci našej školy študijné odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena Chalúpková Monika, Kessel Matej zo IV. AV a Čatlochová Karina z II. AV pod vedením Ing. Veroniky Dziakovej. Vedomosti a zručnosti súťažiacich sa hodnotili v piatich odborných komisiách: test o mlieku, vlastné dojenie v dojárni, laboratórne skúšky surového kravského mlieka, degustačné skúšky, krmovinárstvo.

Za účasti 21 žiakov zo stredných škôl z celého Slovenska zameraných na poľnohospodárstvo, veterinárstvo, ekológiu a rozvoj vidieka naši žiaci sa umiestnili v druhej polovici štartovného poľa. Škola mala zastúpenie aj v celoštátnej komisii, kde Ing. Oľga Benčová pracovala ako členka hodnotiacej komisie pri laboratórnych skúškach surového kravského mlieka.

Súťaž preverila vedomosti a zručnosti súťažiacich v oblasti výroby, hodnotenia a spracovania mlieka a súčasne vytvorila podmienky na výmenu skúseností pedagógov z odborných škôl.

Vyhlasovateľ súťaže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a odborný garant Štátny inštitút odborného vzdelávania poverili už po štvrtýkrát našu školu organizáciou celoštátneho kola tejto súťaže v budúcom školskom roku.

Veríme, že v máji 2018 pripravíme finále 19. ročníka k všeobecnej spokojnosti, čím prispejeme k propagácii nielen našej školy či podtatranského regiónu, ale aj poľnohospodárskej výroby a produkcie mlieka, ktoré je tak prepotrebné pri správnej výžive človeka.                                                                                        

Návštevnosť

DnesDnes313
VčeraVčera397
Celkom od 4.5.2017Celkom od 4.5.2017152265

Agenda školy

Akcie