Stredná odborná škola Agropotravinárska a technická

KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK, tel.: 052-4523040, mail : sekretariat@soskezmarok.sk

Get Adobe Flash player

Prekladač - Translate

Súťaže

Dvojica žiakov tretieho ročníka učebného odboru autoopravár, Kredatus Darius a  Ohálek Adrián,

sa po úspešnom absolvovaní školského kola zúčastnila oblastného kola 18. ročníka   súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2017, ktoré usporiadala Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2 v Košiciach.

            Súťaž pozostávala z dvoch disciplín - vedomostný test so 60 otázkami z celého trojročného učiva a  poznávacia časť , zameraná na pomenovanie jednotlivých súčiastok motorových vozidiel a náhradných dielov. Súčasťou súťaže bolo aj výpočet objemu a premien jednotlivých veličín a jednotiek SI.

            S náročnými úlohami sa naši žiaci vysporiadali so cťou a umiestnili sa 15. a 18. mieste medzi tridsiatkou súťažiacich. Za vzornú reprezentáciu školy žiakom ďakujú majstri odbornej výchovy Štefan Krull a Jaroslav Beskyd, ktorí žiakov na súťaž pripravovali a aj sprevádzali v oblastnom kole.

Návštevnosť

DnesDnes203
VčeraVčera476
Celkom od 4.5.2017Celkom od 4.5.2017163367

Agenda školy

Akcie