Stredná odborná škola agropotravinárska a technická

KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK, tel.: 052/4523040, E-mail: sekretariat@soskezmarok.sk

Get Adobe Flash player

Prekladač

Kontakty

Vo štvrtok 4. februára 2016 sme privítali na pôde našej školy mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie na Slovensku Alexandra Wittwera,

ktorý si v sprievode riaditeľa školy Ing. Stanislava Marhefku prezrel učebné priestory školy a vo vzájomnom rozhovore  konštatovali veľmi dobrú úroveň švajčiarsko-slovenskej spolupráce a podčiarkli ochotu a zámer pokračovať vo vzájomných kontaktoch v rámci projektov financovaných z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Škola je zapojená do švajčiarsko–slovenského trojročného projektu Odborné vzdelávanie a príprava na trh práce na zlepšenie úrovne odborného vzdelávania na Slovensku a jeho propagáciu medzi potenciálnymi študentmi a zamestnávateľmi.  V tomto projekte sa overuje fungujúca a výsledky prinášajúca metodika prevzatá zo Švajčiarska, pretože švajčiarsky vzdelávací systém, ktorý sa v tomto projekte uplatňuje, je pre slovenské odborné školstvo v mnohom inšpiratívny.

Cieľom projektu je posilniť a rozvinúť spoluprácu medzi zamestnávateľmi a strednými odbornými školami tak, aby sa čo najviac študentov z týchto škôl umiestnilo na trhu práce. Výsledkom môže byť veľmi nízka nezamestnanosť mladistvých pod 25 rokov.

Návštevnosť

DnesDnes168
VčeraVčera1086
Celkom od 4.5.2017Celkom od 4.5.2017356710

Agenda školy

Akcie